Artikelkatalog - Artikelexpressen

Skriv eller köp artiklar med minst 600 ord

Författare: expressartikel (sida 2 av 38)

Styrketräningsprogram för nybörjare

Som nybörjare till styrketräning är det inte alltid lätt att veta hur man ska lägga upp sin träning. Efterhand som styrketräning blivit mer och mer populärt har internet börjat svämma över av styrketräningsprogram och goda råd för nybörjare. För den som är ovan vid styrketräning är det inte lätt att veta vilka råd som är bäst lämpade att följa. Den som anlitar en personlig tränare lär förbättra sina möjligheter att hitta rätt träningsupplägg då tränaren kan skräddarsy individuella program, dock kostar det en del att anlita en egen tränare.

Oavsett vilken väg som väljs finns det ett antal grundläggande regler att tänka på för den som är ny till styrketräning och som vill börja bygga upp sin styrka och öka i muskelmassa. Bland det mest elementära att tänka på för nybörjare till styrketräning är:

– Det är mer tidseffektivt att använda sig av stora övningar som tränar flera muskelgrupper samtidigt än övningar som isolerar enskilda muskelgrupper.

– Eftersom kroppen vänjer sig vid en viss typ av belastning är det viktigt att få progression i träningen, det vill säga att överbelasta musklerna efterhand genom att till exempel öka motstånd eller träningsvolym.

– Återhämtning. För att prestationsökningar ska kunna ske måste kroppen få en chans att återhämta sig mellan träningspassen. Återhämtningen består av kost, vila och sömn och ju hårdare träningen är desto mer återhämtning lär behövas.

– Träna kontinuerligt över tid. Ökningar av styrka eller muskelmassa sker inte över en dag eller vecka utan det gäller att träna över längre tid utan längre avbrott i träningen.

– Ha tålamod! Förändring tar tid och den som har tålamod att vänta kommer att se resultat.

Det finns ett antal färdiga styrketräningsprogram som passar bra för nybörjare och som har funnits i många år. Dessa olika styrkeprogram tar alla hänsyn till ovan nämnda riktlinjer så att den som följer programmen ska få bra utveckling i sin träning.

Ett av de allra mest populära styrketräningsprogrammen för nybörjare är ett som heter Starting Strength och som skapats av före detta styrkelyftaren Mark Rippetoe som numera är aktiv styrkecoach. Programmet är väl beprövat och syftar till att bygga upp en grundstyrka i hela kroppen på den tränande. Det bygger i huvudsak på de tre stora så kallade basövningarna (bänkpress, knäböj och marklyft) och träningen ska ske vid tre tillfällen per vecka. Efter att den tränande klarat av målet i övningen (i regel att lyfta vikten fem gånger i vardera tre olika set) ska en liten ökning av motståndet ske vid nästa träningstillfälle för att få progression i träningen.

Ett annat populärt nybörjarprogram heter StrongLifts och är väldigt likt Starting Strength på många sätt. Övningarna som ingår i StrongLifts är i stort desamma som i Starting Strength, men istället för att de ska utföras i tre set med fem repetitioner ska övningarna i regel utföras med fem set med fem repetitioner i StrongLifts – lite mer träningsvolym således. Även här används linjär progression, det vill säga när ett visst motstånd har klarats av ska det ske en liten ökning av vikten till nästa träningstillfälle.

Greyskull LP är ytterligare ett styrketräningsprogram som passar bra för nybörjare. Programmet skapades av John Sheaffer och han anser att på grund av att han har lagt upp en liten annan typ av progression ska detta program kunna följas under längre tid än många andra program. Även i detta program ska träningen ske vid tre tillfällen per vecka och övningarna består huvudsakligen av de tre basövningarna. Det som mest skiljer detta program från de andra två ovan är att progressionen sker genom att i det tredje och sista setet i övningarna ska den tränande genomföra så många repetitioner som klaras av och inte stanna vid ett fast antal. Sedan styrs viktökningen beroende på hur många repetitioner som klarades av i det sista setet. Med det menar Sheaffer att den tränande får in lite mer volym i sin träning och därmed kan öka mer i muskelmassa, samtidigt som det inte ska ses som ett steg bakåt att behöva ta av lite vikt från stången då det istället går att sätta nytt rekord i form av fler repetitioner på en viss vikt istället för att enbart fokusera på att öka vikterna.

