Läsvärda artiklar med minst 600 ord

Månad: maj 2014

Vad är det för skillnad mellan a-kassa och fackförbund?

Många undrar nog vad skillnaden är mellan a-kassa och fackförbund – om det nu är någon skillnad? Särskilt om man är ny på arbetsmarknaden så är det inte så lätt att hålla kolla på dessa begrepp. Men läs vidare så skall i förklara hur det ligger till.

Vad är a-kassa för något?

A-kassa är en förkortning för arbetslöshetskassa. A-kassa är en del av de trygghetssystem vi har i Sverige och syftet med a-kassan är att skapa en trygghet vid arbetslöshet. Alla arbetstagare ingår dock inte automatiskt utan man måste själv ansöka om medlemskap hos en a-kassa. Begreppet ”en a-kassa” innebär att det finns flera olika a-kassor. Och varför finns det då flera olika a-kassor? Detta har sin bakgrund i att branschspecifika intresseorganisationer såsom fackförbund startade a-kassor som gällde för en specifik bransch. Detta innebär att det idag finns ca 30 olika a-kassor. Exempel på a-kassor är Akademikernas a-kassa (för akademiker), Unionens a-kassa (för privatanställda tjänstemän), IF Metalls a-kassa (för industriarbetare) och Byggnadsarbetarnas a-kassa (för byggnadsarbetare) är bara ett par exempel på vilka a-kassor som finns. A-kassorna har regler för vems som kan gå med

Akassa ersättning

A-kassan kan ge ersättning om du blir arbetslös

i deras a-kassa så man kan inte helt fritt välja vilken a-kassa man vill gå med i. Är man exempelvis industriarbetare och inte har studerat på högskola så kan man inte gå med i Akademikernas a-kassa som ett exempel. Att vara med i en a-kassa kostar mellan 90 kr per månad till ca 150 kr per månad. Om man då betalar denna avgift varje månad, får man ut 100 % av lönen om man skulle förlora jobbet? Svaret är nej. Om detta hade varit fallet så hade nog inte så många jobbat, utan då hade de istället förlitat sig på ersättning från a-kassan. Som mest kan man därför få 80 % av lönen innan skatt beräknat på en högsta lönenivå på 18 700 kr. Detta blir max 11 000 kr efter skatt. Tjänar man över ”lönetaket” på 18 700 kr så r det därför att rekommendera att man tecknar en inkomstförsäkring som ett komplement till a-kassan. Gör man det så får man 80 % av lönen efter skatt och blir inte begränsad till a-kassan tak.

Vad är fackförbund för något?

fackförbund

Fackförbund förhandlar med arbetsgivare om villkoren på arbetsmarknaden

Fackförbund är intresseorganisationer vars syfte är att kollektivt stärka sin röst i olika frågor. Frågorna rör ofta löner och arbetsvillkor och motparten, dvs förhandlingspartnern, för ett fackförbund är ofta en intresseorganisation för arbetsgivarna. Ett fackförbunds grundtanke bygger på att ju fler man är, desto starkare förhandlingskraft har man. Förhandlingarna mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer leder till att villkor sätts i så kallade kollektivavtal, och det är dessa som sedan gäller fram till nästa avtalsrörelse. Det finns ca 50 olika fackförbund i Sverige och några av de största är Unionen, IF Metall, Kommunal och Vårdförbundet.

Vad är skillnaden mellan a-kassa och fackförbund?

Nu har vi redogjort lite för a-kassa respektive fackförbund och sammanfattningsvis så kan man säga att a-kassan är som en försäkring medan fackförbundet är en intresseorganisation. Vill man ha en ekonomisk trygghet utifall man skulle bli arbetslös så skall man därför gå med i a-kassan och om man vill stärka sin yrkeskår och få höjd lön och liknade via kollektivavtal. Vissa tror kanske att det är ett krav att gå med i ett fackförbund om man skall gå med i en a-kassa, men så är inte fallet. Även om vissa a-kassor administreras av personal från fackförbund så är det enda två olika organisationer. Vill bara vara medlem i en a-kassa och inte vill stödja ett fackförbund så går det naturligtvis alldeles ypperligt. Vissa går dock med i ett fackförbund för att få inkomstförsäkring (det ingår hos vissa fackförbund) men om det endast är inkomstförsäkring man är ute efter så kan man lika gärna teckna en privat inkomstförsäkring, det innebär ofta både ett bättre skydd och en lägre premie.

