Läsvärda artiklar med minst 600 ord

Månad: oktober 2017

Vad gör egentligen en frilansskribent?

Begreppet frilansskribent är brett och har många innebörder. Såväl större som mindre företag kan lägga ut en annons om att de är i behov av frilansskribenter, trots att skribenterna behöver infinna sig på kontoret varje dag, på samma sätt som om de vore anställda av företaget. Å andra sidan kan en tidning eller en contentbyrå ge en frilansskribent i uppdrag att skriva ett mindre antal artiklar åt dem.

Så vad är en frilansskribent och vad behöver man skriva för att anses vara en frilansare?

Allt handlar om avtalet

Som skribent är man medveten om att ord alltid har fått sin innebörd utifrån sitt ursprung. Ordet frilansare kommer från medeltiden då en riddare eller legoknekt sålde sina tjänster till den som var villig att betala. Han var då en “fri lans”.

På samma sätt är en frilansskribent någon som arbetar för ett företag på projektbasis, d.v.s. i den mån behov finns. Det behöver inte nödvändigtvis finnas ett skriftligt avtal, även om det kan vara fördelaktigt för skribenten att ha ett sådant. Varje skrivuppdrag behöver utföras inom en förutbestämd tidsgräns och har ett tydligt utformat mål.

När projektet är klart, går frilansaren antingen vidare till nästa projekt i pipelinen eller tvingas vänta på nästa uppdrag. En av fördelarna med att vara frilansskribent är att man ofta har möjligheten att arbeta hemifrån, eller till exempel från en strand i Thailand. Allt som behövs är en bärbar dator och en internetuppkoppling. Fördelen med att inte vara begränsad till ett kontor har den nackdelen att man inte alltid vet när man kommer få sitt nästa uppdrag och att det till följd av detta kan vara svårt att budgetera sin ekonomi.

Det finns flera olika slags frilansskribenter

En annan fördel med att vara frilansare är att yrket är varierat för den som lätt tröttnar på enformigt arbete. Det finns flera olika typer av frilansskribenter och ämnesområden. Vissa skribenter specialiserar sig på att skriva marknadsföringstexter, medan andra skriver nyheter. På senare år har även efterfrågan på skribenter för webb och sociala medier ökat kraftigt. Om man gillar digital marknadsföring kan man exempelvis ägna sig åt att skriva sökmotoroptimerade texter för webbplatser, i egenskap av s.k. seo-skribent. Detta då få webbdesigners är särskilt bra skribenter.

När man väl har doppat tårna i vattnet och börjat ägna sig åt att skriva artiklar som frilans, kommer man få en bra bild av sina styrkor, svagheter och intressen. Genom att veta vad man själv tycker är roligast och vad man är bäst på, kommer man kunna hitta de jobb som bäst motsvarar ens förmågor och erbjuder flest möjligheter.

Ett fritt yrke

Vi har redan berört några av fördelarna med detta yrke, men faktum är att frilansskribent är ett yrke som för med sig många fördelar för den som föredrar ett fritt yrke. Att frilansa som skribent kräver en stor portion självdisciplin – man har ingen regelbunden, månatlig lön, eller sjuk- och semesterlön att falla tillbaka på. Det är därför inte ett yrke som passar alla. För den skribent som är modig nog att bli frilans är dock fördelarna stora. Detta är några av fördelarna med yrket:

  • att få välja sin egen arbetstid
  • att kunna välja hur många timmar man vill arbeta
  • att kunna arbeta från valfri plats
  • att slippa pendla till jobbet
  • friheten att välja vilka uppdragsgivare man vill jobba åt
  • att inte behöva planera in sin semester utifrån kollegornas önskemål och behov

Utöver allt skrivande behöver man förstås även ägna sig åt administration, försäljning och andra nödvändiga aktiviteter som även de utgör en del av jobbet när man arbetar som frilans. Det är dock ett väldigt belönande yrke som låter en utvecklas som person och yrkesman!

Den verkliga kostnaden av att hyra kontor

Ofta då man letar efter ett kontor koncentrerar man sig lätt på enbart kostnaden pris per kvadratmeter. I verklighet är nettohyran av kontoret bara en bråkdel av de totala kostnaderna som kommer till uthyrning av kontor.

Ett viktigt nyckeltal

För att få reda på det verkliga värdet av ett kontor rekommenderar vi att man istället tar reda på ett annat nyckeltal än bara pris per kvadratmeter. Detta nyckeltal är kostnad per arbetsplats eller kostnad per medarbetare, och bidrar med att ge en mer omfattande bild av de totala kostnaderna.

