Har du haft funderingar över att starta ett aktiebolag men vet inte hur eller vart du ska börja eller vad som kan krävas av dig som ägare utav aktiebolaget ? Denna artikel kan även rekommenderas till de som har en enskild firma men har haft funderingar på att omvandla den till ett aktiebolag i framtiden. Nedanför kommer du få en grundprincip guide på hur man kan gå till väga för att på enklaste sätt starta upp ett aktiebolag.

När man startar ett Aktiebolag finns det självklart massvis att tänka på men här tänkte jag ta upp ett par grunder man bör veta när man ska starta upp ett bolag.

När man har bestämt sig för att starta ett aktiebolag så finns det två typer av aktiebolag som man kan välja på, privata eller publika. I publika aktiebolag måste man ha ett minimum värde på 500.000 kr och i privata ligger värdet på minst 50.000 kr. Skillnaden på dessa två är att de publika aktiebolagen får ge ut aktier, optionsbevis, teckningsrätter m.m. som inte man får göra genom de privata till de allmänna svenska börsen för omsättning.

När det kommer till redovisning så delar man in aktiebolagen i dess som små och stora, när det kommer till de små aktiebolag så har de det enklare när det kommer till vissa bestämmelser för vad som ska ingå i all årsredovisning. När det kommer till stora aktiebolag så krävs det att minst 2 kriterier uppföljes utav dessa nedanför:

  • Tillgångarna till företaget inom de två senaste åren passerat över mer än 25 miljoner kronor per år
  • Antalet anställda måste vara över 50 de två senaste räkenskapsåren
  • Nettoomsättningen ska vara minst 50 miljoner kronor för de senaste två åren per år

Styrande funktioner i Aktiebolaget

De styrande funktioner i ett aktiebolag består utav 4 så kallade funktioner en Styrelse, Bolagsstämma, Revisor eller Revisorer och en VD

  • En Bolagsstämma har den största beslutande talet i ett aktiebolag, i flesta fallen har man en bolagsstämma per år men vissa företag kan välja att ha fler. Bolagsstämma kan även kallas för den så kallade Årsstämman, På årsstämman tas årsredovisningen och revisionsberättelsen upp. Väl när bolagsstämman har dragits upp så har även aktieägarna valet att få vara delaktiga med en inbjudan för att kunna ta beslut i viktiga val som läggs fram utav styrelse, revisor och bolagsordning.
  • En styrelseledamot tillsätts vid bolagsstämman som får i huvudansvar att stora bolagets organisation och ansvar utav förvaltningen
  • En eller flera Revisorer bestäms utses på Bolagsstämman för att finnas till intresset för aktieägarna och övriga intressens skull. Revisorns uppdrag är att göra en bedömningskontroll utav företagets räkenskapsår som innehåller då så som tillgångar & skulder m.m. Revisorn kontrollerar även Vd:ns och styrelsens förvaltning av företaget.
  • Efter att styrelsen har kommit till sitt / sina beslut ser VD:n av företaget till att den löpande driften utav året går som planerad efter styrelsens beslut.

Starta Aktiebolaget genom ett Lagerbolag

Ibland kan det ske att man har lite mer bråttom att få igång sitt Bolag så snabbast som möjligt eller att man kanske vill få lite hjälp med att komma igång med sitt bolag. Då kan man leta efter en sån kallad Bolagsbildare som är insatta på just allting som rör sig inom Bolagsbildning ifrån nystartade företag till de mer etablerade företagen för det lite mer avancerade.

Ifall man har bestämt sig för detta alternativt så berättar man för sin Bolagsbildare vad man just är ute efter som ska finnas med på sitt bolag. Det som blir underlättat genom att starta upp sitt bolag genom ett Lagerbolag är att man slipper själv hålla kontakten med Bolagsverket och hålla reda på alla krångliga dokument som skall undertecknas och gå igenom för att sedans skickas in för granskning. Vanligen så tar det ungefär en cirka 2 timmar för en Bolagsbildare att göra i ordning bolaget till att bli registrerad och aktivt med ett organisationsnummer, därefter skickas en bolagspärm med aktiebok, aktiebrev, bolagsbevis m.m. till köparen. Väl när generalfullmakten har mottagits utav köparen är bolaget aktivt direkt redan för att starta igång bolagsverksamheten.