Läsvärda artiklar med minst 600 ord

Kategori: Finans (Sida 1 av 6)

Så lyckas du med dina investeringsplaner 2021

Vi har äntligen lämnat 2020 för 2021 och hoppas att detta år blir bättre än föregående. Livet har inte riktigt varit som vi trodde det skulle vara i år, med en global pandemi och ekonomisk krasch. Några av oss har blivit av med jobben, andra har funnit nya möjligheter. Om du länge har gått och tänkt på att investera är det dags nu! Låt 2021 bli ditt år, ta tag i din ekonomiska situation och tjäna pengar på dina investeringar. Fortsätt läsa för att få reda på vad vi anser vara de bästa strategierna för att lyckas!

Välj en investeringstillgång som passar dig bäst

När det kommer till valet av vart man ska investera sina pengar finns det många olika alternativ. Det populäraste tillvägagångssättet är aktiemarknaden. Men det finns också andra möjligheter, som indexfonder. Detta är det säkraste kortet för investeraren som vill se sin tillgång öka under åren. Sedan finns det givetvis lite mer udda investeringstillgångar, som guld och Bitcoin. Oavsett vad du väljer är det viktigt att du är medveten om riskerna, och gör vad du kan för att minimera detta. Välj en investeringsmetod som passar dig bäst och följ strategierna vi listar nedan för att lyckas.

Var påläst och håll dig uppdaterad

Investeringar är en tidskrävande process. Det räcker inte med att du bestämmer dig för en värdetillgång och placerar lite pengar där. Du måste arbeta för att pengarna ska öka, vilket som även betyder att du måste vara och förbli påläst inom området. Det finns en mängd bloggar och hemsidor som är dedikerade till investeringar, som MarketShark.se. Här kan du läsa praktiskt taget allt som finns att veta om investeringar. Vill du fördjupa dig i en särskild värdetillgång kan du vända dig till en blogg som inriktar sig på just denna. Utbudet är stort, så det finns ingen ursäkt!

Se till att din portfölj är diversifierad

En diversifierad portfölj är oerhört viktig för investeraren då det skyddar dig mot volatilitet och sprider dina risker. Ditt mål bör därför vara att investera i aktier från en rad olika marknadssegment. Om du tycker att det är en alltför komplicerad process som tar för mycket tid kanske du ska vända dig till en mindre avancerad investeringstillgång, som indexfonder. Naturligtvis finns det andra sätt att diversifiera sin portfölj också, som att investera i bolag.

Tänk långsiktigt

Under 2021 kan du behöva fatta ett antal specifika beslut när det kommer till dina investeringar. Men i slutändan bör inte dina val bero på något annat än vad du tror är bäst långsiktigt. För investeringar är det bästa alltid att ha en långsiktig strategi, då detta gör att du kommer tjäna pengar under en längre period. Dessutom är det fortfarande riskfyllt där ute, med tanke på att vi fortfarande lever med en pandemi. Vi vet inte hur året kommer att se ut, eller vad som kommer att hända. Genom att investera långsiktigt minimerar du chansen för att du förlorar på dina investerar drastiskt.

Ha ett sparkonto redo för nödsituation

Som sagt är läget fortfarande oklart. Vi vet inte hur ekonomin kommer påverkas under 2021, om det är för det bättre eller sämre. Vi brottas fortfarande med en global pandemi och därför kan även våra investeringar påverkas. För att försäkra dig om att du inte plötsligt blir pank bara för att dina investeringspengar försvinner är det viktigt att du har ett sparkonto redo. Då menar vi inte ett sparkonto med några tusenlappar. Detta räcker inte till så mycket. Innan du investerar ska du ha ett stort belopp pengar att leva på, och ett större belopp som du kan använda dig av när olyckan är framme.