Oavsett vilket program eller träningsupplägg som den tränande väljer att följa ger det i regel resultat så länge som träningsupplägget är vettigt och utförs regelbundet. De flesta nybörjare märker relativt snabbt av resultat av sin träning och kan öka vikterna på stången ganska snabbt. I regel avtar dock träningsresultaten efter en viss tids träning då kroppen vänjer sig vid belastningen och då kan det vara dags att se sig om efter ett nytt styrketräningsprogram.

Om tamkatter – en översikt

Vad kan du om katter egentligen. Du kan förmodligen en hel del men om du har vissa kunskapsluckor inom detta ämne så kan du ha en del att vinna på att läsa i detta inlägg som, just det, handlar om katter.

Människan – tamkattens bästa vän?

Man brukar ju säga att hunden är människans bästa vän. Kanske är detta omvänt när det gäller katter på så vis att människan är kattens bästa vän. Katterna (i alla fall om man talar om tamkatter) klarar sig inte på egen hand. De är helt beroende av sin ägare för att få mat, värme samt trygghet. Har katten en snäll ägare så kan den bli som The Cheshire Cat online och bli riktigt fet och gammal – faktiskt upp emot 30 år. Åldern beror dock även på vilken ras katten är utav och inte bara på ägarens handhavande. För övrigt så tror man att katten ser på sin ägare såsom den såg på sin kattmamma under sin först tid i livet.

Kattmammor och kattungar

På tal om kattmammor så brukar de inte vara trogna en katthane (som naturligtvis inte heller brukar vara trogna) utan de parar sig i regel med flera olika hanar under löpperioderna. Det är också därför som de kan få kullar med kattungar som är helt olika i utseende avseende färg och dylikt. I nio veckor är honan dräktig och sedan föder hon kattungar som både är döva och blinda. Följaktligen är kattungarna helt och hållet beroende av mamman under de första veckorna. Ögonen öppnas på de små liven efter 10 dagar och det tar ungefär 3 veckor innan de kan stå på benen. Efter fyra veckor kan de äta fast föda och är inte längre i behov av mammans mjölk på samma sätt. Efter 7 veckor så är kattungarna så långt gångna i utvecklingen att de kan springa, hoppa och naturligtvis även leka.

Historik kring den tama katten

De första kända tamkatterna förekom för ungefär 3500 år sedan i Egypten. Syftet med att ha katter i hemmet var då att hålla möss samt råttor i schack. Katterna blev dock så omtyckta att de i det närmaste blev heliga och straffet för de som skadat eller dödat en katt kunde vara strängt. När katterna dog så brukade ägaren balsamera dem till Basts (kattguden) tempel.

Katterna var alltså populära i Egypten vid denna tid och detta spred sig i samband med att handelsmän tog katter med sig till Europa på 900-talet. Vid denna tid var katterna korthåriga. Det finns dock långhåriga tamkatter också. Dessa kom (tror man) dock senare till Europa, nämligen under 1500-talet då de importerades från Afghanistan och även Iran.

Fram till nu hade katten varit väldigt populär. Men under medeltiden så trodde mn inom kyrkan att katten gick att relatera till djävulen själv. Under upplysningstiden så blev det dock katten populär igen och under 1800 så kom kattaveln igång.

Tamkatten i Sverige idag

Kattaveln ledde till att många nya kattraser tillkom och idag finns ett 40-tal olika kattraser. De vanligaste raserna i Sverige är Perser, Helig Birma, huskatt, norsk skogskatt, Maine Coon samt Ragdoll. Runt 1,2 katter uppskattas finnas i Sverige vilket innebär att det är ett vanligare husdjur än hunden som uppskattas till runt 800 000 st i vårt avlånga land. Våra katter registreras dock inte i någon form av register så helt säker på hur mång som finns i Sverige kan man inte vara.

Nu hoppas vi att du fått lite mer info om tamkatten och dess historik och så. Är du en kattmänniska? Isåfall är du inte ensam – det finns många som gillar katter i Sverige och resten av världen. Ta väl hand om katten så kommer de ta väl hand om oss.

