Läsvärda artiklar med minst 600 ord

Etikett: Fackförbund

Vad är det för skillnad mellan a-kassa och fackförbund?

Många undrar nog vad skillnaden är mellan a-kassa och fackförbund – om det nu är någon skillnad? Särskilt om man är ny på arbetsmarknaden så är det inte så lätt att hålla kolla på dessa begrepp. Men läs vidare så skall i förklara hur det ligger till.

Vad är a-kassa för något?

A-kassa är en förkortning för arbetslöshetskassa. A-kassa är en del av de trygghetssystem vi har i Sverige och syftet med a-kassan är att skapa en trygghet vid arbetslöshet. Alla arbetstagare ingår dock inte automatiskt utan man måste själv ansöka om medlemskap hos en a-kassa. Begreppet ”en a-kassa” innebär att det finns flera olika a-kassor. Och varför finns det då flera olika a-kassor? Detta har sin bakgrund i att branschspecifika intresseorganisationer såsom fackförbund startade a-kassor som gällde för en specifik bransch. Detta innebär att det idag finns ca 30 olika a-kassor. Exempel på a-kassor är Akademikernas a-kassa (för akademiker), Unionens a-kassa (för privatanställda tjänstemän), IF Metalls a-kassa (för industriarbetare) och Byggnadsarbetarnas a-kassa (för byggnadsarbetare) är bara ett par exempel på vilka a-kassor som finns. A-kassorna har regler för vems som kan gå med

Akassa ersättning

A-kassan kan ge ersättning om du blir arbetslös

i deras a-kassa så man kan inte helt fritt välja vilken a-kassa man vill gå med i. Är man exempelvis industriarbetare och inte har studerat på högskola så kan man inte gå med i Akademikernas a-kassa som ett exempel. Att vara med i en a-kassa kostar mellan 90 kr per månad till ca 150 kr per månad. Om man då betalar denna avgift varje månad, får man ut 100 % av lönen om man skulle förlora jobbet? Svaret är nej. Om detta hade varit fallet så hade nog inte så många jobbat, utan då hade de istället förlitat sig på ersättning från a-kassan. Som mest kan man därför få 80 % av lönen innan skatt beräknat på en högsta lönenivå på 18 700 kr. Detta blir max 11 000 kr efter skatt. Tjänar man över ”lönetaket” på 18 700 kr så r det därför att rekommendera att man tecknar en inkomstförsäkring som ett komplement till a-kassan. Gör man det så får man 80 % av lönen efter skatt och blir inte begränsad till a-kassan tak.

Vad är fackförbund för något?

fackförbund

Fackförbund förhandlar med arbetsgivare om villkoren på arbetsmarknaden

Fackförbund är intresseorganisationer vars syfte är att kollektivt stärka sin röst i olika frågor. Frågorna rör ofta löner och arbetsvillkor och motparten, dvs förhandlingspartnern, för ett fackförbund är ofta en intresseorganisation för arbetsgivarna. Ett fackförbunds grundtanke bygger på att ju fler man är, desto starkare förhandlingskraft har man. Förhandlingarna mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer leder till att villkor sätts i så kallade kollektivavtal, och det är dessa som sedan gäller fram till nästa avtalsrörelse. Det finns ca 50 olika fackförbund i Sverige och några av de största är Unionen, IF Metall, Kommunal och Vårdförbundet.

Vad är skillnaden mellan a-kassa och fackförbund?

Nu har vi redogjort lite för a-kassa respektive fackförbund och sammanfattningsvis så kan man säga att a-kassan är som en försäkring medan fackförbundet är en intresseorganisation. Vill man ha en ekonomisk trygghet utifall man skulle bli arbetslös så skall man därför gå med i a-kassan och om man vill stärka sin yrkeskår och få höjd lön och liknade via kollektivavtal. Vissa tror kanske att det är ett krav att gå med i ett fackförbund om man skall gå med i en a-kassa, men så är inte fallet. Även om vissa a-kassor administreras av personal från fackförbund så är det enda två olika organisationer. Vill bara vara medlem i en a-kassa och inte vill stödja ett fackförbund så går det naturligtvis alldeles ypperligt. Vissa går dock med i ett fackförbund för att få inkomstförsäkring (det ingår hos vissa fackförbund) men om det endast är inkomstförsäkring man är ute efter så kan man lika gärna teckna en privat inkomstförsäkring, det innebär ofta både ett bättre skydd och en lägre premie.