Varför Proof-of-Stake kryptovalutor blir allt viktigare

Bitcoin är den äldsta och mest kända kryptovalutan i världen. Följaktligen kan Bitcoin ur rent teknisk synvinkel inte jämföras med moderna kryptovalutor. I synnerhet har Proof-of-Work konsensusalgoritmen många nackdelar. Den anses särskilt vara energikrävande, eftersom miners regelbundet tillhandahåller mer datorkraft för att framgångsrikt verifiera nya block. Å andra sidan erbjuder Proof-of-Stake-algoritmen ett modernt tillvägagångssätt som frekvent används i nya projekt. I den här artikeln kommer vi diskutera varför PoS-kryptovalutor kommer att bli ännu mer relevanta i framtiden.

Vad är Proof-of-Stake konsensusalgoritmen?

Den 19 augusti 2012 publicerade en anonym utvecklare under pseudonymet Sunny King vitboken för Peercoin. King beskrev för första gången en PoS-algoritm för validering av transaktioner i nätverket. Men den faktiska algoritmen diskuterades redan av Bitcoin-utvecklare ett år tidigare. 

Till skillnad från Proof-of-Work är datorkraft av sekundär betydelse vid PoS. Följaktligen fungerar den använda datorkraften inte som en relevant variabel för validering av ett nytt block. Snarare distribueras rättigheterna baserat på andelen av mynt i projektet. Detta innebär att användare med högre insatt kapital i en kryptovaluta är mer benägna att kunna validera nya blocket. Det finns olika sätt att tilldela rättigheter, till exempel kan mynt som hålls särskilt länge bli mer relevanta.

Vad är fördelarna med Proof-of-Stake mot Proof-of-Work?

Om man jämför PoS och PoW finns det några grundläggande skillnader. En titt på marknaden för kryptovalutor visar till exempel att PoW-mynt har ett högre marknadsvärde. Investerare kan också köpa Bitcoin på alla handelsplattformar som erbjuder någon kryptovaluta – vilket visar att Bitcoin redan har en hög acceptansnivå.

Men den näst största kryptovalutan på marknaden Ethereum är också ett PoW-mynt. Men det är på väg att ändras med Ethereum 2.0, vilket kommer vara den största blockchain uppdateringen för ett så pass etablerat projekt. Uppdatering kommer innebära att Ethereum gör en övergång från PoW till PoS, vilket är tänkt att lösa flera problem samtidigt. Detta inkluderar den nuvarande höga energiförbrukningen. När svårigheten för de matematiska ekvationerna för ett PoW-mynt, ökar även energiförbrukningen. Både BTC och ETH är ansvariga varför energiförbrukningen har ökat inom sektorn. 

En enskild individ har i stort sätt ingen chans att ensam lyckas med mining. Av denna anledningen växer fler och fler mining-pools fram som koncentrerar datorkraften. Det medför även att det framstår centralisering i nätverket – detta strider mot konceptet av decentralisering för kryptovalutor. Hos ett projekt som använder PoS-algoritmen har varje investerare möjlighet att delta i valideringen av nya block. 

Det kan också antas att PoW-mining som investerar mer pengar i högpresterande hårdvara kommer att gynnas. Ju högre investeringar i kraftfull hårdvara, desto högre inkomst genereras. Samtidigt förlorar investerare med sämre hårdvara. Investeringen säkerställer exponentiell vinstökning. För ett PoS-nätverk ökar såklart även chanserna genom att ha investerat mer kapital i nätverket, men chansen växer bara linjärt. Att köpa Ethereum när de flyttat till 2.0 för att öka sitt innehav kommer inte påverka andra investerare lika mycket som i ett PoW-nätverk.

Proof-of-Stake är inte helt utan nackdelar

Även om Proof-of-Stake i grunden har många fördelar jämfört med PoW-nätverk, finns det några nackdelar med systemet. Till exempel när det gäller en fork. Om det skulle skapas en separat ny version av projektet får användarna som äger kapital också det kopierat över, vilket gör att de kan utan extra kostnad delta i staking på båda blockkedjorna. Detta hade inte fungerat med PoW-mining på grund av hårdvara begränsningar. 

