Artikelkatalog - Artikelexpressen

Skriv eller köp artiklar med minst 600 ord

Kategori: Rådgivning (page 1 of 2)

Hitta affärsjurist i Malmö

Om du har drivit företag ett längre tag har du troligen varit med om ett antal tillfällen då du önskar att du hade haft tillgång till professionell affärsjuridisk rådgivning. Att anlita en revisor för hjälp med bokföringen eller en reklambyrå för hjälp med marknadsföringen är något de flesta företagen gör ganska tidigt. Men hur är det då med företagsjurister? Anledningen till att anlita någon som hjälper en med affärsjuridiska frågor är troligen inte lika uppenbar och  tyvärr väntar allt för många företag med att börja leta och hitta sin affärsjurist tills det är för sent. Det finns ett stort antal situationer som kan uppstå då behovet av den affärsjuridiska expertisen kan uppstå. Här listar vi ett par av dom:

  • Det kan röra sig om frågor kring immaterialrätt. Har du råkat ut för en situation där upphovsrätten ligger i fokus. Patent, skydd av varumäke, namn eller mönster. Se till att du har någon i din ringhörna som har full koll på immaterialrättsliga frågor.
  • Har någon du gjort affärer med inte hållit sin del av avtalet? Just avtalsrätt är ett ständigt återkommande område där behov av extern rådgivning kan uppstå. Avtalets allvar kan givetvis variera stort men ju större tvist du har hamnat i desto viktigare är det att se till att du har lagen på din sida.
  • Ska du ta över, köpa upp eller sälja ett företag? I dessa situationer där det är fråga om stora summor, transaktioner och kontrakt som ska skrivas så är det betryggande att ha ett par erfarna ögon som granskar samtliga dokument innan det är dags för dig att skriva under och ge din slutgiltiga signatur.
  • Vilar det en stämning i luften? Oavsett om du är den part som lämnar in en stämning eller om du är i farozonen att bli stämd så är detta ett tillfälle då du helt enkelt måste se till att du tar hjälp av en erfaren affärsjurist. De flesta mindre företagen gör här misstaget att de väntar för länge med att kontakta en jurist. Bli inte avskräckt! Genom att se till att man har en kunnig bolagsjurist med sig redan när man går in i en sådan tvist så kan utgången vända snabbt och sluta till din fördel.

Tips angående affärsjuridisk rådgivning i Malmö stad

Driver du ett företag i Malmö eller Öresundsregionen? Malmö är en av de städer i Sverige där näringslivet och antalet egna företagare växer allra snabbast. Efterfrågan på affärsjurister i Malmö växer följaktligen också i allt snabbare takt. Men hur hittar man då en bra affärsjurist i Malmö? Det första du bör göra när du hittat en potentiell kandidat för att representera dig i företagsjuridiska tvister är att ta reda på hur pass erfarna dom är. Hur länge har de varit verksamma och vilka branscher har du erfarenhet från? En del bolagsjurister har helt enkelt specialiserat sig på en viss sorts verksamhet och här är det viktigt att deras erfarenhet på något sätt matchar det företag just du driver. Något som kan avskräcka en del verksamheter att anlita en jurist är de kostnader man tror ska uppstå. Här gäller det helt enkelt att ta reda på hur affärsjuristen i fråga tar betalt. Somliga tar betalt per timme och andra väljer att ta betalt per uppdrag. Inled en förhandling och försök få juristen att gå med på det betalningssätt som passar din verksamhet allra bäst.

Ni kan spara avsevärda summor genom att ta död på små juridiska problem innan de hinner växa sig stora. Se därför till att ska er bolagsjurist idag. Läs mer på affärsjuridik malmö om hur du går tillväga för att hitta din juridiska representar i just Malmö.

Bästa hjälpmedlet mot håravfall

Något som är känsligt för oss kvinnor, genom hela livet, är hår och hårväxt. Ofta gör vi allt vi kan för att vara så hårfria som möjligt. Länge var även det tabu att prata om, du skulle självklart vara naturligt hårfri och inte avslöja att du slet med rakhyvel varje morgon.

