CRM, eller hantering av kundrelationer, är ett verktyg som på kort tid har utvecklats till det främsta affärsverktyget för företag över hela världen. Få känner dock till CRM-systemens historia.

Teknologin är en kombination av många olika teknologier som återfinns inom exempelvis kundtjänstavdelningar, automatiserade applikationer som används för att hantera försäljning och kundinformation. De tidigaste versionerna av dessa teknologier lanserades på 1970-talet. Under åttiotalets andra hälft började många teknikföretag att fokusera på att kombinera alla de verktyg de tidigare utvecklat. De insåg snart att en kombination av dessa verktyg hade mycket stor potential. Inom kort hade man börjat marknadsföra dessa verktyg som en kombinerad produkt. Strax därefter började alltfler företag inom liknande områden förstå vilka vinster som kunde göras genom att kombinera alla kundorienterade tjänster.

De första användarna av CRM-system hörde till bankvärlden och telekomsektorn. Eftersom dessa branscher hade ett enormt kundunderlag, kunde alltfler konsumenter dra nytta av det enhetliga förhållningssätt som är möjligt tack vare CRM-systemen.

Inspirerade av de två sektorerna började offentlig förvaltning, vårdsektorn och dagligvarubranschen att införa CRM-verktyg i en rasande takt. Något som i sin tur ledde fram till nästa steg i utvecklingen av CRM-plattformen. I detta skede började företagen att samla försäljning och kundtjänstfunktioner under ett och samma tak. Detta garanterade att olika avdelningar i ett företag kunde kommunicera på ett enhetligt och gemensamt sätt med sina potentiella såväl som redan etablerande kunder. Något som förbättrade nivån på kundorienterade tjänster hos företag avsevärt.

De första systemen för hantering av kundrelationer hade utvecklats utifrån databas-modellen som hade flest användare vid den här tiden. Därför var företagen som använde de tidiga CRM-systemen tvungna att investera i klientserver-arkitektur. Företag som ville använda sig av CRM-teknologi behövde investera i enorma servrar med tillräckligt plats för CRM-paketen, anställa och utbilda personal som skötte servern och CRM-paketen, installera och hantera uppdateringar som tillhandahålls av CRM-leverantören och modifiera sin befintliga teknologi för att CRM-systemen skulle fungera friktionsfritt.

Detta resulterade i att kostnaderna, bara för att komma igång med CRM-paket, var skyhöga. I princip var det endast stora organisationer med enorm budget, stora lokaler och rejäla resurser som hade råd med CRM-paket. Men i takt med att teknikbranschen växte började så småningom webbaserade system att vinna mark. Genom den snabba utvecklingen av teknologin för persondatorer, och att alltfler började använda stationära datorer och senare laptops och mobila operativsystem, tvingades CRM-leverantörer att ta fram ett webbaserat CRM-paket.

Dessa webbaserade CRM-paket var långt mer kostnadseffektiva än klient-serverberoende CRM-modeller. Plötsligt kunde även mindre och mellanstora företag investera i system för hantering av kundrelationer som vilade på en onlineplattform och sköttes helt av leverantören. Något som ledde till avsevärt lägre operativa kostnader och gjorde det möjligt att integrera ny teknik i CRM-paket på ett betydligt enklare, bättre och snabbare sätt.

Men evolutionen av CRM-paket har inte på långa vägar nått sin fulla potential. I dag ligger CRM-verktyg på så kallade cloud-servrar. De kan också kombineras med teknik som Skype och erbjuder även mycket större möjligheter att automatisera funktioner än vad som var möjligt för några år sedan. Som ett resultat ser vi nu system för hantering av kundrelationer som erbjuder den bästa mjukvaru- och onlinebaserade teknologi som går att få tag på.

Det råder inga tvivel om att CRM har kommit långt. Från ett kluster av tekniska lösningar till en sammanhållen plattform. I takt med att teknikbranschen utvecklas kommer CRM-systemen att bli allt effektivare och erbjuda en bättre plattform för hantering av kundrelationer.

För ännu mer användbar information eller om du vill läsa mer om fördelarna med anpassad vård webCRM kolla in denna hemsida. Om du också vill ta reda på vad är deras senaste offes för crm besöka denna webbplats: http://www.webCRM.com/se/.