Här undersöker vi vad som kan utspela sig i en hyreslägenhet ifall man själv bygger bo i ett rum men hyr ut övriga rum som studentrum, och inte att förglömma, förenar det med musikproduktion. Vi lyfter fram exempel på situationer av intresse som kan uppkomma.

En sak som tenderar att inträffa i detta scenariot är att ’drama’ uppkommer. Det har egentligen sin grund i musikkonceptet om vad man ’är’ som person. Vad folk har för åsikt om en viss musik (anknutet förstås till hur bra den är gjord) formar innebörden av vad en person ”är” med avseende på musik och dans.

Vissa fenomenen eller man skulle kunna säga ’hålligång’ tenderar att förekomma kring det här konceptet. Det kommer sig av den naturliga impulsen att vilja ’va’ i högsta tänkbara grad. Därför är det bra att det finns lite av en röd tråd i det hela och den kallas ibland ”sanningen”. Innebörden är helt enkelt hur mycket en person värdesätter att göra musik (vilket ofta ligger bakom hur pass bra den blir).

För den som istället jobbar med något annat kan en tendens att blockera bort den musikaliska synvinkeln finnas, speciellt i de fall jobbet inte på samma sätt har som bas att endast medföra en positiv upplevelse andra (exempelvis soldat). En ”blockad” till det (rena) musikaliska området är därför någonting som kan förekomma. Olika svartmålande tankar är typiskt det sätt på vilket en blockering tar sig uttryck.

Att detta dock inte nödvändigtvis innebär slutet för musikern kan man inse om man intar lite distans. Ett sätt att inranka sig inom musiken blir nämligen snarast slutresultatet för den person som etablerat en viss ’konstruktion’. Det beror på att ’blockaden’ egentligen etablerar ett förhållande vilket utgör precis grunden för musikverksamhet.

Det kan dock vara bra att inflika att som man ibland säger bäst är att älska, går det inte så kanske hänfalla till ett förhållande baserat på rädsla, och om inte det går så i tredje hand ett som är baserat på hat rent av. Det här kan man kalla (och kallas inom musiken) för hur ’vackert’ ett förhållande är. Finast är naturligtvis om man på ett ärligt och rent sätt erkänner en positiv egenskap om någon annan har. Om man däremot behöver linda in det hela i ett paket av mer komplicerade känslor så faller man ner lite grann på vackerhetsskalan. Men det är fortfarande bättre än ingenting.

Om man bildar en blockad eller liknande som vi varit inne på tidigare så är det ett exempel på ett inte helt renodlat förhållande. Det här har kunnat ses i det nämnda fallet med att framställa musik (salsa) i anknytning till bostadslägenhet att alltemellanåt kan vissa kombinationer av rumshyrare bilda förbund och ihop forma en ’blockad’. Just det fenomenet har ibland noterats i Uppsala där det finns lite av en vilja ifrån universitetsanknutna och universitetsorganisationer att fjärma sig och uppfatta sig snäppet ’finare’. Det blir alltså i helt enkelt ett exempel på en musikalisk relation men som inte nått fram till den mest renodlade formen.

Innebörden av det är egentligen alltså att ett förhållande iaf bildas och den som blockerar har egentligen fått en presentation av musiken. Helt fel sätt att reagera är därför att låta sig påverkas negativt även om det kan vara en första impuls. Det vore nämligen ett sätt att visa att man inte har förstått den roll som man i själva verket har möjlighet att spela och då istället riskerar att förlora den. Att spela med i sådana trender i aktuell studentbostad men sedan på lämpligt sätt spela upp någon musik blir istället rätt väg att lösa upp paktbildningen utan strid.

Kanske vill du prova en hyresrelation av vackraste slag i Uppsala? Aktuella möjligheter finns här.