När man börjar klättra uppåt i åren händer mycket med kroppen, vilket självklart är naturligt och ibland oundkommligt. Något som framför allt skedde för mig, och säkert många andra kvinnor, var att jag fick ett mycket plöslitgt omvänt förhållande till hår och hårväxt.

Jag, som tidigare hade gjort vad jag kunde för att göra mig av det mesta hår jag hade på kroppen, började istället förlora hår. Det hår jag tappade var självklart håret från huvuvdet, det ställe jag helst ville behålla hår på. Så, vad gör man i denna situation? Låser in sig? Börjar använda mössa eller hatt konstant? Skaffar peruk?
Att tunnhårig som man är nog inte heller någon rolig historia, det är dock ett mer ”välkänt fenomen” att tappa hår som man. Jag visste kort sagt inte så mycket om mitt tillstånd eller vad jag kunde göra åt det. I vissa fall är det dock tur att du inte behöver lämna huset för att få hjälp.
Några enkla sökningar på google blev lösningen på mitt problem.

Laserkam mot håravfall

Det fanns såklart en mängd produkter och lösningar för mina problem med håravfall. Det jag fastnade för var dock lasertarapi. Jag hade ju tidigare använt mig av laserterapi för att bli av med hår? Funkar det åt båda hållen, och hur?
Utifrån vad jag läste verkade laser vara alternativet som kunde rädda håret på det säkraste och naturligaste sättet. Jag hittade svara på mina frågor och ytterligare information om laserterapi, främst på Shytobuy.se.
Där hittade jag bra sammanfattnignar om skillnaden mellan olika typer av laserterapi och hur laserterapi steg för steg förhindrar och motverkar håravfall. Jag kunde även läsa artiklar om hur håravfall hos och kvinnor skiljer sig.

Förutom användbar information hittade jag en lösning, nämligen laserkammen HairMax. Denna produkt passade mig och min situation perfekt. Kammen ger inte tillbaka eller ersätter ditt hår, den har istället som främsta funktion att se till att du behåller det återstående håret och att även göra detta hår tjockare.
För dig som liksom mig är precis i början av din tunnhårighet, det vill säga att du har inte förlorat så mycket hår ännu, är detta perfekt.
Det som även tilltalade mig med denna sidan och kam var att jag kunde utföra behandlingen hemma, och till ett engångspris! Jag behövde inte gå till en salong och skämmas samt betala dyra priser för flera besök. Jag behövde bara trycka på köp-knappen så kunde varan levereras hem till mig direkt, väldigt diskret och enkelt.

HairMax

Vad är det som är så speciellt med HairMax och laserkammar, undrar du kanske?
Jag ska förklara lite kort hur HairMax fungerar och hur mitt resultat blev.

Denna kam håller hela tiden en låg nivå på lasern och är inget som gör ont på något sätt. Den verkar sedan genom att stimulera hårsäckarna för att ge dig tjockare och fylligare hårväxt. I början när man använder produkten kan det dock vara så att du tappar mer hår än vad du gjorde tidigare. Detta är ingenting du behöver vara orolig över, det är nämligen bara så att laserkammen sorterar bort det tunna och stripiga håret för att göra plats för nytt och fräscht hår.

Jag själv såg resultat redan efter 6 veckor, därför kan jag rekommendera fler att prova detta enkla sätt att behålla håret – både för män och kvinnor!
Vill du veta mer om denna produkt är det bara att använda dig av länkar.

 

Beskrivning av Nöjd kund index – NKI

Har du funderingar på vad NKI (nöjd kund index) är? Då har du hamnat rätt. Nöjd kund index är ett nyckeltal för att beskriva kundnöjdhet och kundtillfredsställelse totalt sett med en verksamhet. NKI är ett vanligt förekommande nyckeltal när man genomför en kundundersökning och används ofta även i marknadsföringssyfte för att visa att man är bra på att ta hand om sina kunder.

