Vad kan du om katter egentligen. Du kan förmodligen en hel del men om du har vissa kunskapsluckor inom detta ämne så kan du ha en del att vinna på att läsa i detta inlägg som, just det, handlar om katter.

Människan – tamkattens bästa vän?

Man brukar ju säga att hunden är människans bästa vän. Kanske är detta omvänt när det gäller katter på så vis att människan är kattens bästa vän. Katterna (i alla fall om man talar om tamkatter) klarar sig inte på egen hand. De är helt beroende av sin ägare för att få mat, värme samt trygghet. Har katten en snäll ägare så kan den bli som The Cheshire Cat online och bli riktigt fet och gammal – faktiskt upp emot 30 år. Åldern beror dock även på vilken ras katten är utav och inte bara på ägarens handhavande. För övrigt så tror man att katten ser på sin ägare såsom den såg på sin kattmamma under sin först tid i livet.

Kattmammor och kattungar

På tal om kattmammor så brukar de inte vara trogna en katthane (som naturligtvis inte heller brukar vara trogna) utan de parar sig i regel med flera olika hanar under löpperioderna. Det är också därför som de kan få kullar med kattungar som är helt olika i utseende avseende färg och dylikt. I nio veckor är honan dräktig och sedan föder hon kattungar som både är döva och blinda. Följaktligen är kattungarna helt och hållet beroende av mamman under de första veckorna. Ögonen öppnas på de små liven efter 10 dagar och det tar ungefär 3 veckor innan de kan stå på benen. Efter fyra veckor kan de äta fast föda och är inte längre i behov av mammans mjölk på samma sätt. Efter 7 veckor så är kattungarna så långt gångna i utvecklingen att de kan springa, hoppa och naturligtvis även leka.

Historik kring den tama katten

De första kända tamkatterna förekom för ungefär 3500 år sedan i Egypten. Syftet med att ha katter i hemmet var då att hålla möss samt råttor i schack. Katterna blev dock så omtyckta att de i det närmaste blev heliga och straffet för de som skadat eller dödat en katt kunde vara strängt. När katterna dog så brukade ägaren balsamera dem till Basts (kattguden) tempel.

Katterna var alltså populära i Egypten vid denna tid och detta spred sig i samband med att handelsmän tog katter med sig till Europa på 900-talet. Vid denna tid var katterna korthåriga. Det finns dock långhåriga tamkatter också. Dessa kom (tror man) dock senare till Europa, nämligen under 1500-talet då de importerades från Afghanistan och även Iran.

Fram till nu hade katten varit väldigt populär. Men under medeltiden så trodde mn inom kyrkan att katten gick att relatera till djävulen själv. Under upplysningstiden så blev det dock katten populär igen och under 1800 så kom kattaveln igång.

Tamkatten i Sverige idag

Kattaveln ledde till att många nya kattraser tillkom och idag finns ett 40-tal olika kattraser. De vanligaste raserna i Sverige är Perser, Helig Birma, huskatt, norsk skogskatt, Maine Coon samt Ragdoll. Runt 1,2 katter uppskattas finnas i Sverige vilket innebär att det är ett vanligare husdjur än hunden som uppskattas till runt 800 000 st i vårt avlånga land. Våra katter registreras dock inte i någon form av register så helt säker på hur mång som finns i Sverige kan man inte vara.

Nu hoppas vi att du fått lite mer info om tamkatten och dess historik och så. Är du en kattmänniska? Isåfall är du inte ensam – det finns många som gillar katter i Sverige och resten av världen. Ta väl hand om katten så kommer de ta väl hand om oss.