Läsvärda artiklar med minst 600 ord

Kategori: Bitcoin

Varför Proof-of-Stake kryptovalutor blir allt viktigare

Bitcoin är den äldsta och mest kända kryptovalutan i världen. Följaktligen kan Bitcoin ur rent teknisk synvinkel inte jämföras med moderna kryptovalutor. I synnerhet har Proof-of-Work konsensusalgoritmen många nackdelar. Den anses särskilt vara energikrävande, eftersom miners regelbundet tillhandahåller mer datorkraft för att framgångsrikt verifiera nya block. Å andra sidan erbjuder Proof-of-Stake-algoritmen ett modernt tillvägagångssätt som frekvent används i nya projekt. I den här artikeln kommer vi diskutera varför PoS-kryptovalutor kommer att bli ännu mer relevanta i framtiden.

Vad är Proof-of-Stake konsensusalgoritmen?

Den 19 augusti 2012 publicerade en anonym utvecklare under pseudonymet Sunny King vitboken för Peercoin. King beskrev för första gången en PoS-algoritm för validering av transaktioner i nätverket. Men den faktiska algoritmen diskuterades redan av Bitcoin-utvecklare ett år tidigare. 

Till skillnad från Proof-of-Work är datorkraft av sekundär betydelse vid PoS. Följaktligen fungerar den använda datorkraften inte som en relevant variabel för validering av ett nytt block. Snarare distribueras rättigheterna baserat på andelen av mynt i projektet. Detta innebär att användare med högre insatt kapital i en kryptovaluta är mer benägna att kunna validera nya blocket. Det finns olika sätt att tilldela rättigheter, till exempel kan mynt som hålls särskilt länge bli mer relevanta.

Vad är fördelarna med Proof-of-Stake mot Proof-of-Work?

Om man jämför PoS och PoW finns det några grundläggande skillnader. En titt på marknaden för kryptovalutor visar till exempel att PoW-mynt har ett högre marknadsvärde. Investerare kan också köpa Bitcoin på alla handelsplattformar som erbjuder någon kryptovaluta – vilket visar att Bitcoin redan har en hög acceptansnivå.

Men den näst största kryptovalutan på marknaden Ethereum är också ett PoW-mynt. Men det är på väg att ändras med Ethereum 2.0, vilket kommer vara den största blockchain uppdateringen för ett så pass etablerat projekt. Uppdatering kommer innebära att Ethereum gör en övergång från PoW till PoS, vilket är tänkt att lösa flera problem samtidigt. Detta inkluderar den nuvarande höga energiförbrukningen. När svårigheten för de matematiska ekvationerna för ett PoW-mynt, ökar även energiförbrukningen. Både BTC och ETH är ansvariga varför energiförbrukningen har ökat inom sektorn. 

En enskild individ har i stort sätt ingen chans att ensam lyckas med mining. Av denna anledningen växer fler och fler mining-pools fram som koncentrerar datorkraften. Det medför även att det framstår centralisering i nätverket – detta strider mot konceptet av decentralisering för kryptovalutor. Hos ett projekt som använder PoS-algoritmen har varje investerare möjlighet att delta i valideringen av nya block. 

Det kan också antas att PoW-mining som investerar mer pengar i högpresterande hårdvara kommer att gynnas. Ju högre investeringar i kraftfull hårdvara, desto högre inkomst genereras. Samtidigt förlorar investerare med sämre hårdvara. Investeringen säkerställer exponentiell vinstökning. För ett PoS-nätverk ökar såklart även chanserna genom att ha investerat mer kapital i nätverket, men chansen växer bara linjärt. Att köpa Ethereum när de flyttat till 2.0 för att öka sitt innehav kommer inte påverka andra investerare lika mycket som i ett PoW-nätverk.

Proof-of-Stake är inte helt utan nackdelar

Även om Proof-of-Stake i grunden har många fördelar jämfört med PoW-nätverk, finns det några nackdelar med systemet. Till exempel när det gäller en fork. Om det skulle skapas en separat ny version av projektet får användarna som äger kapital också det kopierat över, vilket gör att de kan utan extra kostnad delta i staking på båda blockkedjorna. Detta hade inte fungerat med PoW-mining på grund av hårdvara begränsningar. 

Det visar även att valet av blockproducentent inom mining är mer slumpmässig. Användaren som löser den matematiska ekvationen först får möjligheten till att skapa nästa block. Vid staking måste algoritmen vara slumpmässigt vald och offentlig för att skapa nödvändigt förtroende. Allmänt tillgängliga algoritmer är dock mer benägna att manipuleras – åtminstone kan användarna optimera sin handlingar något. 

Dessutom finns det en risk för fientligt angrepp med ett PoS-mynt. Naturligtvis är detta också möjligt med vilken PoW-blockchain som helst, men med tiden ökar svårigheten och därmed den efterfrågade datorkraften. Just denna datorkraften är begränsad och kan inte skalas fritt. Med PoS kan dock kedjan och alla processer simuleras med datorer. Följaktligen finns det så kallade kontrollpunkter som hjälper nätverket att endast acceptera en entydig kedja. Alla alternativa varianter förkastas helt enkelt. Noderna måste dock vara permanent online för att kunna kommunicera med kedjan. Det är här den potentiella risken ligger för alla kryptovalutor som använder Proof-of-Stake.

Varför ökar användandet av Proof-of-Stake?

