Läsvärda artiklar med minst 600 ord

Månad: november 2017

Om tamkatter – en översikt

Vad kan du om katter egentligen. Du kan förmodligen en hel del men om du har vissa kunskapsluckor inom detta ämne så kan du ha en del att vinna på att läsa i detta inlägg som, just det, handlar om katter.

Människan – tamkattens bästa vän?

Man brukar ju säga att hunden är människans bästa vän. Kanske är detta omvänt när det gäller katter på så vis att människan är kattens bästa vän. Katterna (i alla fall om man talar om tamkatter) klarar sig inte på egen hand. De är helt beroende av sin ägare för att få mat, värme samt trygghet. Har katten en snäll ägare så kan den bli som The Cheshire Cat online och bli riktigt fet och gammal – faktiskt upp emot 30 år. Åldern beror dock även på vilken ras katten är utav och inte bara på ägarens handhavande. För övrigt så tror man att katten ser på sin ägare såsom den såg på sin kattmamma under sin först tid i livet.

Kattmammor och kattungar

På tal om kattmammor så brukar de inte vara trogna en katthane (som naturligtvis inte heller brukar vara trogna) utan de parar sig i regel med flera olika hanar under löpperioderna. Det är också därför som de kan få kullar med kattungar som är helt olika i utseende avseende färg och dylikt. I nio veckor är honan dräktig och sedan föder hon kattungar som både är döva och blinda. Följaktligen är kattungarna helt och hållet beroende av mamman under de första veckorna. Ögonen öppnas på de små liven efter 10 dagar och det tar ungefär 3 veckor innan de kan stå på benen. Efter fyra veckor kan de äta fast föda och är inte längre i behov av mammans mjölk på samma sätt. Efter 7 veckor så är kattungarna så långt gångna i utvecklingen att de kan springa, hoppa och naturligtvis även leka.

Historik kring den tama katten

De första kända tamkatterna förekom för ungefär 3500 år sedan i Egypten. Syftet med att ha katter i hemmet var då att hålla möss samt råttor i schack. Katterna blev dock så omtyckta att de i det närmaste blev heliga och straffet för de som skadat eller dödat en katt kunde vara strängt. När katterna dog så brukade ägaren balsamera dem till Basts (kattguden) tempel.

Katterna var alltså populära i Egypten vid denna tid och detta spred sig i samband med att handelsmän tog katter med sig till Europa på 900-talet. Vid denna tid var katterna korthåriga. Det finns dock långhåriga tamkatter också. Dessa kom (tror man) dock senare till Europa, nämligen under 1500-talet då de importerades från Afghanistan och även Iran.

Fram till nu hade katten varit väldigt populär. Men under medeltiden så trodde mn inom kyrkan att katten gick att relatera till djävulen själv. Under upplysningstiden så blev det dock katten populär igen och under 1800 så kom kattaveln igång.

Tamkatten i Sverige idag

Kattaveln ledde till att många nya kattraser tillkom och idag finns ett 40-tal olika kattraser. De vanligaste raserna i Sverige är Perser, Helig Birma, huskatt, norsk skogskatt, Maine Coon samt Ragdoll. Runt 1,2 katter uppskattas finnas i Sverige vilket innebär att det är ett vanligare husdjur än hunden som uppskattas till runt 800 000 st i vårt avlånga land. Våra katter registreras dock inte i någon form av register så helt säker på hur mång som finns i Sverige kan man inte vara.

Nu hoppas vi att du fått lite mer info om tamkatten och dess historik och så. Är du en kattmänniska? Isåfall är du inte ensam – det finns många som gillar katter i Sverige och resten av världen. Ta väl hand om katten så kommer de ta väl hand om oss.

Att tänka på vid val av hundvalp

Det finns många saker som är viktiga att tänka på när man är sugen på att införskaffa en hundvalp – du behöver bland annat ta reda på huruvida du är redo att skaffa hund och undersöka vilken hundras som är lämplig utifrån din livsstil. Du behöver också fundera över om du ska skaffa en valp eller en vuxen hund. Här får du veta allt du behöver tänka på kring val av hundvalp.

Är du redo att skaffa hund?

Att bli hundägare är ett stort beslut som förpliktigar, samtidigt som det på många sätt kan vara belönande. De fördelar som hundägarskapet för med sig kan bland annat inkludera en mer hälsosam livsstil, ett mer rikt socialt liv och inte minst sällskap.

För att försäkra dig om att du kan åtnjuta dessa fördelar är det viktigt att du ställer dig själv följande frågor innan du väljer att skaffa hund:

 • Har jag råd med en hund? Utöver inköpspriset tillkommer löpande kostnader för bland annat mat, veterinärkostnader och försäkring.
 • Kan jag göra ett livslångt åtagande att ta hand om en hund? En hund lever i genomsnitt i 12 år.
 • Är min bostad tillräckligt stor för att rymma en hund?
 • Kommer jag verkligen vilja motionera hunden på daglig basis?
 • Kommer någon att vara hemma tillsammans med hunden? Hundar är sociala djur och gillar inte att lämnas ensamma.
 • Kommer jag ha tid att träna och vårda hunden?
 • Kommer jag kunna svara “ja” på ovanstående frågor 365 dagar om året?

Om du har svarat “nej” på någon av ovanstående frågor, bör du förmodligen överväga beslutet att skaffa hund ytterligare.

Så väljer du rätt hundras

Alla renrasiga hundar har sina specifika egenskaper och det finns hundratals olika hundraser att välja mellan. Det stora antalet hundraser kan göra det svårt att begränsa sig till en ras eller ett fåtal raser, men det säkerställer samtidigt att det finns en hundras för just dig. Genom att matcha hundrasernas specifika egenskaper med din personlighet och livsstil, ökar sannolikheten för att du kommer få ett givande och lyckligt förhållande till din hund.