Oftast då man hyr kontor kommer den totala kostnaden som överrasking. Enligt undersökningar vet få svenska företag deras egentliga utgift per arbetsplats eller per medarbetare. För att få veta på detta nyckeltal ska man ta reda på de kostnader som faller inom kategorierna den totala hyran, interiör,  uppehälle, business services samt administration.

Totala hyran

Alla de pris som är kopplade till uthyrningen av ett kontor räknas till den ”totala hyran”.

Hyran är förutom den viktigaste kostnaden också den lättaste att ta reda på. Omkostnaderna för hyran av ett kontor är oftast upp till 55% av de totala kostnaderna av kontoret.

Utöver kontoret, betalar företag oftast för användning av andra utrymmen i lokalen. Dessa är till exempel mötesrum, foajéen och fikarummet. Hyran för dessa typer av områden ska givetvis också räknas med och läggas till på hyran för kontoret.

Utöver de själva hyreskostnaderna tillkommer det också eventuellt diverse skatter och avgifter för t.ex. avfallshämtning och parkering, oavsett om det står i hyreskontraktet eller inte. Dessa kostnader kan vara upp till 5% av de samlade omkostnaderna för kontorslokalen.

Interiör

Ofta är inte kontorslokalen i perfekt skick för att erbjuda lämpliga lokaler till alla medarbetare, varav vissa finslipningskostnader också tillkommer. Ibland handlar det också om att göra kontoret mer mysigt och trivsamt för medarbetarna. Omfattningen av dessa omkostnader beror naturligtvis på hyresgästernas behov. Exempel på installations- och interiörskostnader är t.ex. skiljeväggar, skyltar, gardiner, hyllor, toalettprodukter och köksinredning etc. Dessa ska inte heller förbises i då vi försöker hitta det verklig priset av kontorslokalen.

Uppehälle

Kontorslokaler bör också underhållas och repareras. Det kan handla om tydliga reparaioner och uppehälle inom- och utomhus av själva byggnaden. I andra situationer handlar det om uppehälle av det mekaniska som t.ex. luftkonditioneringen eller kaffemaskinen. Utöver kommer det också kostnader som följing av städtjänster, avfallshantering samt mindre renoveringar och interna omflyttningar.

I denna kategori räknas också avloppsavgifter, vatten- och elavgifter.

Business services

Under business services faller de kostnader som är förbundna med tjänster som supportar hyresgästernas företag dagligen. Dessa är ofta en av de största omkostnaderna inom ett företag. De betydligaste är lönekostnaderna för receptionstjänster och assistenter. Därför är det just normalt sett bara större företag som anställer sådana tjänster medan mindre företag istället  delar upp uppgifterna bland medarbetarna. Omkostnaderna för detta kommer ofta upp i 3 % av de samlade utgifterna för kontorshyrning, ifall det även inkluderar mötestjänster.

De totala omkostnaderna som är bundna till kopiering och utskrivning presenterar oftast mer än 1% av de totala omkostnaderna för att hyra ett kontor.

Telekommunikation, IT-support och dess tjänster kommer också med kostnader inom företagsservice. Dessa typ av vitala element utgör normalt 1-2% av de samlade omkostnaderna för uthyrningen av ett kontor.

Alltsomoftast är det dock omkostnaderna för möteslokaler och konferensrum som är störst i den här kategorin.

Ifall man väljer att hyra ett kontorshotell, är business services inkluderade i den orginella hyran.

Administration av hyresobjekt

Varje hyreslokal ska administreras vilket kan ta tid. Tiden som används för administrativa uppgifter ska också räknas med då vi ser på de samlade kostnaderna för att hyra ett kontor.

Den här kategorin är mindre än de ovannämda, eftersom den omfattar aktiviteter som gränsar till de andra kategorierna. Kostnaderna för administration utgörs av lönekostnader för administration samt planering av diverse inköp såväl som underhåll.

Även om det inte skulle finns någon värd eller vaktmästare så finns det någon i företaget som får ansvar för administration av uthyrningen. Det kan vara en assistent, en person inom HR eller i mindre verksamheter kanske VD:n. Om till exempel kopieringsmaskinen går sönder eller internetanslutningen går ner är det någons uppgift att förmedla informationen till servicekontoret eller till leverantören. Allt detta tar tid samt resurser ifrån företaget.