Det visar även att valet av blockproducentent inom mining är mer slumpmässig. Användaren som löser den matematiska ekvationen först får möjligheten till att skapa nästa block. Vid staking måste algoritmen vara slumpmässigt vald och offentlig för att skapa nödvändigt förtroende. Allmänt tillgängliga algoritmer är dock mer benägna att manipuleras – åtminstone kan användarna optimera sin handlingar något. 

Dessutom finns det en risk för fientligt angrepp med ett PoS-mynt. Naturligtvis är detta också möjligt med vilken PoW-blockchain som helst, men med tiden ökar svårigheten och därmed den efterfrågade datorkraften. Just denna datorkraften är begränsad och kan inte skalas fritt. Med PoS kan dock kedjan och alla processer simuleras med datorer. Följaktligen finns det så kallade kontrollpunkter som hjälper nätverket att endast acceptera en entydig kedja. Alla alternativa varianter förkastas helt enkelt. Noderna måste dock vara permanent online för att kunna kommunicera med kedjan. Det är här den potentiella risken ligger för alla kryptovalutor som använder Proof-of-Stake.

Varför ökar användandet av Proof-of-Stake?

Det finns flera anledningar till varför Proof-of-Stake konsensusalgoritmen används mer frekvent. Det är främst externa faktorer som bidrar till en ökad acceptans, då det idag är mycket fokus på miljön och hållbara lösningar. Till exempel är endast Bitcoin energiförbrukning högre än vissa länders årliga förbrukning. Med ett ökat tryck för att försöka reducera koldioxidutsläppen håller inte PoW-systemet måttet. Att delta med staking för en kryptovaluta genererar en passiv inkomst, vilket många tycker är intressant. Att vara en operatör av en masternode med staking kan leda till en hög avkastning. Hela DeFi-sektorn drar också nytta av PoS-kryptovalutor. 

Proof-of-Stake – framtiden för kryptovalutor

Proof-of-Stake är verkligen inte den perfekta lösningen, men jämfört med PoW finns det många fördelar som talar för denna konsensusalgoritmen. Till exempel kan valideringar distribueras till noderna. Ethereum 2.0 visar i sitt tillvägagångssätt att PoS också passar perfekt för att få kontroll över problemet när det kommer till skalbarhet. Många noder kan ta över valideringen av transaktioner på sidokedjor och därmed öka transaktionerna per sekund. Dessutom är staking ett sätt att bygga upp en passiv inkomst., vilket idag kan genomföras direkt från din hardware wallet.

Bitcoin – En översikt

Med största sannolikhet har du hört begreppet ”Bitcoin”. Men vet du egentligen vad detta är och bakgrunden till det? Om du vet det kan du sluta läsa här – i annat fall så kan du säkert lära dig ett och annat genom att läsa denna artikel. V i tänkte nämligen i denna artikel delge en översikt av vad Bitcoin är.

Inledning

Bitcoin är en så kallad kryptovaluta. En kryptovaluta är en digital valuta (det finns alltså inga fysiska mynt, sedlar och liknande). För att garantera transaktioner används kryptografiska metoder till skillnad från traditionella valutor där en central instans såsom en centralbank som likaledes ansvarar för att skapa nya pengar på uppdrag av en stat. Bakgrunden till att Bitcoin uppfanns var viljan att kunna betala anonymt över nätet. 2009 skapades således Bitcoin av Satoshi Nakamoto (troligen ett påhittat namn). Bitcoin-valutan brukar förkortas ”BTC”, ”XBT” eller med symbolen ”฿”. Eftersom myndigheterna inte har tillgång till central administration av Bitcoin så kan de heller ej skapa inflation eller på andra sätt manipulera värdet på valutan genom att trycka mer av den.