Fackförbund för tjänstemän

Om man jobbar inom metallindustrin, byggsektorn eller som tjänsteman så kan man gå med i ett fackförbund. Anledningen till att man väljer att gå med i ett fackförbund kan nog vara många, men den främsta är förmodligen att man känenr behov av en stöttande funktion utifall arbetsgivaren skulle utnyttja en med avseende på arbetsvillkor, löner och liknande. Som tjänsteman så finns det ett antal olika fackförbund som man kan välja mellan beroende vilken bransch man jobabr inom och vilken utbildningsman har. I denna artikel tänkte vi redogöra för de största av dessa förbund.

TCO

TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) är en paraplyorganisation för de fackförbund som riktar sig till tjänstemän. Iallafall om man bortser från de tjänstemannaförbund som ingår i SACO. TCOs roll är att samla medlemsförbunden så att de blir en ännu större kraft än varje förbund för sig i förhandlingarna gentemot arbetsgivarna. Om man sammanräknar alla TCOs medlemsförbunds medlemmar så blir det ungefär 1,2 miljoner.

Unionen

Unionen är det största förbundet för tjänstemän inom privat sektor och detta förbund har ungefär 30 000 förtoendevalda och 500 000 medlemmar. I Unionen kan både egenföretagare och anställda gå med och det finns även en a-kassa som heter Unionens a-kassa.

ST

ST ären förkortning för statstjänstemännaförbundet och detta är fackförbundet för dem som jobbar som tjänstemän inom statlig sektor. Typiskt sett så finenr man meldemmar i ST hos myndigheter, stiftelser, högskolor, statliga bolag och även universitet. Detta fackförbund har i runda slängar 90 000 medlemmar. I medlemskapet så ingår bland annat inkomstförsäkring som kan ge ersättning i 150 dagar.

Farmaciförbundet

Detta förbund riktar sig till dem som  jobbar inom farmacibranschen och det är ett relativt litet förbund då det har ungefär 7500 medlemmar.

Finansförbundet

Detta förbund riktar sig till dem som jobbar inom bank och finans.  Vidare så spelar det ingen roll om man jobbar på ett stort eller litet finansbolag, oavsett så kan man gå med i förbundet. Detta förbund är större än exempelvis FTF (som också verkar inom denna bransch) och förbundet har cirka 36 000 medlemmar.

Finans- och försäkringstjänstemannaförbundet

Detta är förbundet för dem som jobbar inom försäkringsbranschen. Man kan även jobba inom finansbranschen och gå med i detta fackförbund. Det är inte helelr några som helst krav på att man skall ha en akademisk utbildning för att gå med. Medlemsavgiften är relativt låg i detta förbund och den a-kassa, Finans- och Försäkringsbranschens a-kassa,  som många av detta fackförbunds medlemmar går med i, har den lägsa a-kasseavgiften.
Detat förbund har ungefär 13 000 medlemmar.

Försvarsförbundet

Ett annat förbund inom TCO är försvarsförbundet. I detta förbund så är medlemmarna tjänstemän inom försvarsmakten.  Typiskt sett så jobbar medlemmarna inom Försvarets materielverk, Rekryteringsmyndigheten och FRA. Medlemsantalet är ungefär 4500 vilket innebär att det är ett av de mindre förbunden.

Journalistförbundet

 

Som namnet antyder så är detta ett förbund som vänder sig till demo som jobbar som journalist. Som medlem i detta förbund så krävs att man är journalist, inga andra kan gå med i detta förbund. Förbundet har ungefär 17 300 medlemmar.

Lärarförbundet

Lärarförbundet är ett relativt stort fackförbund med sina 230 000 medlemmar. Till skilland från Lärarnas Riksförbund så krävs det inte att man har någon akademisk utbildning för att gå med i detta förbund. Enligt förbundet själva så jobbar man med att skapa goda förutsättningar för läraryrket på arbetsmarknaden.

Polisförbundet

Polisförbundet är helt enkelt fackförbundet för poliser. Detta förbund har ungefär  20 500 medlemmar. I detta medlemskap så ingår inte någon inkomstförsäkring.

Teaterförbundet

De som är yrkesverksamma inom teater kan gå med i Teaterförbundet. Detta förbund jobbar för att stärka sina medlemmars inflytande gentemot arbetsgivarna.

Vision

Detta förbund hetet tidigare SKTF och det är förbundet för dem som jobbar som tjänsteman inom både privat och även offentlig sektor. Detta förbund är relativt stort med sina 160 000 medlemmar.

Vårdförbundet

Vårdförbudnet vänder sig til ldem osm jobabr inom vården.

Tull-Kust

Detta förbund vänder sig til ldem osm jobabr inom Tullen.