Läsvärda artiklar med minst 600 ord

Författare: AnnaC

Uppsala – Positiva Embargon i Studentbostad

Här undersöker vi vad som kan utspela sig i en hyreslägenhet ifall man själv bygger bo i ett rum men hyr ut övriga rum som studentrum, och inte att förglömma, förenar det med musikproduktion. Vi lyfter fram exempel på situationer av intresse som kan uppkomma.

En sak som tenderar att inträffa i detta scenariot är att ’drama’ uppkommer. Det har egentligen sin grund i musikkonceptet om vad man ’är’ som person. Vad folk har för åsikt om en viss musik (anknutet förstås till hur bra den är gjord) formar innebörden av vad en person ”är” med avseende på musik och dans.

Vissa fenomenen eller man skulle kunna säga ’hålligång’ tenderar att förekomma kring det här konceptet. Det kommer sig av den naturliga impulsen att vilja ’va’ i högsta tänkbara grad. Därför är det bra att det finns lite av en röd tråd i det hela och den kallas ibland ”sanningen”. Innebörden är helt enkelt hur mycket en person värdesätter att göra musik (vilket ofta ligger bakom hur pass bra den blir).

För den som istället jobbar med något annat kan en tendens att blockera bort den musikaliska synvinkeln finnas, speciellt i de fall jobbet inte på samma sätt har som bas att endast medföra en positiv upplevelse andra (exempelvis soldat). En ”blockad” till det (rena) musikaliska området är därför någonting som kan förekomma. Olika svartmålande tankar är typiskt det sätt på vilket en blockering tar sig uttryck.

Att detta dock inte nödvändigtvis innebär slutet för musikern kan man inse om man intar lite distans. Ett sätt att inranka sig inom musiken blir nämligen snarast slutresultatet för den person som etablerat en viss ’konstruktion’. Det beror på att ’blockaden’ egentligen etablerar ett förhållande vilket utgör precis grunden för musikverksamhet.

Det kan dock vara bra att inflika att som man ibland säger bäst är att älska, går det inte så kanske hänfalla till ett förhållande baserat på rädsla, och om inte det går så i tredje hand ett som är baserat på hat rent av. Det här kan man kalla (och kallas inom musiken) för hur ’vackert’ ett förhållande är. Finast är naturligtvis om man på ett ärligt och rent sätt erkänner en positiv egenskap om någon annan har. Om man däremot behöver linda in det hela i ett paket av mer komplicerade känslor så faller man ner lite grann på vackerhetsskalan. Men det är fortfarande bättre än ingenting.

Om man bildar en blockad eller liknande som vi varit inne på tidigare så är det ett exempel på ett inte helt renodlat förhållande. Det här har kunnat ses i det nämnda fallet med att framställa musik (salsa) i anknytning till bostadslägenhet att alltemellanåt kan vissa kombinationer av rumshyrare bilda förbund och ihop forma en ’blockad’. Just det fenomenet har ibland noterats i Uppsala där det finns lite av en vilja ifrån universitetsanknutna och universitetsorganisationer att fjärma sig och uppfatta sig snäppet ’finare’. Det blir alltså i helt enkelt ett exempel på en musikalisk relation men som inte nått fram till den mest renodlade formen.

Innebörden av det är egentligen alltså att ett förhållande iaf bildas och den som blockerar har egentligen fått en presentation av musiken. Helt fel sätt att reagera är därför att låta sig påverkas negativt även om det kan vara en första impuls. Det vore nämligen ett sätt att visa att man inte har förstått den roll som man i själva verket har möjlighet att spela och då istället riskerar att förlora den. Att spela med i sådana trender i aktuell studentbostad men sedan på lämpligt sätt spela upp någon musik blir istället rätt väg att lösa upp paktbildningen utan strid.

Kanske vill du prova en hyresrelation av vackraste slag i Uppsala? Aktuella möjligheter finns här.