Tekniska aspekter

Bitcoin bygger på avancerad kryptografi och ett P2P-nätverk (peer-to-peer network) med en distribuerad databas som är utspridd över noder med syfte att kunna journalföra alla transaktioner. Med denna konfiguration säkerställs även att valutan endast kan konsumeras av dess ägare på så vis att betalmedlen försvinner från ägarens digitala plånbok. Denna digitala plånbok / plånboksfil kan sparas på användarens / Bitcoin-ägarens dator, alternativt hos en tredje part. Mer eller mindre anonyma transaktioner kan göras till alla som har en så plånboksfil. Det finns föregångare till Bitcoin i form av andra kryptovalutor. Dessa led dock av det så kallade dubbelspenderingsproblemet som innebar att samma pengar kunde skickas till två olika ställen vilket krävde att nätverket måste kunna kontrollera vilken transaktion som var giltig. Det som förmodligen var nyckeln till att Bitcoin blivit en sådan succé var att Satoshi Nakamoto uppfann en lösning på detta dubbelspenderingsproblem. Lösningen kom genom användning av en så kallad blockkedja. Blockkedjan innebär i princip att varje transaktion lagras i ett datablock och dessa datablock hänger ihop i en kedja. En närmare fördjupning av blockkedjor kräver en helt egen artikel.

Bitcoin och ekonomi

Om man ser användandet av Bitcoin som ene ekonomi för sig så är det fortfarande en mycketliten ekonomi kontra övriga mer traditionella ekonomier. Men faktum är ändå att Bitcoin nu accepteras som betalmedel i allt fler onlinebutiker och även fysiska butiker. Och det finns flera växlingskontor online där man kan växla valutor såsom amerikanska dollars, japanska yen och ryska rubel till Bitcoin. Användandet av Bitcoin är mest utbrett i Japan och USA, dessa två länder står för 60 % av Bitcoin-användandet.

En av de största skillnaderna mellan Bitcoin och en vanlig valuta är att mängden Bitcoin inte går att kontrollera genom en centralbank. En kontrollerad löpande kontant-ökning av Bitcoin är istället hårdkodad och detta är något som är känt av alla parter på förhand. Inflation av Bitcoin kan således inte styras från centralt håll. Kontinuerligt ökar antalet Bitcoin som ges ut men en begränsning är hårdkodad som innebär att antalet Bitcoins inte kommer överstiga 21 miljoner antalsmässigt.

Inget finansiellt institut såsom en bank är inblandad vid transaktioner med Bitcoins. Transaktionerna sker istället direkt mellan användarna över noderna i nätverket. Transaktioner är gratis men tar kraft från nätverket och därför kan man välja att betala en transaktionsavgift och då kommer noderna i nätverket prioritera just denna transaktion.

Hur skaffar man sig då Bitcoins? Det vanligaste sättet är att växla ”vanliga” pengar mot Bitcoin. Det är görbart genom att registrera sig på en handlingsplats online. Man kan även sälja varor och tjänster över nätet och då ta betalt i Bitcoins eller bidra med beräkningskraft till nätverket och på så vis erhålla Bitcoins. För att hitta mer info om Bitcoin kan vi rekommendera sajten bitcoineras.com

Låna pengar för att fortsätta växa bolaget

Det har nog inte undgått någon att marknaden för privatlån vuxit stort de senaste 10 åren. Aktörer såsom Lendo, Zmarta och Compricer hjälper konsumenter att jämföra privatlån på ett smidigt sätt och flera nischaktörer har dykt upp som specialiserar sig på privatlån som är lån utan säkerhet. En ny trend inom kreditgivning är att nischaktörer och låneförmedlare allt mer börjar vända sig även till företag för att erbjuda smidiga lån och finansieringslösningar. Många småföretag behöver finansiering för att kunna växa och här har dessa nischaktörer en stor roll att fylla. När man ska hitta företagslån så kan en bra jämförelsetjänst för lån till företag komma väl till pass och för att hitta detta så är en bra startplats internet.

Men vad är viktigt att tänka på när det kommer till företagslån? Nedan redogör vi för ett par saker.