Arbetskostnader för den tid som förbrukas för administrationen måste därför också räknas med för att få veta totala kostnaden för uthyrning.

Totala kostnaden för ett kontor

Slutligen kan vi se att den totala kostnaden fördelas på följande sätt:

Totala hyran = 60%

Interiör = 10%

Uppehälle = 20%

Business services = 7%

Administration = 3%

För att få en första inblick i den största kostnaden, totala hyran, kan du börja med att undersöka hyresnivån på lediga objekt på lokalportalen MatchOffice.se.

Så väljer du en bra rörmokare

När du ska anlita en rörmokare för att renovera eller bygga om hemma vill du självklart bli nöjd med resultat. Tyvärr finns det stora risker med att välja fel rörmokare.

Förutom att inte bli nöjd med arbetet och betala överpriser finns det även andra risker som man vanligtvis inte tänker på.  Du kan få vattenskador som inte täcks av din försäkring eller kan tvingas betala in extra skatt till Skatteverket!

Med dessa punkter kan du enkelt kolla upp det tilltänkta VVS-företaget innan du anlitar det.

Certifiering hos branschorganisationen

Kontrollera att rörmokaren som du vill anlita är certifierad enligt ”Säker Vatteninstallation”.  Branschreglerna Säker Vatteninstallation är ett regelverk som har tagits fram av VVS-branschens aktörer för att kunna minska risken för det ska uppstå vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning p.g.a. undermåliga VVS-installationer.
Väljer du ett företag med Säker Vatteninstallation får du en VVS-installation utförd enligt gällande regler, av legitimerade VVS-montörer. Efter att arbetet avslutats får du ett intyg på att installationen gjorts enligt Säker Vatteninstallation.

På www.sakervatten.se kan du söka efter företag för att se om de är ett auktoriserat VVS-företag enligt ”Säker Vatteninstallation”.

Fråga efter F-skattebevis

Kontrollera att företaget har F-skattebevis, det visar att företaget är registrerat för moms och arbetsgivaravgifter. Skulle företaget sakna F-skattebevis kan du som uppdragsgivare bli tvungen att betala in skatt och arbetsgivaravgifter för rörmokaren som du anlitat, som om den hade varit din anställd!

Det är något som du verkligen vill undvika, men enkelt kan slippa genom att kontrollera F-skattebevis finns. Att företaget har F-skattebevis kontrollerar du enkelt hos Skatteverket.

En annan viktig anledning till att välja en rörmokare med F-skattebevis är att det krävs för att få ROT-avdrag godkänt av Skatteverket. ROT-avdraget ger dig 30% i avdrag på arbetskostnaden när du får arbeten utförda på en bostad som du äger.

Omdömen

Istället för att som förr i tiden begära in referenser och försöka ringa runt till tidigare kunder tittar man nu för tiden på företagens omdömen på internet. Det går både snabbare och är enklare och du kan få en bild om de exempelvis tar ut överpriser, är otrevliga mot kunder eller inkompetenta.

Undvik de företagen med fler negativa än positiva omdömen, det tyder på att VVS-företaget inte bryr sig om sina kunder. Men även seriösa företag får ibland något negativt omdöme.

Idag finns det flera ställen där man kan lämna omdömen på, de populäraste är Google, Eniro, Facebook och Reco. Har företaget valt att avaktivera betygsfunktionen är det ett stort varningstecken. Har tidigare kunder blivit nöjda med rörmokaren ökar det chansen att du blir nöjd.

Giltig ansvarsförsäkring

Kontrollera att rörmokaren har en giltig ansvarsförsäkring, det gör att om rörmokaren mot förmodan skulle orsaka en skada så ersätter ansvarsförsäkring skadorna på ditt hem. Vattenskador är både dyra och tidskrävande, därför är det så viktigt med en ansvarsförsäkring.

Du kontrollerar ansvarsförsäkringen genom att fråga VVS-företaget så kan de kan berätta hos vilket bolag de är ansvarsförsäkrade och sitt försäkringsnummer, ifall du vill dubbelkolla med deras försäkringsbolag.

Begär offert

När det är större VVS-arbeten som ska utföras är det bra att begära en skriftlig offert. Genom att begära in offerter från olika rörmokare kan du jämföra pris och hur lång tid arbetet uppskattas ta. Begär offerter från minst tre olika rörmokare så du ser du ska vad prisnivån ligger på.

