Läsvärda artiklar med minst 600 ord

Författare: Hagge

Hitta affärsjurist i Malmö

Om du har drivit företag ett längre tag har du troligen varit med om ett antal tillfällen då du önskar att du hade haft tillgång till professionell affärsjuridisk rådgivning. Att anlita en revisor för hjälp med bokföringen eller en reklambyrå för hjälp med marknadsföringen är något de flesta företagen gör ganska tidigt. Men hur är det då med företagsjurister? Anledningen till att anlita någon som hjälper en med affärsjuridiska frågor är troligen inte lika uppenbar och  tyvärr väntar allt för många företag med att börja leta och hitta sin affärsjurist tills det är för sent. Det finns ett stort antal situationer som kan uppstå då behovet av den affärsjuridiska expertisen kan uppstå. Här listar vi ett par av dom:

 • Det kan röra sig om frågor kring immaterialrätt. Har du råkat ut för en situation där upphovsrätten ligger i fokus. Patent, skydd av varumäke, namn eller mönster. Se till att du har någon i din ringhörna som har full koll på immaterialrättsliga frågor.
 • Har någon du gjort affärer med inte hållit sin del av avtalet? Just avtalsrätt är ett ständigt återkommande område där behov av extern rådgivning kan uppstå. Avtalets allvar kan givetvis variera stort men ju större tvist du har hamnat i desto viktigare är det att se till att du har lagen på din sida.
 • Ska du ta över, köpa upp eller sälja ett företag? I dessa situationer där det är fråga om stora summor, transaktioner och kontrakt som ska skrivas så är det betryggande att ha ett par erfarna ögon som granskar samtliga dokument innan det är dags för dig att skriva under och ge din slutgiltiga signatur.
 • Vilar det en stämning i luften? Oavsett om du är den part som lämnar in en stämning eller om du är i farozonen att bli stämd så är detta ett tillfälle då du helt enkelt måste se till att du tar hjälp av en erfaren affärsjurist. De flesta mindre företagen gör här misstaget att de väntar för länge med att kontakta en jurist. Bli inte avskräckt! Genom att se till att man har en kunnig bolagsjurist med sig redan när man går in i en sådan tvist så kan utgången vända snabbt och sluta till din fördel.

Tips angående affärsjuridisk rådgivning i Malmö stad

Driver du ett företag i Malmö eller Öresundsregionen? Malmö är en av de städer i Sverige där näringslivet och antalet egna företagare växer allra snabbast. Efterfrågan på affärsjurister i Malmö växer följaktligen också i allt snabbare takt. Men hur hittar man då en bra affärsjurist i Malmö? Det första du bör göra när du hittat en potentiell kandidat för att representera dig i företagsjuridiska tvister är att ta reda på hur pass erfarna dom är. Hur länge har de varit verksamma och vilka branscher har du erfarenhet från? En del bolagsjurister har helt enkelt specialiserat sig på en viss sorts verksamhet och här är det viktigt att deras erfarenhet på något sätt matchar det företag just du driver. Något som kan avskräcka en del verksamheter att anlita en jurist är de kostnader man tror ska uppstå. Här gäller det helt enkelt att ta reda på hur affärsjuristen i fråga tar betalt. Somliga tar betalt per timme och andra väljer att ta betalt per uppdrag. Inled en förhandling och försök få juristen att gå med på det betalningssätt som passar din verksamhet allra bäst.

Ni kan spara avsevärda summor genom att ta död på små juridiska problem innan de hinner växa sig stora. Se därför till att ska er bolagsjurist idag. Läs mer på affärsjuridik malmö om hur du går tillväga för att hitta din juridiska representar i just Malmö.

Hitta en personlig assistent i Landskrona

Om du lever med ett funktionshinder så kan du enligt LSS-lagen, det vill säga Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade ha rätt till en personlig assistent. Enligt den här lagen så finns det 10 olika insatser.

 1. Råd och stöd
 2. Personlig assistans och assistansersättning
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet.
 8. Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig

En personlig assistent (se punkt två) är en, eller flera personer, som hjälper dig att klara av dina vardagssysslor. Har man ett funktionshinder så är det vanligt att man har problem att utföra . Genom personlig assistans får du på så sätt hjälp att klara av de där småsakerna i vardagen som är nödvändiga.

Du som har ett funktionshinder och nu ser dig om kring efter olika alternativ för din assistans kan få hjälp via:

 • Kommunen
 • Olika kooperativ
 • Assistansbolag

Vilket av alternativen som passar en bäst är helt individuellt. Det beror också till stor del på hur många timmar personlig assistans du behöver per månad. Är du i behov av 20 timmars assistans eller mindre så står Landskrona stad för kostnaden för din assistans. Överstiger du tjugo timmar så kan du ansöka om assistansersättning. På så sätt får du möjligheten att anställa en assistent som är med dig ett större antal timmar per vecka och är så klart att föredra om ditt handikapp är omfattande. Assistansersättningen ansöker du om via försäkringskassan. Det är viktigt att komma ihåg att man alltid är den som i slutändan fattar beslut kring din assistans. Via kommunen och LSS-rådgivare så kan man alltid få råd och bolla idéer, men det är personen som är i behov av assistans som har det sista ordet.

Personlig assistans i Landskrona

Du som bor i just Landskrona och behöver hjälp med personlig assistans behöver inte oroa dig. Landskrona är en stad som erbjuder barn, ungdomar, vuxna och de äldre som lever med ett funktionsförhinder stöd. Här får du oavsett omfattningen av ditt funktionshinder ett väldigt bra stöd. Ett annat exempel på funktionsanpassning där Landskrona ligger i framkant är anpassningen av din bostad. Alla i behovs av en bostadsanpassning har möjlighet att söka ett bostadsanpassningsbidrag. Då får du helt enkelt ett ekonomiskt bidrag vilket du i sin tur sen kan använda för att förbättra din bostad. Det kan röra sig om till exempel borttagning av trösklar, montering av en ramp eller liknande. Syftet är du som lever med ett särskilt funktionshinder ska ha möjlighet att bo kvar i din bostad. Ett annat alternativ för dig som försöker hitta en personlig assistent i Landskrona är ett privat assistansbolag.

Varför ska man välja ett assistansbolag i Landskrona?

När du väljer en assistansanordnare i Landskrona så lämnar du över ansvaret till det enskilda assistansbolaget och du blir deras kund. Att välja det här upplägget ger dig också lite större möjligheter att ställa krav jämfört med om du väljer det kommunala alternativet. Du och ditt assistansföretag har gjort ett avtal kring din assistans och nu har du rätt att kräva att villkoren uppfylls. Du har också möjlighet att helt och hållet bestämma vem som ska bli din personliga assistent. Något som inte hade varit möjligt om man gick via kommunen. När man väljer bland olika assistansbolag är det dock viktigt att ta reda på om de har fulla rättigheter från Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans.

Summa summarum så finns det för och nackdelar med att välja kommunalt eller privat. Är man i behov av mer än 20 timmars personlig assistans per månad och vill ha möjlighet att påverka som mycket som möjligt så är den privata vägen att föredra. Läs mer på personligassistentlandskrona.se!