Personlig assistans är en lagstadgad rättighet. Alla människor har rätt att välja hur de vill leva och livsinnehåll, något som blir svårt för många med en funktionsnedsättning utan hjälp från andra. Saker som de flesta tar för givet, att kunna ta hand om sitt eget hem, arbeta, lämna barn på dagis eller fritidsintressen kan vara svårt för någon med en funktionsnedsättning. En personlig assistent hjälper dig med det du inte kan göra pga av din funktionsnedsättning, vilket gör yrket väldigt varierat. Arbetsplatsen för en personlig assistent är där kunden befinner sig, oftast så är det i och närliggande hemmet, men även långt borta om kunden vill resa. Vad en assistent gör under arbetet beror helt och hållet på kundens önskemål. Vanligtvis handlar det om hjälp i kundens vardag, men arbetsuppgifterna innefattar egentligen allt som kunden inte själv kan göra. Önskar kunden till exempel måla om huset, är även det en arbetsuppgift. Tänk dig själv allt du gör i ditt liv och tänk dig om du var bunden till en rullstol. Vad skulle du då inte kunna göra själv längre?

Personlig assistans utgår från dig som kund, det är så lagen är utformad. Det är en nödvändighet för att hjälpen ska fylla sitt syfte, det är ditt liv och din assistans. En viktig grund för att få en anpassad assistans är valmöjligheter. Du ska själv få välja vilka personliga assistenter du vill ha och inte vill ha. Du kan också välja vilken assistansanordnare som ska ansvara för din assistans. Assistansanordnaren måste ha tillstånd från IVO och ansvarar för att den personliga assistansen följer uppsatta kvalitetskrav, samt har arbetsgivaransvaret för de personliga assistenterna. Men du som kund ska alltid vara utgångspunkten. Assistansanordnaren ska lyssna på dig, bjuda in dig så att du är delaktig i assistansens utformning samt stötta dina assistenter. Det som är viktigt att komma ihåg är att assistansanordnaren inte får betala några av dina kostnader, de ansvarar bara för assistenterna och de kostnader assistenterna medför för att vara vid din sida.

Det är Försäkringskassan eller din hemkommun som beslutar om du har rätt till personlig assistans. Om de bedömer att du har det, så får du ett beslut om assistansersättning. Staten eller kommunen betalar då din assistansanordnare ersättning för den beslutade omfattningen av personlig assistans. Du väljer själv vilken anordnare du vill använda dig av och det finns många att välja mellan. Du kan hitta assistansanordnare med olika inriktningar, t ex religion, eller som erbjuder anpassade resor. En viktig del när du letar efter assistansanordnare är deras syn på din rätt till medbestämmande. Hur utformar de din personliga assistans så du får den precis som du vill ha den? Hur stor delaktighet får du i fördelningen av assistansersättningen? För många är även geografiskt avstånd viktigt. Även om assistansanordnaren erbjuder personlig assistans i hela landet, så är avståndet till kontoret en viktig del. Bor man till exempel i Linköping, så letar man ofta efter en anordnare av personlig assistans i Linköping.

Har du behov av personlig assistans, men saknar ett beslut om assistansersättning, kan även de flesta assistansanordnare hjälpa till med ansökningsprocessen. Utredningen som ligger till grund för ditt behov av personlig assistans är ofta omfattande, krävande och påfrestande. Då kan det vara tryggt med en assistansanordnare som kan regelverket kring personlig assistans vid din sida. De flesta företagen har även jurister som är experter på området.

Ska du välja assistansanordnare, eller kanske byta till en annan assistansanordnare? I så fall är tipset att du i lugn och ro börjar undersöka marknaden. Bjud in några olika företag hem till dig och se vad de kan erbjuda. Till grund för er överenskommelse bör ni teckna ett avtal om assistansanordning. Viktigt innehåll i ett sådant avtal är vem som ansvarar för bemanningen och rekryteringen samt att uppsägningstiden inte bör vara längre än tre månader.