Kontrollera att det angivna priset är inklusive moms samt att offerten innehåller det som du vill ska utföras och det materialet som behövs. Självklart ska VVS-företagets namn, adress, organisationsnummer och namn på din kontaktperson finnas med. Att de har F-skattebevis och medlemskap i branschorganisationen Säker Vatteninstallation ska också stå med i offerten.

På mindre arbeten som att byta en köksblandare eller installera tvättmaskin behövs offert normalt inte. De flesta VVS-företagen har en minimidebitering på två timmar.

Rörmokare rekommendation

Bara i Stockholm finns det 7555 VVS-företag! Följer du den här guiden ökar du chansen att välja en bra rörmokare som hjälper dig med VVS i Stockholm, som du blir nöjd med och du kan återkomma till.

I framtiden är det du som till vänner och bekanta kan ge en rörmokare Stockholm rekommendation, så de också får ta del av en bra rörmokare.

En ordentlig genomgång av blodtrycksmätaren Omron BP786

Omron är ett av de mest etablerade varumärkena för blodtrycksmätare till hemmet. Omron är även ett av de första varumärken som läkare rekommenderar till patienter som överväger att köpa sin egen Blodtrycksmätare, vilket tycks motivera deras ”# 1 Doctor Recommended Brand” – linje som de marknadsför sig med.

Företaget har ett nästan förvirrande utbud av 21 mätare till salu – de flesta är till användning på överarmen, även om de även erbjuder ett litet urval av handledsmonitorer. På grund högt blodtryck inom släkten har även jag som skriver detta blivit mer nervös. Detta gjorde att jag nyligen införskaffade mig en mätare för att själv ha kontroll över mitt egna tryck.  Här ger jag er min egen syn på Omron BP786-mätaren, vilket är den senaste enheten i deras populära ”10-serien”. För närvarande säljer detaljhandel enheten för mindre än 1000 kronor. Det verkar dock som att det blivit svårare att köpa den i Sverige. Det går dock enkelt att beställa mätare från utländska större aktörer. Vidare verkar BP786 ha varit något mindre populär hittills än dess äldre ”10-seriesyskon”.

Även om BP786, precis som de flesta moderna mätare, kan ansluta till en dator eller mobilenhet, är ett vanligt klagomål i användarrecensioner att enheten tycktes ha ”skyndats till marknaden”. Detta eftersom att vissa av de appar som tillåter monitorn att interagera med enheten inte släpptes till kunder förrän någon gång efter det att den fysiska produkten lanserades. Självklart är detta mycket illa.

Tekniska frågor

Särskilda problem har rapporterats med Android-appen, även om Omron är ganska unik för att erbjuda något Android-stöd över huvud taget. De flesta mobilvänliga bildskärmar brukar annars bara kunna integreras med Apples iOS-plattformar (för iPhone, iPad och iPod).

För vissa kunder, bland annat äldre kunder, kan en av styrkorna hos den här enheten vara att du kan använda BP786 helt oberoende av någon datoriserad enhet. Det erbjuder också ett utmärkt enkelt gränssnitt – de flesta användare behöver bara trycka på en stor, blå knapp med hjälp av märket ”START/STOP.” för att komma igång med enheten.

Detta icke-nonsens-tillvägagångssätt kan låta obehaglig för de teknikinriktade medborgarna bland oss men för användbar medicinteknisk övervakning är användbarheten hörnstenen i en bra produkt. Användbarheten är mycket väl fungerande för denna enhet och det finns såklart även, som jag tidigare var inne på, möjlighet för flera olika anslutningar.

För dig som föredrar det så enkelt som möjligt behöver endast kort läsa igenom manualen, fästa manschetten på den övre armen (både vänster och höger fungerar) och slå på den stora blå knappen. Förutom att du visar ditt blodtryck, kommer maskinen att visa statistik på din puls och även identifiera om du har oregelbundet hjärtslag. Något som flera användare har tyckt vara mycket bra.

Att inlärningskurvan knappt behövs för denna enhet är något vi anser vara mycket bra med BP786. Detta ger såklart pluspoäng till Omron, även om jag måste bekänna att det tog mig några försök att räkna ut hur man får maskinen att ta tre på varandra följande avläsningar och ge ett genomsnittligt värde av resultaten. En designfunktion som jag verkligen gillade var dock hur lätt det är att fästa manschetten. Detta kan göras utan hjälp av en annan person.