Kreditgivaren vill ha någon form av garanti. Att starta ett nytt företag är riskabelt jämfört med en traditionell anställning (i alla fall i kreditgivarens ögon). Därför vill kreditgivaren ofta ha någon form av garanti. Dels så vill de säkert se om det redan finns pengar på kontot som aktieägarna tillfört eller som kommer från betalande kunder och dels så kan de även vilja ha personlig borgen. Detta innebär att även om företaget hamnar i obestånd och inte kan återbetala lånet plus ränta så kan kreditgivaren kräva en annan person som gått i borgen. Utöver detta så kan även vill de även gärna titta på affärsplanen för att kunna bedöma utsikterna för att företaget lyckas med att generera intäkter och därmed har någon betalningsförmåga.

Om du funderar på att ta ett företagslån så är det också klokt att jämföra flera olika aktörer. Det finns idag ett flertal nischaktörer som konkurrensutsätter storbankerna och dessa brukar kunna ge bra räntor och övriga villkor. Det kan dock vara tidskrävande att ringa runt till alla kreditgivare så därför kan det vara smart att kontakta en låneförmedlare istället så gör de jämförelsen åt dig istället. Det kostar inget extra utan låneförmedlaren får istället betalt av den kreditgivare som väljs. Om du nu valt att starta eget så kan vi inte annat än önska dig lycka till och om du behöver finansiering så hoppas vi att du genom denna text fått ett par tips på vägen.

Nu är det enklare att hitta kreditkort

De flesta av oss har kreditkort och det finns en hel del aktörer att välja mellan. Fördelen med kreditkort är att man hela tiden kan bära med sig en billig kredit och att man kan samla poäng genom att använda det. Dessa poäng kan sedan omvandlas till olika förmåner och produkter. Utöver detta kan vissa kreditkort ge access till olika tjänster såsom försäkringar, konsertbiljetter, restauranger och VIP-lounger. Kreditkorten kan även vara en statusmarkör. Men hur ska man lyckas hålla koll på alla kreditkort och hitta det kreditkort som är det mest ideala? Detta är inte så enkelt, men nu finns hjälp att få. Sajten Kreditkort.guru hjälper dig att jämföra olika kort utifrån dina behov och önskemål på ett snyggt, enkelt och lättbegripligt sätt. Kreditkort kan vara fantastiska verktyg för en friare och mer förmånlig livsstil, men det gäller som sagt att hitta det rätta kortet. Just detta kan Kreditkort.guru hjälpa dig med. Lite tips på vägen när det kommer till kreditkort är att se det som en värdehandling som inte ska komma i fel händer eftersom det då kan bli kostsamt. Se därför till att aldrig förvara eventuella koder till kortet och själva kortet på samma plats. Ett annat tips är att alltid vara försiktig när du knappar in koden i butik. Det finns bedragare som står och lurpassar i köer på butiker för att se vilken kod som knappas in och när man väl betalt så snor de sedan kortet ur fickan. Därefter åker de omedelbart för att plocka ut så mycket pengar som möjligt och köpa produkter på kreditkortet. Kvar blir endast kreditkortsräkningen och det blir nu upp till kortutgivaren om de kan tänkas stå för kostnaden för detta eller om de hävdar att du varit oaktsam med kortet och koden och därför anses som betalningsskyldig.

Om man ska låna pengar är det bra att veta detta

Att hitta rätt lån för sitt ändamål är inte alltid det enklaste. Man kan i det närmaste beteckna lånemarknaden som en ”djungel” full av långivare som vänder sig till olika målgrupper och segment med olika låneprodukter. Behovet av vägledning i för att hitta den bästa aktören är därför stort och förhoppningsvis ska vi kunna guida dig en bit på vägen i denna artikel där vi tar upp två lånetyper. SMS lån och Privatlån. Håll till godo!

Om SMS lån

SMS lån eller mikrolån som denna typ av lån brukar kallas är mindre lån i storleksordningen 500 kr upp till 35 000 kr. Dessa lån erbjuds utan säkerhet och vidare så kan man dela in dem i två kategorier där den ena lånetypen erbjuds till lånsökande med betalningsanmärkning och den andra kategorin utgörs av lån som bara erbjuds till lånsökande utan betalningsanmärkningar.

