Läsvärda artiklar med minst 600 ord

Författare: byggaren

Halktester på golv

Det kan se snyggt ut att ha ett glansigt och blänkande golv, men de är sällan särskilt säkra att gå på. Efter att det har förekommit spill av olika slag så kan de bli direkt farliga. Golv som är helt nya brukar ha en hyfsat säker yta, men ytor slits ner med tiden och då är inte golvet säkert längre.

Hur ser ditt golv ut?

Det finns många saker som avgör huruvida ditt golv är en säkerhetsrisk eller inte. Om det till exempel lätt kan komma in smuts utifrån via skor så kan det skapa en risk. Skador av mögel, svamp och fukt på golven kan också skapa hala fläckar som kan vara farliga att gå på. Om det finns tillgång till vatten i din lokal så bör du ha i åtanke att det kan uppstå spill som kan orsaka halkolyckor. Det är även viktigt att se till att golvet inte har några upphöjningar eller felaktiga lutningar, detta kan orsaka snubbelolyckor även när golvet är torrt och det blir mycket värre när det har blivit vått eller smutsigt. Om det finns en hög trafik på ditt golv så finns det risk för slitage. Då kan det vara säkrare att ha ett tåligt säkerhetsgolv som inte slits så lätt och behåller sina halkfria egenskaper även efter att ytan har slitits ner.

Om du tillagar mat i din lokal så bör du vara extra noga med hygienen och halksäkerheten. Det uppstår lätt spill av matrester och olja. Det cirkulerar även olja i luften i områden där det tillagas mat. Denna olja hamnar till slut nere på golvet där den orsakar halka. I en lokal där man tillagar mat så bör man även se till att golvet inte har hålor eller har gått sönder någonstans. Om det bildas hålor i golvet så kan det uppstå tillväxt av bakterier och svamp. Förutom att denna tillväxt är ohygienisk så kan det även lätt bildas farlig halka.

Tycker du att något av detta stämmer in på din lokal så bör du överväga ett stegsäkert golv.

Halktester

På varje golv kan man bestämma ett halkvärde. Detta värde får du fram genom att du släpar en speciell släde över golvet och sen mäter resultatet. Ju högre värde du får på testet desto bättre halksäkerhet.

Man kan även undersöka ytsträvheten på golvet. Man mäter ytsträvheten med en specialmätare, ju högre resultat desto säkrare är det att gå på.

Det finns även speciella ramptester. I dessa tester applicerar man olja på golvet som man sedan ställer upp i en ramp. Efter det får någon prova att gå på golvet, men bedömer sen säkerheten.

Friktionskorn

Altro har utvecklat en speciallösning på säkerhetsgolv där man använder sig av friktionskorn. Dessa korn finns i hela golvet och ser till att golvet är säkert att gå på även när ytan på golvet har slitits bort av långvarig användning. Vid spill av olja eller vatten så förblir golvet halksäkert. Friktionskornen greppar tag i fötterna på den som går på golvet, detta gör att golvet blir väldigt stabilt att gå på.

Golvet är behandlat med ett speciellt ämne som motverkar både bakterier och svamp. Golvet går även lätt att städa, för en snabbstädning så räcker det att bara spola av golvet. Du kan läsa mer här om säkerhetsgolv från Altro:

http://www.altro.se/Arbetsmiljo-och-sakerhet-for-ditt-eget-basta/Hur-fungerar-ett-sakerhetsgolv.aspx

Var används golv från Altro?

Altros golv är populära på sjukhus där man vill minska smittspridning så mycket som möjligt. Då golven motverkar bakterier så hjälper de till att minska risken för sjukhussjukan.

Golvet är även helt vattentätt vilket gör att det är populärt att använda i duschutrymmen och på toaletter.

Då golvet är väldigt tåligt och inte slits ner lätt så används det även i lokaler där det finns en hög trafik av människor.

Vem behöver stegsäkra golv?

Vanliga och släta golv är lätta att städa men när de väl har blivit smutsiga eller blöta så är de inte längre säkra. Det finns många golv som går ut med att de är helt stegsäkra men ibland så är de bara ytbehandlade med ett stegsäkert ämne, när det senare har slitits bort så är golvet återigen osäkert. Om du mäter säkerheten på ditt golv så tänk på att den kan förändras snabbt om ytskiktet slits, på bara ett par veckor så kan värdena vara mycket sämre.

Olyckor

Den vanligaste orsaken till olyckor på arbetsplatsen är osäkra golv. Detta kostar arbetsgivarna mycket pengar varje år. När någon har en olycka i dina lokaler så är det du som arbetsgivare som har ansvaret. Alla som vistas i dina lokaler måste vara helt säkra från olyckor så du får inte kompromissa med säkerheten. Det är inte bara dina egna anställda du bör tänka på utan även kunder, leverantörer eller vanliga besökare utifrån som du också har ansvar för. Alla golv, gångområden och trappor måste vara säkra. Verksamheter som hanterar livsmedel och liknande måste vara extra säkra då det kan förekommer spill av fett, vatten eller mat på golvet som kompromissar säkerheten för de som vistas i lokalen. Då är det viktigt att ha ett golv som är vattentätt, inte samlar på sig bakterier och håller sin stegsäkra funktion länge.

Behöver just du ett säkerhetsgolv?

Om du vill veta om du behöver ett säkerhetsgolv så finns nedan några saker du bör överväga.

Finns det lutningar på ditt golv?

Blir det vått ibland?

Förekommer det fettpartiklar i luften eller på marken?

Blir det dammigt eller kommer in våt eller torr smuts?

Kan det komma in vatten från läckande tak eller kondens från rörledningar?

I alla lokaler där det finns en risk för fall och snubblingar så kan man behöva investera i ett stegsäkert golv. Oftast så behövs det inom skola, sjukvård, restaurang och industri.

Altro gör stegsäkra golv

Altros lösning använder sig av friktionskorn i golvet som gör att ytan blir mycket hållbar och golvet kommer att hålla sina egenskaper under hela sin livslängd. Golven har en slät yta och ser bra ut, men när du går på dem så märker du att golvet greppar skon. Kornen gnids mot dina skor när du går och detta gör att du går stegsäkert och halkfritt. Även om det finns fettpartiklar på golvet, vatten eller mat så förblir golvet halkfritt.

Ytan på golven sviktar vilket gör att de blir sköna att gå på och de är inbakade med ett medel som stoppar både bakterier och svamp.

Dessa halkfria golv används mycket inom vården, på vårdhem och sjukhus. Då golven tål vatten och är helt ogenomträngliga så passar de särskilt bra även i lokaler där golvet blir blött, så som duschar eller toaletter som behöver vara halkfria. Inom sjukvården är det extra viktigt att bakterier inte sprids. Då golvet innehåller ett ämne som heter Altrosan som minskar spridning av bakterier och svamp så är detta extra bra inom detta område, då det minskar risken för sjukhussjuka och andra smittor som uppstår på sjukhus. Golven håller sin funktion hela sin livslängd och de behåller sitt utseende länge. Altro våtrumsgolv passar bra för användning inom vården.

Golven passar även extra bra i lokaler där det finns mycket folk som vistas och går igenom. På grund av den unika teknologin som Altro erbjuder så är golven säkra, hållbara och vattentäta. Detta gör dem ideala för lokaler som behandlar mat där det ofta förekommer fettpartiklar i luften eller spill på marken. Vinylgolven är vattentäta och har ett tillsatt bakteriestatiskt ämne vilket gör att det inte uppstår någon bakterietillväxt.