Det finns egentlig standard för hur ett NKI ska vara utformat. Det finns dock flera nationella NKI-modeller på sätt och vis har satt en standard eftersom de ofta bygger på samma tre frågor på skalan 1-10.  Resultat av dessa tre frågor omvandlas sedan till ett indexvärde från 0-100.  De tre frågorna för NKI kan se något annorlunda ut beroende på vilken verksamhet som utvärdera sen i korthet så är det:

Tre frågor för NKI

1.Hur nöjd man är totalt sett med verksamheten

2.Hur väl verksamheten lever upp till förväntningarna

3.Hur nära en tänkt ideal verksamhet inom samma bransch verksamheten är

Det finns dock NKI modeller som har andra frågor och som använder sig av till exempel skalan 1-5. Det viktigast är egentligen inte att man har ett NKI som man kan jämföra med andra utan att man får ett nyckeltal som så bra som möjligt återspeglar hur nöjda de egna kunderna är så att man kan ta rätt beslut.

De nationella NKI-modellerna är dels ganska gammal och modellen med de tre frågorna som nämns ovan har ungefär 30 år på nacken. Dessutom är de skapade för att fungera bra för en rad olika branscher och både för privat och offentlig verksamhet. Det gör såklart att modellen inte alltid är den bästa lämpade för att mäta kundnöjdhet i alla branscher och att man skulle kunna få ett bättre NKI för den privata sektorn om man kunde anpassa frågorna endast till privat verksamhet.

Effektmått via statistisk analys

De NKI-undersökningar som genomförs av till exempel SCB (statistiska centralbyrån) eller SKI fokuserar nästan uteslutande på att endast samla in betyg för NKI och för viktiga kvalitetsfaktorer som man sedan kan koppla samman med NKI genom att göra statistiska analyser som visar hur de olika kvalitetsfaktorerna inverkar på NKI. På så vis kan de NKI-mätningarna visa vad man får mest effekt av att utveckla när man vill höja sitt NKI.

Så här beskriver SSCB själva metoden för sitt effektmått:

”Denna matematisk-statistiska lösning ger också mått på den effekt som en förändring av respektive kvalitets­faktors betygsindex förväntas ha på helhets­betyget, dvs. på NKI. Detta innebär således att vi för varje kvalitets­faktor dels vet vilket betygsindex den fått av kunderna, dels vet vilken effekt en förändring av dess betygsindex bör medföra för indexet för helhets­betyget (NKI).

Detta effektmått erhålles således via modellberäkningarna utan att vi ställt någon fråga om kvalitets­faktorernas betydelse eller effekt. Frågeformuläret har därmed kunnat reduceras påtagligt samtidigt som man får ett mer relevant, tydligt och tolkbart effektmått.

Hur går då detta till? Hur beräknas effektmåtten? Effektmåtten erhålls som sagt utan att kunderna tillfrågas om dem. Det existerar därmed inga effektmått på individnivå, utan effektmåtten är sambandsmått på gruppnivå för kunderna, dvs. ett mått på kunderna som grupp.

Effektmåtten erhålles simultant för alla kvalitets­faktorer via ett ekvations­system, vars lösning bygger på linjär regression. Förenklat kan ett effektmått åskådliggöras som i figur 2, där den vertikala axeln mäter helhets­betyget (NKI) med skalan 0–100 och den horisontella axeln mäter t.ex. kvalitets­faktorn tillgänglighet med samma skala.”

Saknar kvalitativ information

En stor brist med många NKI- undersökningar av den typ som SCB genomför är att de inte samlar in någon kvalitativ information. De svarande har ingen möjlighet att förklara varför de är missnöjda eller nöjda eller att komma med förbättringsförslag vilket gör att dess undersökningar inte blir lika djupgående som man skulle kunna önska.

 

 

 

 

« Äldre inlägg