Det finns flera anledningar till varför Proof-of-Stake konsensusalgoritmen används mer frekvent. Det är främst externa faktorer som bidrar till en ökad acceptans, då det idag är mycket fokus på miljön och hållbara lösningar. Till exempel är endast Bitcoin energiförbrukning högre än vissa länders årliga förbrukning. Med ett ökat tryck för att försöka reducera koldioxidutsläppen håller inte PoW-systemet måttet. Att delta med staking för en kryptovaluta genererar en passiv inkomst, vilket många tycker är intressant. Att vara en operatör av en masternode med staking kan leda till en hög avkastning. Hela DeFi-sektorn drar också nytta av PoS-kryptovalutor. 

Proof-of-Stake – framtiden för kryptovalutor

Proof-of-Stake är verkligen inte den perfekta lösningen, men jämfört med PoW finns det många fördelar som talar för denna konsensusalgoritmen. Till exempel kan valideringar distribueras till noderna. Ethereum 2.0 visar i sitt tillvägagångssätt att PoS också passar perfekt för att få kontroll över problemet när det kommer till skalbarhet. Många noder kan ta över valideringen av transaktioner på sidokedjor och därmed öka transaktionerna per sekund. Dessutom är staking ett sätt att bygga upp en passiv inkomst., vilket idag kan genomföras direkt från din hardware wallet.

Bitcoin – En översikt

Med största sannolikhet har du hört begreppet ”Bitcoin”. Men vet du egentligen vad detta är och bakgrunden till det? Om du vet det kan du sluta läsa här – i annat fall så kan du säkert lära dig ett och annat genom att läsa denna artikel. V i tänkte nämligen i denna artikel delge en översikt av vad Bitcoin är.

Inledning

Bitcoin är en så kallad kryptovaluta. En kryptovaluta är en digital valuta (det finns alltså inga fysiska mynt, sedlar och liknande). För att garantera transaktioner används kryptografiska metoder till skillnad från traditionella valutor där en central instans såsom en centralbank som likaledes ansvarar för att skapa nya pengar på uppdrag av en stat. Bakgrunden till att Bitcoin uppfanns var viljan att kunna betala anonymt över nätet. 2009 skapades således Bitcoin av Satoshi Nakamoto (troligen ett påhittat namn). Bitcoin-valutan brukar förkortas ”BTC”, ”XBT” eller med symbolen ”฿”. Eftersom myndigheterna inte har tillgång till central administration av Bitcoin så kan de heller ej skapa inflation eller på andra sätt manipulera värdet på valutan genom att trycka mer av den.

Tekniska aspekter

Bitcoin bygger på avancerad kryptografi och ett P2P-nätverk (peer-to-peer network) med en distribuerad databas som är utspridd över noder med syfte att kunna journalföra alla transaktioner. Med denna konfiguration säkerställs även att valutan endast kan konsumeras av dess ägare på så vis att betalmedlen försvinner från ägarens digitala plånbok. Denna digitala plånbok / plånboksfil kan sparas på användarens / Bitcoin-ägarens dator, alternativt hos en tredje part. Mer eller mindre anonyma transaktioner kan göras till alla som har en så plånboksfil. Det finns föregångare till Bitcoin i form av andra kryptovalutor. Dessa led dock av det så kallade dubbelspenderingsproblemet som innebar att samma pengar kunde skickas till två olika ställen vilket krävde att nätverket måste kunna kontrollera vilken transaktion som var giltig. Det som förmodligen var nyckeln till att Bitcoin blivit en sådan succé var att Satoshi Nakamoto uppfann en lösning på detta dubbelspenderingsproblem. Lösningen kom genom användning av en så kallad blockkedja. Blockkedjan innebär i princip att varje transaktion lagras i ett datablock och dessa datablock hänger ihop i en kedja. En närmare fördjupning av blockkedjor kräver en helt egen artikel.

Bitcoin och ekonomi

Om man ser användandet av Bitcoin som ene ekonomi för sig så är det fortfarande en mycketliten ekonomi kontra övriga mer traditionella ekonomier. Men faktum är ändå att Bitcoin nu accepteras som betalmedel i allt fler onlinebutiker och även fysiska butiker. Och det finns flera växlingskontor online där man kan växla valutor såsom amerikanska dollars, japanska yen och ryska rubel till Bitcoin. Användandet av Bitcoin är mest utbrett i Japan och USA, dessa två länder står för 60 % av Bitcoin-användandet.

En av de största skillnaderna mellan Bitcoin och en vanlig valuta är att mängden Bitcoin inte går att kontrollera genom en centralbank. En kontrollerad löpande kontant-ökning av Bitcoin är istället hårdkodad och detta är något som är känt av alla parter på förhand. Inflation av Bitcoin kan således inte styras från centralt håll. Kontinuerligt ökar antalet Bitcoin som ges ut men en begränsning är hårdkodad som innebär att antalet Bitcoins inte kommer överstiga 21 miljoner antalsmässigt.

Inget finansiellt institut såsom en bank är inblandad vid transaktioner med Bitcoins. Transaktionerna sker istället direkt mellan användarna över noderna i nätverket. Transaktioner är gratis men tar kraft från nätverket och därför kan man välja att betala en transaktionsavgift och då kommer noderna i nätverket prioritera just denna transaktion.

Hur skaffar man sig då Bitcoins? Det vanligaste sättet är att växla ”vanliga” pengar mot Bitcoin. Det är görbart genom att registrera sig på en handlingsplats online. Man kan även sälja varor och tjänster över nätet och då ta betalt i Bitcoins eller bidra med beräkningskraft till nätverket och på så vis erhålla Bitcoins. För att hitta mer info om Bitcoin kan vi rekommendera sajten bitcoineras.com