Många egna företagare kommer vid ett visst tillfälle till en punkt då de ska sälja sitt företag. Oftast visar det sig inte så enkelt som man skulle kunna tro från början.

Marknaden för företagsförsäljning har relativt låg verkningsgrad och praktiken visar att chanserna för en lyckad försäljning ökar betydligt om säljprocessen drivs av en seriös och professionell rådgivare. På checklistan nedan, kan du se, vilka utmaningar du kommer att behöva möta för att till slutet av dagen lämna bordet som en vinnare.

Tänk på vad den verkliga orsaken till försäljningen är. Många anger en försämrad ekonomisk situation i företaget som ett skäl. Om ditt företag gav sjunkande vinster de senaste 2-3 åren, är försäljningen nästan omöjlig. Råd: ta hjälp av proffs. Kontakta lämplig företagsförmedling eller företagsmäklare.

Svara på frågan: „Hur viktigt är det i mitt fall att förbli anonym?” Att gå ut med att du ska sälja företaget kan ha långtgående följder. Du kan i värsta fall inte hitta någon köpare. Det kan leda till att dina anställda kommer att avgå samt en del kunder avsluta samarbetet.

Bestäm ifall du vill sälja företaget själv eller med hjälp av en rådgivare/företagsmäklare. Tänk objektivt och kritiskt, om du kommer att kunna genomföra säljprocessen själv. Om du vill anlita en rådgivare– hitta en professionell rådgivare/ mäklare samt fråga vad hans lönekrav är. Viktigt: Om du väljer att anlita en rådgivare, kommer han att ta hand om alla nödvändiga procedurer. Annars måste du ta hand om allting själv.

Kontrollera ifall ditt företag är säljbart. Det är nästan omöjligt att sälja ett företag med lägre rörelseresultat (vinst före räntor och skatt) än 500 000. Risken är stor att du kommer att ägna mycket tid åt att försöka sälja företaget men hittar ingen köpare.

Uppskatta värdet på ditt företag. Helt orealistiska prisförväntningar kan ge mer skada än nytta. Ifall dina prisförväntningar visar sig vara alldeles för höga kommer förhandlingarna att avslutas direkt. Det är därför oerhört viktigt med korrekt företagsvärdering.

Kontrollera ifall det finns några risker som kan skrämma bort köparen. Kontrollera detta väldigt noggrant. Allting som du eventuellt missar redan i början, kommer köparen att påpeka senare.

Var noggrann med att ha alla viktiga handlingar nära till hands så att du kan ta fram dessa på köparens begäran. Saknar du några dokument visar du direkt köparen att du inte är tillräckligt förberedd! Detta leder till att du tappar köparens förtroende.

Med hjälp av din skatterådgivare räkna ut det exakta skattebeloppet som du kommer att betala vid försäljningen. En felaktig skattevärdering kan ha stora konsekvenser efter att säljprocessen avslutas.

Förbered en kort och en lång företagspresentation. Utan en omfattande presentation kommer förhandlingarna i bästa fall att fördröjas. En del strategiska köpare kommer inte ens att vilja samtala med dig utan en omfattande företagspresentation.

Förbered en tidsplan. Finns det faktorer som kan förlänga hela säljprocessen? Onödigt dröjsmål leder till att eventuella köpare tappar snabbt intresset av köpa företaget.

Vidta nödvändiga åtgärder för att väcka intresse hos eventuella köpare. Det är otroligt viktigt med kundvärvning när du annonserar ditt företag till salu.

Hitta en seriös köpare. Kontrollera köparens finansiella ställning för att undvika oseriösa bud. Detta kan spara dig mycket tid och pengar.

Förbered dig noga inför första mötet med den eventuella köparen. Det är första intrycket som räknas. Visa ditt företag från den bästa vinkeln.

Utveckla en förhandlingstaktik. Det är viktigt att du inte bara fokuserar på ett visst mål, utan är även öppen för eventuella intressanta alternativ.

Med hjälp av din skatterådgivare räkna ut det exakta skattebeloppet som du kommer att betala vid försäljningen. Ta ingenting personligt. Betrakta eventuella köpare så neutralt som möjligt. Fokusera på gemensamma mål och lär dig att kompromissa på rätt sätt.

Reducera dina förväntningar, ifall de är orealistiska. Värdera om, ifall många förhandlingar avslutas utan framgång. Undvik nervositet och otålighet vid förhandlingar – detta kan ses som en svaghet.

Var uppmärksam ända till slutet av säljprocessen. Avsiktsförklaringen är inte juridiskt bindande. Ditt mål uppnås först då kontraktet tecknas och pengarna hamnar ditt konto.

Resurser inom köp och försäljning av företag: GlobalBroker Sverige –  företag till salu.

http://se.globalbroker.biz