Kännetecknande för denna typ av lån är att beloppen är relativt små och att ansökningsprocessen brukar vara relativt enkel via smartphone, internet och signering med Bank ID. De flesta lånsökande inom denna kategori vill ha sms lån med direkt utbetalning och detta är något som oftast erbjuds av långivarna men är man osäker så bör man naturligtvis ställa frågan hos långivaren innan man tar lånet.

Risker ock kritik mot SMS lån

Ansökning och utbetalning är ofta relativt snabb och enkel när det gäller SMS lån vilket inte bara utgör en fördel. Riskerna för att man tar dessa lån när man är i pressade situationer såsom när man är onykter eller spelberoende ökar ju tack vare enkelheten. Tyvärr är det också många som hamnar i en nedåtgående skuldspiral med hjälp av SMS lån då man tar nya lån löpande för att betala gamla. Man bör därför vara aktsam med dessa lån och endast ta dem vid en krissituation, exempelvis om tvättmaskinen gått sönder, och man vet att man i närtid kommer få in annan inkomst att betala av lånet med.

Om Privatlån

Inom kategorin Privatlån hamnar lån utan säkerhet på belopp upp till 600 000 kr. Privatlån kan användas till vadsomhelst och vanligt är att dessa lån används för att finansiera bilköp, resor eller kontantinsats till bostad. Ett annat vanligt förekommande ändamål med Privatlån är att ta ett sådant lån för att betala av smålån såsom SMS lån som i regel alltid har högre ränta. Privatlån kan alltså även användas för att ”sanera” sin kreditsituation och få ner den totala kreditkostnaden vilket är smart för dem som samlat på sig en portfölj med dyra småkrediter.

Hur man hittar billigaste Privatlånet

Det finns minst ett 20-tal aktörer som erbjuder Privatlån i Sverige. Räntor, uppläggningsavgifter och andra kreditkostnader kan skilja väldigt mycket mellan de olika aktörerna och därför är det viktigt att jämföra innan man tar lånet. När du jämför privatlån med låg ränta så finns ett par vägar man kan gå. En metod är att ringa runt till alla långivare man hittar för att ta in anbud. Detta är dock tidskrävande och en annan nackdel är att varje långivare tar en UC (kreditupplysning) och att ha 10 – 20 kreditupplysningar ser inte så snyggt ut alla gånger. Då är det smartare att vända sig till låneförmedlare såsom Lendo eller Zmarta som hjälper till med jämförelsen och då räcker det med att en UC tas. En tredje metod är att använda sig av en av de jämförelsesajter inom Privatlån som finns på internet. Genom dessa kan man snabbt och smidigt jämföra och läsa betyg om de olika långivarna, dubbelkolla dock att jämförelsesajten är uppdaterad så att du får aktuella räntor och avgifter att jämföra med. Nu hoppas vi att du lärt dig lite mer om låntyperna SMS lån och Privatlån!

Välj rätt kreditkort – hitta det bästa kreditkortet för dig!

Spara pengar med lägre avgifter, bra försäkringar och bonusar genom att välja ett kreditkort som passar dina behov och din livsstil.

Vad är fördelarna med kreditkort?

Dagens kreditkort kan spara dig stora summor pengar genom exempelvis inkluderade reseförsäkringar, rabatter och bonusar. Beroende på vilken typ av kreditkort du väljer, har de olika typer av fördelar. De kan ge dig olika längder av räntefri kredit och har varierande årskostnader. Oavsett om du är en aktiv resenär, kör långa sträckor med din bil eller letar efter rabatter för matbutiker – det finns ett passande kort för dig.

Rätt kreditkort för resenären

För dig som reser ofta kan det löna sig att skaffa kreditkort speciellt anpassat för resande. Kreditkort kan erbjuda kompletterande reseskydd när du betalar ett visst antal procent av din resa med det valda kreditkortet. Olika kreditkort sätter olika procentgränser och kan också ge dig avbeställningsskydd vid avbokning på grund av t.ex. skador som sker på grund av olycka, eller vid oförutsett sjukdom. Reseförsäkringar ger ofta dessutom ersättning vid försenat bagage eller avgång. Undersök olika kreditkorts villkor kring resande för att hitta rätt kreditkort för dig!