Vår recension av mätaren

Om du gillar att ta dina blodtrycksmätningar med en vän har Omron inkluderat en snygg funktion där du kan bläddra mellan två olika uppsättningar av mätningar med en växel så att du kan jämföra dina mätningar med en annan person. Enheten kan lagra upp till 100 avläsningar per person.

De som letar efter främst smidigheten kan bli besvikna (jag tänker såklart storleksmässigt) – och med en skrymmande klumpig design kan BP786 inte konkurrera estetiskt med de slanka, mindre bärbara blodtrycksmätarna – men totalt sett är Omron BP786 en pålitlig, enkel mätare som klarar av att uppfylla de flesta av dina behov. Vi ger denna blodtrycksmätare en fyra i betyg på en femgradig skala.

Vad är kontorshotell för något?

De flesta har nog pejl på vad ett kontor är och även vad ett hotell är. Men vad är då kontorshotell för något? Kort och gott är det ett kontor där man kan hyra en eller flera kontorsplatser i antingen ett öppet kontorslandskap eller i kontorsrum.

Fördelar med kontorshotell

Det finns många fördelar med kontorshotell. Den främsta fördelen är förmodligen att man får möjlighet ett till ett kontor utifrån sitt behov. Många nystartade småföretag har inte råd (eller behov) av ett eget kontor som rymmer flera medarbetare och då är ofta ett kontorshotell en optimal lösning.

För de lite större företagen så kan kontorshotell vara en mycket flexibel lösning om de exempelvis har små filialer runt om i landet eller världen och behöver någonstans där ett mindre antal medarbetare kan sitta och utgå från under kortare eller längre perioder.

Gemensamt för de flesta kontorshotell är även att de brukar tillhandahålla mötesrum som man får boka. Väldigt praktiskt om man tar emot kunder eller behöver ha internmöte. En annan sak som inte så många kanske tänker på är att det faktiskt kan vara både roligare och lönsammare att hyra kontorsplats på ett kontorshotell jämfört med att ha ett eget kontor. Människan är ju en social varelse och det kan nog kännas lite ensamt som ensamföretagare att sitta själv hemma eller på eget kontor och jobba. På ett kontorshotell så sitter oftast en mängd andra företag och personer vilket bidrar till spännande möten både i korridoren och runt kaffemaskinen. Den sociala aspekten är alltså också en fördel med att hyra in sig på kontorshotell. Som vi skrev tidigare så kan det även vara lönsammare att låta ett kontorshotell lösa kontorsfrågan. Alla de andra företagen och personerna på samma kontorshotell kan ju faktiskt vara potentiella kunder. Ett tips till dig som sitter på kontorshotell är därför att inte vara rädd för att prata om din affärsverksamhet och vad du erbjuder. Kanske fixar du din största kund på kafferasten?

Alternativ till kontorshotell

Kontorshotell är en flexibel och bra lösning för många företagare. Men det finns faktiskt en tjänst som kan vara minst lika bra för dig som letar kontor. Runt om bland företag så finns lediga kontorsplatser som inte nyttjas. Det är ju ganska synd eftersom det innebär en onödig kostnad för den som inte har ett fullbelagt kontor samtidigt som det finns mängder av företag därute som är i behov av just kontorsplatser. Som en lösning på detta så har tjänsten Workaround.se lanserats. Workaround.se fungerar som en länk mellan de företag som har outnyttjade kontorsplatser och dem som behöver kontor. Detta innebär att man med endast ett par klick kan hitta precis så många kontorsplatser man behöver, i det område där man önskar jobba och till en hyra som man tycker är OK. Genom denna tjänst så kan man hyra ett helt eget kontor om man är flera som är i behov av en gemensam arbetsplats eller bara en stol på kontorshotell eller hos företag som har lediga platser.

Att hyra kontor på andrahandsmarknaden brukar dessutom vara billigare och mer flexibelt avseende uppsägningstid och dylikt jämfört med att teckna hyreskontrakt med en traditionell kontorshyresvärd.

Viktigt att tänka på när man hyr kontor

Om man är ett nystartat företag och vill ha ett kontor så är det mycket viktigt att man inte väljer ett för dyrt kontor. Det är mycket lättare att skaffa sig kostnader än intäkter och detta gäller särskilt i uppstartsfasen av ett företag. Kontoren är oftast dyrare ju mer centralt de ligger och det kan därför vara klokt att satsa på ett billigare kontor som ligger lite längre ifrån city, men som ändå har bra kommunikationer avseende buss, tunnelbana, pendeltåg och dylikt så att det ändå går snabbt att ta sig in till stan om man behöver.