Valutahandel – Investering med hävstång

Att handla med valutor innebär många fördelar jämfört med andra marknader. Valutamarknaden är oreglerad, öppen dygnet runt och transaktioner sker till en mycket låg kostnad.

Omsättningen på världens valutamarknad uppgår till flera biljoner kronor om dagen, det är den största och mest likvida marknaden i världen.

Valutamarknaden är öppen från söndag till fredag kväll, handeln flyttar sig under dygnet mellan USA, Europa och Asien.

Valutamarknaden är helt avreglerad och har mycket få begränsningar. Eftersom valutahandel alltid innebär att köpa en valuta och samtidigt sälja en annan är en position alltid både lång och kort. Inom aktiehandeln kan det vara knepigt att sälja en aktie du inte har och tjäna pengar på ett kursfall i den här marknaden gör du det vid varje affär.

En placerare kan enkelt tjäna pengar både på en stigande och fallande marknad vilket ger mer än tillräckliga möjligheter för att tillgodose alla tänkbara strategier. Det finns inga begränsningar i hur stora rörelserna kan bli och handeln i en valuta kan aldrig stoppas.

Forex mäklare tillåter handlare att behålla 100 % av sina vinster. Bra plattformar erbjuder kunder att göra affärer utan provisioner eller avgifter för transaktioner. Kostnaden för valutahandel är istället inbyggd i skillnaden mellan köp och säljkurs.

En bra handelsplattform erbjuder också gratis tillgång till realtidskurser, Nyheter, teknisk analys, diagram, etc.

Valutahandel erbjuder enorm vinstpotential eftersom nästan alla positioner tas med hävstång. Det innebär att du endast behöver ett litet eget kapital för att ta en betydligt större position. Enkelt uttryck lånar du pengar från din mäklare som garanterar hela positionen på marknaden. Genom att indirekt låna pengar kan du få en hävstång uppemot 200: 1 – du kan köpa eller sälja valutor för 200 gånger mer än ditt egna kapital. Avkastningen på din investering kan om du har rätt i din marknadsuppfattning bli enorm men förlusten kan även väldigt lätt bli 100 %.

Volatiliteten hos de större valutorna är dock mindre än 1 % dagligen och tack vare denna inneboende stabilitet finns det möjlighet att tjäna pengar med hävstångshandel.

Det är viktigt att veta att du bara kan förlora det belopp som du är villig att riskera vid varje given tidpunkt. Du får obegränsade vinstmöjligheter men du kan aldrig förlora mer än vad du ursprungligen riskerade och investerat.

Om du har 1000 kronor på ett konto och som tillåter en 200:1 hävstång så kan du ta en position värd upp till 200 000 kronor.

I aktiehandel däremot är det vanligt att du endast kan belåna upp till 50 % av en akties värde för att få en hävstång genom lånade pengar. Detta kan dessutom vara en kostsam affär för investeraren eftersom han/hon måste betala ränta till mäklarfirman för det belopp som lånas.

Detta är dock inte fallet inom valutahandel (även kallat forex trading). Återigen, det finns inga avgifter involverade förutom spreaden och räntedifferenser mellan olika valutor. Endast det belopp spekulanten är villig att förlora riskeras, medan hävstångsverkan kan vara upp till 200 gånger beloppet, vilket gör det möjligt för en mycket stor vinstpotential.

Sammanfattningsvis är det lätt kan ses att möjligheterna med att handla med valutor är klart större än de som ges på andra marknader. Förutom att du kan komma igång med en väldigt liten initial investering (så lite som några hundra kronor) finns det en klart mycket större potential, flexibilitet, stabilitet och frihet som gör att det går att hitta en lönsam strategi för varje typ av placerare. En oreglerad marknad fri från begränsningar och dolda kostnader är varje spekulants våta dröm.

Förhoppningsvis har den här artikeln bidragit till att visa varför valutahandel kan vara ett bra alternativ. Läs på och utbildad dig, hitta din egen modell och framförallt – riskera inte mer än du har råd att förlora.

Lycka till!