För tillfället så kommer det löpande rapporter om företag som varslar delar av sin personal om uppsägning. Senaste storföretagen som gjorde detta var Ericsson och Huskvarna som meddelade att de tvingas säga upp tusentals av de egna anställda. Även inhyrda konsulter kan komma att drabbas av denna ”varselvåg”. Anledningen till detta är såklart vikande efterfrågan för företagen och anledningen till detta är nog i sin tur den ekonomiska krisen som härjar runt om i Europa.

Som tur är så går det dock att skydda sig mot detta genom att försäkra sig. Principen är egentligen densamma som att försäkra en mobiltelefon eller ett hus, bara det att man istället försäkrar sin lön. Detta görs genom en inkomstförsäkring. Behovet av denna försäkring är i högsta grad aktuell med tanke på det läge som råder på arbetsmarknaden med ökade uppsägningar. Det finns egentligen två varianter av inkomstförsäkring, dels den fackliga som fås via ett fackmedlemskap och dels den privata som fås genom ett privat försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare.

Den fackliga inkomstförsäkringen

Den fackliga inkomstförsäkringen erhåller man som sagt genom att vara medlem i ett fackförbund. Merparten av de svenska fackförbunden har inkomstförsäkring inbakat i medlemskapet, men exempelvis två stora förbund, IF Metall och Byggnads, har inte tecknat denna försäkring åt sina medlemmar. Jämför man de fackliga inkomstförsäkringarna med privata så har de egentligen både för- och nackdelar. En fördel är att man i vissa fall kan få ersättning från dem vid frivillig uppsägning, alltså inte bara vid ofrivillig uppsägning. En annan fördel är att i vissa fackliga inkomstförsäkringar så krävs inte att man är tillsvidareanställd, även andra anställningsformer kvalificerar medlemmen till ersättning. En nackdel däremot är att ersättningstiden ofta är väldigt kort (brukar vara mellan 1-6 månader) medan en privat inkomstförsäkring ofta har längre ersättningstid. En annan nackdel är att vissa fackliga inkomstförsäkringar (främst inom SACO) har en väldigt lång kvalifikationstid. Den kan vara ända upp till 18 månader jämfört med privata inkomstförsäkringar som har en kvalifikationstid på mellan 6-12 månader.

Den privata inkomstförsäkringen

För den som inte är eller vill vara medlem i ett fackförbund, så finns det alternativ att skaffa. Detta är de privata inkomstförsäkringarna. Fördelen med dessa är att man kan få en lägre premie än vad fackmedlemsskapet kostar (iallafall om man inte tjänar över cirka 40 000 kr per månad). En annan klar fördel gentemot den fackliga motsvarigheten är den långa ersättningstiden. Via en privat inkomstförsäkring så kan man få upp till 300 ersättningsdagar, vilket man måste betala extra för om man har en facklig inkomstförsäkring. Även om man kan teckna inkomstförsäkring, oavsett vilken bransch man jobbar inom så kan teckningskraven vara ganska hårda. Det som i regel krävs är att man är medlem i en svensk a-kassa, att man är tillsvidareanställd, att man är mantalsskriven i Sverige samt att man jobbar minst 17 timmar per vecka. Hos vissa privata inkomstförsäkringar så krävs även att man varit medlem i a-kassan i ett år innan man tecknar försäkringen.

Om du undrar över hur mycket en privat inkomstförsäkring kostar på marknaden för tillfället så är svaret att det beror på vilken bransch/a-kassa man är medlem i samt vilken lön man önskar försäkra. Ju högre lön – desto högre premie. Vidare så påverkar branschens arbetslöshet den premie som man får för inkomstförsäkring. Exempelvis så brukar det i regel vara en högre arbetslöshet bland metallarbetare och byggnadsarbetare jämfört med tjänstemän, detta medför att en metallarbetare får betala mer i premie än en privat tjänsteman. Detta är ju egentligen helt logiskt enligt försäkringsekonomi, men som metallarbetare så kan man naturligtvis tycka att det är lite orättvist att man skall betala en högre premie.

Hoppas du lärt dig lite mer om denna försäkring och att du dessutom passar på att teckna en inkomstförsäkring- i tider som dessa så kan det vara bra att ha!