Att vara företagare innebär ett liv i ständig förändring. Förhoppningsvis växer företaget vilket gör att man får behov av ett större kontor men ibland sker även det motsatta dvs att man måste skala ner och skära i kostnader. Vid båda dessa fall är bra om man inte är uppbunden i ett för långt hyreskontrakt. Försök därför att förhandla fram så kort uppsägningstid som möjligt när du hyr kontor. Lycka till!

Så slipper du känna dig slö i vinter!

Det är lätt att man blir slö och hängig när mörkret smyger på. Många svenskar känner sig deppiga och orkeslösa under vintern men det finns sätt att undvika fällan. Ett sätt är att bekämpa mörkret utomhus genom att satsa på mycket ljus inomhus, ett annat att ta ett energiboostande kosttillskott. Här får du reda på vilka tricks som är bäst för att hålla humöret uppe i vinter!

Mer ljus ger större energi

Forskning visar att mängden ljus vi får är starkt kopplat till vårt sinnesstillstånd.  Brukar du känna dig nere under vinterhalvåret är det därför en bra idé att omsluta dig själv med så mycket ljus som möjligt, även om är elbaserat. Det hjälper dig att få upp humöret och håller deppigheten borta! Så ha alltid tänt när du är hemma (att tända levande ljus är också rofyllande men det gäller att vara försiktig), och har du turen att få lite sol i vinter så passa på att lapa upp varje stråle. Stanna lite längre ute så länge solen är framme, du kommer garanterat att må bättre efteråt.

Gingkgo Biloba – ett energiboostande kosttillskott

Ginkgo Biloba har en mängd olika hälsoeffekter. Bland annat är det bra för minnet och blodcirkulationen. Känner du dig ovanligt trött under vinterhalvåret? Ginkgo är ett av världens mest sålda örtpreparat mot yrsel och trötthet. Det har dessutom en muskelavslappnande effekt. Kanske något att prova på?

Rör på dig så mycket som möjligt

Är du fortfarande osäker på om det verkligen är värt att lägga pengarna på ett gymkort? Tveka inte längre! Humöret påverkas negativt av att man bara sitter still och inte rör på sig. Att vara fysiskt aktiv, antingen genom träning eller vanliga promenader, är jätteviktigt för att både kropp och själ ska må bra. Kroppen utsöndrar nämligen endorfiner när vi rör på oss. Var noga med att välja rätt aktivitet, något som både kan hålla dig sysselsatt och som du trivs med.

Ta en morgonpromenad

Det här bygger vidare på föregående tips och är ett bra råd oavsett årstiden. Gillar du inte att träna? Är blotta tanken på en joggingrunda i park eller skog tillräckligt för att du redan nu ska känna dig deppig? Satsa på morgonpromenader istället! En morgonpromenad är något alla bör unna sig och ett utmärkt sätt att starta arbetsdagen på med mycket energi i kroppen. Har du ett jobb som inte kräver att du behöver gå upp tidigt på morgonen? Ta en dagspromenad istället! Det viktiga är att du kommer ut i dagsljuset.

Ingen sol? Ta solvitaminer!

Inför vintern kan det vara läge att boosta kroppen med lite extra D-vitamin. Brist på D-vitamin kan i många fall vara orsaken till att man känner sig trött och hängig i vinter. D-vitamin hittar du i fisk, kött, ägg och mjölk, bland annat. Är du vegan, vegetarian eller helt enkelt inte tycker om kött och fisk kan du förstås alltid köpa hem en burk med D-vitamintabletter från apoteket.

Ät dig piggare

Det finns många livsmedel som bidrar till att du känner dig starkare och piggare. Som till exempel färska grönsaker! Äter du för lite grönsaker är det risk att du ligger lågt i vitamin B och C. Tung mat i stora mängder till lunch är inte heller någon bra idé. Efter maten sjunker blodet från hjärnan till tarmar och mage för att underlätta matsmältningen och har man ätit mycket kan det ge en ordentlig eftermiddagsdipp. Ät istället en mindre och lättare måltid till lunch. Framemot hösten börjar många också att få brist på D-vitamin. D-vitamin ger energi så känner du dig hängig och trött kan vara dags att fylla på depåerna med D-vitamin.