Skapa likviditet med dina kundfodringar

Att behöva ta lån för att skapa likviditet är helt normalt när man är egen företagare eller driver ett mindre företag. Ofta är det så att man är tvungen att ligga ute med fakturor i flera veckor och ge krediter till sina kunder som då skapar obalans och i vissa fall likviditetsproblem i företaget vilket självfallet inte är att föredra. Detta kan dock undvikas genom att man använder sig av sina kundfodringar och fakturor för att skapa likviditet i bolaget och snabbare få in kapital.

Hur kan jag använda mina fakturor?

En kundfordran eller en faktura är en säkerhet och en tänkt framtida inkomst som du kan använda dig av för att ta lån på. Genom att använda fakturan eller fakturorna som säkerhet så kan man få belåna fakturan hos ett finansbolag, bank eller ett factoringföretag som normalt belånar och köper fakturor. Dina fakturor har därmed ett värde redan innan du fått betalt för dem, även om du inte kommer att få betalt för dem inom ett par veckor eller hur lång tid du nu givit kredit så finns det ett framtida värde du kan belåna.

Att belåna en faktura är i dag med internets hjälp en ganska enkelt process. Oftast innebär det att du kontaktar ett finansbolag online och sänder dem fakturan eller en kopia på fakturan och dina företagsuppgifter, därefter så bedömer finansbolaget hur mycket du kan belåna fakturan för. Oftast kan man belåna en faktura runt 60-90% av totala värdet på fakturan, lite beroende på vem kunden är. Godkänner du och ditt företag detta så får du dina pengar inom en eller ett par dagar och har därmed ökat likviditeten i bolaget ganska snabbt. Resterande delen av pengarna från kundfordran betalas ut när fakturan är betalad. Du betalar självfallet en avgift för belåningen (ränta) som normalt är mellan 2-10% av fakturans totala värde. Detta sätt att låna på är vanligt bland företag där man behöver ha likviditet och inte kan vänta på pengarna.

Hur får jag då bäst lån på mina fakturor?

Det enklaste sättet är att använda sig av de hemsidor online där du kan jämföra hur mycket du kan få låna på dina fakturor och som hjälper dig att hitta det bästa lånet, det vill säga det finansbolag som tar minst i avgift för att belåna fakturan.

Att använda sig av dessa tjänster online kan vara ett bra alternativ i stället för att själv ringa runt och begära offerter. Har man för avsikt att ofta eller regelbundet belåna sina fakturor så brukar man kunna bli återkommande kund hos ett finansbolag och ordna speciella avtal och överenskommelser. Finansbolag ser gärna att du är återkommande kund och kan då ge dig bättre lånevillkor.

Tar jag någon risk?

Det beror lite på om vad du och finansbolaget har för avtal. Vissa bolag där du belånar fakturan kan stå för kreditrisken. Det betyder att om fakturan ej betalas till finansbolaget så står dem för kreditrisken. De flesta bolag erbjuder dock inte detta på belåning och detta gör att det är du som får stå för kreditrisken om kunden inte betalar fakturan. Det finns alltid en risk med att låna pengar och det finns alltid en risk med att lämna kredit till sina kunder. I de fall man istället väljer att sälja sin faktura så brukar finansbolaget kunna erbjuda sig att ta över kreditrisken.

Sälja fakturan för att skapa likviditet

Ett annat sätt att skapa likviditet i ett företag är att helt enkelt sälja sina kundfodringar till ett bolag som köper dem av dig. På detta sätt kan man snabbt få tillgång till pengarna som fakturan är värd, normalt mellan 85-99% av fakturans värde. Mellanskillnaden av värdet som du får ut och vad fakturan är värd tar finansbolaget som avgift. Denna metod är mycket vanlig bland medelstora och mindre företag.