Att tänka på vid val av hundvalp

Det finns många saker som är viktiga att tänka på när man är sugen på att införskaffa en hundvalp – du behöver bland annat ta reda på huruvida du är redo att skaffa hund och undersöka vilken hundras som är lämplig utifrån din livsstil. Du behöver också fundera över om du ska skaffa en valp eller en vuxen hund. Här får du veta allt du behöver tänka på kring val av hundvalp.

Är du redo att skaffa hund?

Att bli hundägare är ett stort beslut som förpliktigar, samtidigt som det på många sätt kan vara belönande. De fördelar som hundägarskapet för med sig kan bland annat inkludera en mer hälsosam livsstil, ett mer rikt socialt liv och inte minst sällskap.

För att försäkra dig om att du kan åtnjuta dessa fördelar är det viktigt att du ställer dig själv följande frågor innan du väljer att skaffa hund:

 • Har jag råd med en hund? Utöver inköpspriset tillkommer löpande kostnader för bland annat mat, veterinärkostnader och försäkring.
 • Kan jag göra ett livslångt åtagande att ta hand om en hund? En hund lever i genomsnitt i 12 år.
 • Är min bostad tillräckligt stor för att rymma en hund?
 • Kommer jag verkligen vilja motionera hunden på daglig basis?
 • Kommer någon att vara hemma tillsammans med hunden? Hundar är sociala djur och gillar inte att lämnas ensamma.
 • Kommer jag ha tid att träna och vårda hunden?
 • Kommer jag kunna svara “ja” på ovanstående frågor 365 dagar om året?

Om du har svarat “nej” på någon av ovanstående frågor, bör du förmodligen överväga beslutet att skaffa hund ytterligare.

Så väljer du rätt hundras

Alla renrasiga hundar har sina specifika egenskaper och det finns hundratals olika hundraser att välja mellan. Det stora antalet hundraser kan göra det svårt att begränsa sig till en ras eller ett fåtal raser, men det säkerställer samtidigt att det finns en hundras för just dig. Genom att matcha hundrasernas specifika egenskaper med din personlighet och livsstil, ökar sannolikheten för att du kommer få ett givande och lyckligt förhållande till din hund.

Bland de hundratals hundraser som finns att välja mellan finns alla möjliga typer av raser: stora, små, höga, korta, vanliga och ovanliga. Labrador och schäfer är två exempel på vanliga hundraser, medan eurasier är ett exempel på en lite mer ovanlig ras som ökar i popularitet. Det är viktigt att du inte väljer hundras enbart baserat på rasens utseende, utan att du även väger in den mentalitet och det beteende som är typiskt för den specifika hundras som du är intresserad av.

Vad är en renrasig hund?

En renrasig hund är avkomman av en hane och en tik av samma ras, d.v.s. en ras som är erkänd av Svenska Kennelklubben. Alla renrasiga hundar har en rasstandard, vilken beskriver den aktuella rasen – dess karaktär och hälsa. En enskild hund kan på en hundutställning bedömas enligt rasstandarden av en utställningsdomare. Hundutställningar används således för att bedöma avelsresultat.

Alla godkända hundraser delas in i olika rasgrupper. Det finns totalt tio rasgrupper:

 • Grupp 1 (Vall-, boskaps- och herdehundar)
 • Grupp 2 (Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar)
 • Grupp 3 (Terrier)
 • Grupp 4 (Taxar)
 • Grupp 5 (Spetsar och raser av urhundstyp)
 • Grupp 6 Drivande hundar samt sök- och spårhundar
 • Grupp 7 (Stående fågelhundar)
 • Grupp 8 (Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar)
 • Grupp 9 (Sällskapshundar)
 • Grupp 10 (Vinthundar)

Utöver ovanstående faktorer behöver du även vara noggrann i ditt val av hunduppfödare. På samma sätt som de olika hundraserna skiljer sig åt, kan olika uppfödare av en och samma hundras skilja sig åt vad gäller avelsstrategi, intresse för valpköpare m.m.

Äldre inlägg Nyare inlägg