Bland de hundratals hundraser som finns att välja mellan finns alla möjliga typer av raser: stora, små, höga, korta, vanliga och ovanliga. Labrador och schäfer är två exempel på vanliga hundraser, medan eurasier är ett exempel på en lite mer ovanlig ras som ökar i popularitet. Det är viktigt att du inte väljer hundras enbart baserat på rasens utseende, utan att du även väger in den mentalitet och det beteende som är typiskt för den specifika hundras som du är intresserad av.

Vad är en renrasig hund?

En renrasig hund är avkomman av en hane och en tik av samma ras, d.v.s. en ras som är erkänd av Svenska Kennelklubben. Alla renrasiga hundar har en rasstandard, vilken beskriver den aktuella rasen – dess karaktär och hälsa. En enskild hund kan på en hundutställning bedömas enligt rasstandarden av en utställningsdomare. Hundutställningar används således för att bedöma avelsresultat.

Alla godkända hundraser delas in i olika rasgrupper. Det finns totalt tio rasgrupper:

 • Grupp 1 (Vall-, boskaps- och herdehundar)
 • Grupp 2 (Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar)
 • Grupp 3 (Terrier)
 • Grupp 4 (Taxar)
 • Grupp 5 (Spetsar och raser av urhundstyp)
 • Grupp 6 Drivande hundar samt sök- och spårhundar
 • Grupp 7 (Stående fågelhundar)
 • Grupp 8 (Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar)
 • Grupp 9 (Sällskapshundar)
 • Grupp 10 (Vinthundar)

Utöver ovanstående faktorer behöver du även vara noggrann i ditt val av hunduppfödare. På samma sätt som de olika hundraserna skiljer sig åt, kan olika uppfödare av en och samma hundras skilja sig åt vad gäller avelsstrategi, intresse för valpköpare m.m.

Fotoskola – Lär dig fotografera

Vill du lära dig att ta snygga bilder? Man behöver inte vara en proffsfotograf för att lyckas med att ta fina bilder! Du kanske har sett någon bild och tänkt att, jag borde kunna ta en lika bra bild. Att komma igång och lära sig att fotografera behöver inte vara så svårt. Det viktigaste är att du lär dig grunderna, sen kan du testa dig fram på egen hand. För att bli en duktig fotograf behöver man dels kunna det tekniska med hur man hanterar kameran samt den kreativa delen men att hitta bra platser/vinklar att foto på.

Grunderna i fotografering

Med denna fotoskola går jag igenom lite grunder i hur du kan lära dig att ta bra bilder.  Första steget till att ta bra bilder är att ha en bra kamera. Själv använder jag en Canon EOS 5D Mark IV, som är en proffskamera. Du behöver inte köpa en lika dyr kamera men räkna med att lägga minst 10.000 kr på en kamera om du ska kunna ta bra bilder. Sen behöver du också investera i ett bra stativ, blixtar, minneskort och flera objektiv vilka kan vara väldigt dyra!

Att behärska grunderna i fotografering, det vanligaste är att när man köper en kamera så lämnar man den sen i auto-läget, vilket jag tycker är helt rätt om man inte kan kameran och vet hur man ska göra rätt inställningar. Då är det alltid rätt att använda standardinställningarna. Men vill du ha bättre bilder, då är det dags att gå utanför standardinställningarna och lära sig hur kameran fungerar. Standardläget i kameran ger oftast bilder som är helt okej, men sällan är de perfekta.

Tre viktiga parametrar

När du fotar är det främst tre saker du måste förstå hur de fungerar och hur de samverkar. Det är tre faktorer som styr för hur din bild blir till i kameran. De tre parametrarna som alltid samspelar är ISO-talet, bländaren och slutartiden. det är dessa faktorer som styr hur din bild blir. Ett bra sätt att lära sig att hantera kameran på är att använda ett stativ och ta fler bilder på samma objekt och sen ändra inställningarna. Då ser du hur hur bländare, slutartid och ISO-tal påverkar varandra och samverkar.

BLÄNDAREN
Bländaren påverkar skärpedjupet i bilden, alltså hur suddig bakgrund du kommer att få när du tar ditt foto. Bländaren är ett hål i kamerans objektiv där man genom att ändra storleken på hålet påverkar hur mycket ljus som släpps igenom och som når sensorn. Desto större bländare, desto mer ljus släpps in.

ISO-TALET
ISO-talet är det som påverkar hur ljuskänslig din kamera ska vara. Använder du ett högt ISO-tal blir det mer brus i bilden medans ett lägre tal gör den mindre ljuskänslig. Ett vanligt ISO-tal brukar ligga mellan 200 och 400.

SLUTARTIDEN
Slutartiden bestämmer mängden ljus som kommer in genom att reglera tiden som slutaren är öppen. Om Bländaren bestämmer mängden ljus så bestämmer slutaren tiden som ljuset släpps in. Desto kortare slutartid du väljer, desto mer ljus kommer in i kameran.

 

Bildredigering i Photoshop och Lightroom

Nästa steg när du lärt dig grunderna i att foto är att lära dig att redigera dina bilder i ett bildredigeringsprogram. Själv så använder jag både Photoshop och Lightroom som har olika styrkor. Som novis skulle jag rekommendera att du börjar med att använda Lightroom som är ett Adobe program och sen laddar ned eller köper några presets. Presets är färdiga bildinställningar som du kan använda för dina bilder, vilket gör att du kan ha samma ”inställningar” som proffsen. Sen när du lärt dig att hantera verktygen kan du göra dina egna presets.

Hoppas du tyckte den här artikeln var intressant! Det finns mycket mer information på nätet som kan hjälpa dig att bli duktig på att foto.