Musikalisk koppling Uppsala – Studentbostad

Ett grundläggande behov i alla eller det stora flertalet kulturer återfinns i musik. Basen för musik formas av relationen mellan åhörarna och musikerna. För att tonerna ska kunna uppstå så måste relationen vara hälsosam dvs att åhörarna stöder musikerna vilket möjliggör för dem att kunna arbeta.

Detta kan vara svårare att åstadkomma än vad det låter. Det är nämligen lätt inträffat att alla vill vara den ’populäre’ och det kan resultera till slut i inget mer än bråk vilket betyder att ingen musik bildas.

Av den anledningen finns inom musik ofta bra regler eller förhållningssätt som uppkommit om hur man ska agera i olika situationer för att det ska fungera. Det är en slags empirisk kunskap som nötts och blötts fram av folk över tid, tom över generationer. Ett passande sätt att lagra denna info är just i musiken själv. Därför hittar man ofta en del kloka budskap eller ’regler’ i texterna. Det kan man säga är en slags bank av ordspråk som den som följer musiken utan några särskilda motiv förutom att den gillar musiken får en möjlighet att upptäcka i stunder då det kanske minst kan anas.

Det musikaliska kan många gånger stå i motsats till det politiska inom vilken man huvudsakligen debatterar emot ’motståndaren’ på heltid. Musiken återfinns ofta på pubar eller andra inofficiella miljöer och må ta ett steg tillbaks offentligt som konsekvens av detta. Det innefattar typiskt latinamerikansk musik som mer eller mindre anses höra till avlägsna exotiska breddgrader.

Hurdan man kan klara av salsaproduktion även utanför Latinamerika genom att förena det musikmässiga förhållandet ovan med uthyrning handlar den här texten om. Musiken från Latinamerika är annars känd för att i sin rätta form enbart kunna uppstå i Latinamerika.

Genom nätet kan latinoradio lokaliseras, förslagsvis pejlas denna in för att uppnå ovanstående. Att ratta in ’rätta frekvensen’ och följa det senaste musikaliskt sett räcker för att hålla sig till i den omfattning det uppenbarar sig dispyter i samband med uthyrning av rum. Detta eftersom latinomusik rymmer sådana kvantiteter med info.

Den information som återfinns är dels naturligtvis musikalisk och rytmisk, den så kallade klave-rytmen ligger i bakgrunden många gånger. Även sången är förståss anpassad efter rytmen och det märks exempelvis på hur man uttalar stavelser i takt till musiken. Till allt detta kommer själva texterna där man återfinner många visdomsord om hur man hanterar olika knepiga situationer inom musik och dans. Dessa kan även passa in på situationer i allmänhet.

Den allra nyaste latinmusiken placerar sig likt en filt över ’situationer’ vilket gör möjligt att hyra ut större andel yta än man normalt kan tolerera. Närapå alla uppkommna situationer kan klaras ut genom uppspelning av det senaste. På så sätt kan svenskspråkig Salsa tom fås fram då rums-uthyraren fullt ut kan koncentrera sig på musikskapande i utrymmet som bildas för personen ifråga.

För att komma in i den latinamerikanska rytmen ordentligt så behöver man nämligen gå hela vägen och ’vara’ musiken. D.v.s. att man sysslar med den hela tiden och det är det enda man gör. Det är alltså 24/7 som gäller för att kunna lyckas med salsan. Det är något som ofta kan vara svårt pga olika plikter och göromål som måste tas om hand om. Det är alltså även relaterat till begreppet frihet som engagerar många. Att via musiken kunna bryta sig loss från ’ekorrhjulet’ som annars sätter ramar som har svårt för att inrymma latinamerikansk musik.

Det finns en salsa relaterad till uthyrning som du kan följa denna länk för att lyssna in. I Uppsala existerar tom fortfarande potential att hyra studentbostad. Just du kan kanhända hyra studentrum? Se efter medelst att följa länken.