Fackförbund förhandlar med arbetsgivare om villkoren på arbetsmarknaden