Torris (även känt under namnet kolsyreis), är nedkyld komprimerad koldioxid. Torrisen har flera användningsområden som passar både för industrier och för privatpersoner. En miljövänlig produkt som kan användas för rengöring, fest och andra praktiska ting. I denna artikel får du veta mer om torrisen och dess användningsområden, samt var du kan köpa torris.

Fakta

Torris har en smältpunkt av -78°C och ett kilogram torris producerar ca 530 liter koldioxidgas.  Du har nog hört talas om torris tidigare – eller kanske till och med gjort lite själv. Men på sistone har torris blivit en het snackis i tv-nyheterna på grund av dess unika förmåga att hjälpa till att hålla saker kylda under transport utan samma smälta som vanlig is. T.ex. Pfizer COVID-19-vaccinet måste förvaras vid en temperatur av -70 grader Celsius (-94 grader Fahrenheit) och torris kommer att spela en avgörande roll för att upprätthålla rätt temperatur när vaccinet färdas för distribution. För att köpa torris kan du gå in på länken eller själv göra lite sökningar på nätet där det finns en del återförsäljare att kontakta för beställning.

Maskinrengöring genom isblästring

Ett användningsområde av torr-is är vid torrisblästring. Men kan använda sig av torrisblästring vid rengöring av t.ex. stora industrimaskiner då torris pelletsen enkelt tränger igenom maskinens delar och avlägsnar smuts som till exempel: oljor, sot, lim, lack, sockeravlagringar, gummi och plastrester mm. Det är en av de bästa metoderna för rengöring av industrimaskiner. Kolsyreisen är också miljövänlig, vilket är en mycket viktigt fördel då det vanligtvis används kemikalier vid rengöring vilket man slipper vid användning av denna metod.  

Genom att rengöra med torris minimerar du också rengöringstiden avsevärt. Inga sliprester lämnas kvar och maskiner behöver inte tas isär för att rengöras. Därför minskar man inte endast själva rengöringstiden, utan också preparationen och tiden efter rengöring.

Ett par exempel på industrier som använder torrisblästring framgångsrikt:

  • Pappersindustrin
  • Förpackningsindustrin
  • Tryckerier
  • Metallindustrin

Kylning av matvaror med hjälp av torris

För livsmedelsindustrin är kolsyreis en mycket bra komplement. Torris fungerar så pass mycket bättre än vanlig is då det lättare hålls rent samt inte smälter till vatten. Genom att köpa torris och använda det istället för vanlig is kan du hålla matprodukter kylda under avsevärt längre perioder, speciellt köttprodukter som skall transporteras längre sträckor och måste hållas kylda i rätt temperatur under hela resans gång.

Men också som privatperson kan torris hjälpa hålla din mat kall. Skall du t.ex. på en camping tur kan torris fungera på ett liknande sätt som ett kylskåp. Kan också användas ifall att elektriciteten stängs av och du har mat i kylen som behöver kyla.

Skapa visuella party effekter

Kolsyreis är inte bara en produkt som används i de stora industrierna, utan kan också användas som en party upphöjare på privata fester och nattklubbar. Det kan till exempel användas för att hålla drickorna nerkylda eller för skapa visuella effekter så som dimma ect. Då kolsyreis går direkt från fastform till gasform, kommer du inte att hamna med en drink skål fylld med varmt vatten när isen smält, utan drickorna hålls kalla tills att hela torrisen blivit till absorberat till gas. Då denna gas är koldioxid är den heller inte farlig så länge man inte är i ett för litet stängt rum. Kom ihåg att ha ett öppet fönster eller en ute fest. Du kan också använda isen som isbitar i drinkglasen.

Använd torris som myggfälla
Visste du att myggor älskar koldioxid? Därför kan det vara en bra idé att köpa torris under sommarperioden och lägga ut den på ställen där du störs av myggen. Detta för att torris består av 100% koldioxid och myggen föredrar det över den mindre mängden koldioxid som vi människor utsöndrar genom vår andning, det visste du inte.  😉

Visste du att växter gillar koldioxid

Du har hört talas om ordspråket: att prata med dina växter? Då våra växter gillar koldioxid är ett mer effektivt sätt är att ge dina växter de koldioxid de behöver är att köpa torris och sätta ett block torris i närheten av växterna. Sätt dock inte torrisen in i krukan för då kommer växterna att frysa.