För dig som kör mycket bil

Bensinkort kan ge dig bonusar och billigare drivmedel. Om du ofta tankar din bil hos samma bensinbolag, kan det löna sig att skaffa ett bensinkort kopplat till just det bensinbolaget. Med ett bensinkort, som oftast är gratis och saknar årsavgift, kan du handla och tanka i deras butiker och få bonusar och rabatter. I slutet av månaden skickar bensinbolaget en faktura på vad du har att betala. En nackdel är att kreditkort kopplade till ett specifikt bensinbolag inte låter dig använda krediten hos andra konkurrenter.

Hitta rätt kreditkort

Det finns som du ser många olika kreditkort och det kan vara svårt att veta vilket som passar dig. Då är det smidigt att använda bra kreditkort för att jämföra kreditkort på nätet. Du får du en överblick av vad de olika korten kostar, vad de är specialiserade på och om de ger dig bonusar.

Kreditkort med betalningsanmärkningar eller dålig ekonomi?

För att försäkra sig om att du kan betala din kredit, väljer majoriteten av dagens kreditföretag att kontakta UC – Sveriges största kreditupplysningsföretag. Här kan de få information om din inkomst, se om du har betalningsanmärkningar och dessutom hur många företag som sökt upp dig i UC:s system. Många sökningar i ditt namn signalerar ofta dålig ekonomi till kreditföretag. En del kreditföretag väljer att använda sig utav andra källor än just UC, källor där t.ex. tidigare sökningar inte sparas i systemet. Dessa företag har dock ofta högre räntor och erbjuder endast mindre lån.

Kreditgränsen ett kreditföretag sätter för just ditt kreditkort baseras på en individuell kreditbedömning, som tar en titt på din ekonomiska situation.

Att tänka på innan du väljer kort

Det finns en uppsjö utav olika kreditkort att välja mellan – men ett eller få kreditkort kan vara tillräckligt. Välj dina kreditkort med omsorg och kom ihåg att ett stort antal kreditkort kan försvåra möjligheten till att t.ex. ta större lån. Räntor för exempelvis bil- eller huslån, kan påverkas när kreditupplysningsföretag lägger ihop dina krediter.

Se upp för dolda avgifter

Kom ihåg att ta en titt på vad olika kreditkort tar ut i årsavgift och om de har aviavgifter. En del kort kan också ta avgifter när du tar ut pengar i bankomater. När du använder ditt kort utomlands, eller med utländsk valuta, tar många kreditkort ett valutapåslag som kan vara upp till 2-3 procent. Detta är viktigt att ha i åtanke, speciellt om du väljer att ta ut stora summor pengar utomlands. Det finns kort som inte tar extra avgifter vid utlandsvistelse, vilket kan vara fördelaktigt för dig som reser ofta.

Du kan bli nekad till kreditkort

Ibland kan en ansökan om kreditkort nekas av kreditföretaget. Det kan finnas många olika anledningar till att du nekas kreditkort, följande exempel kan vara några av dem:

  • Du är för ung
  • Du har skulder hos Kronofogden
  • Du har betalningsanmärkningar
  • Din inkomst är för låg
  • Du har ingen anställning
« Äldre inlägg

Vill du ha en casinobonus utan omsättningskrav, så hittar du det hos CasinoAndy.

Se alla casino med BankID på CasinoPiloten

Casinoadvisers.com

Finn nya casino sidor på NyaCasinonSverige.

För att jämföra svenska nätcasinon - besök svensknätcasino.com

Om du ska spela casino så gör det på snabbast möjliga sätt - Läs mer hos snabbastcasino.se

Alla nya svenska casinon hittar du på spelpressen.se

Casinodealen.se

Casinobonuser.nu

Se alla casinon med snabba uttag på casinomedsvensklicens.se

Hos bonusbanditen hittar du casino med snabba uttag och svensk licens.