Det kan se snyggt ut att ha ett glansigt och blänkande golv, men de är sällan särskilt säkra att gå på. Efter att det har förekommit spill av olika slag så kan de bli direkt farliga. Golv som är helt nya brukar ha en hyfsat säker yta, men ytor slits ner med tiden och då är inte golvet säkert längre.

Hur ser ditt golv ut?

Det finns många saker som avgör huruvida ditt golv är en säkerhetsrisk eller inte. Om det till exempel lätt kan komma in smuts utifrån via skor så kan det skapa en risk. Skador av mögel, svamp och fukt på golven kan också skapa hala fläckar som kan vara farliga att gå på. Om det finns tillgång till vatten i din lokal så bör du ha i åtanke att det kan uppstå spill som kan orsaka halkolyckor. Det är även viktigt att se till att golvet inte har några upphöjningar eller felaktiga lutningar, detta kan orsaka snubbelolyckor även när golvet är torrt och det blir mycket värre när det har blivit vått eller smutsigt. Om det finns en hög trafik på ditt golv så finns det risk för slitage. Då kan det vara säkrare att ha ett tåligt säkerhetsgolv som inte slits så lätt och behåller sina halkfria egenskaper även efter att ytan har slitits ner.

Om du tillagar mat i din lokal så bör du vara extra noga med hygienen och halksäkerheten. Det uppstår lätt spill av matrester och olja. Det cirkulerar även olja i luften i områden där det tillagas mat. Denna olja hamnar till slut nere på golvet där den orsakar halka. I en lokal där man tillagar mat så bör man även se till att golvet inte har hålor eller har gått sönder någonstans. Om det bildas hålor i golvet så kan det uppstå tillväxt av bakterier och svamp. Förutom att denna tillväxt är ohygienisk så kan det även lätt bildas farlig halka.

Tycker du att något av detta stämmer in på din lokal så bör du överväga ett stegsäkert golv.

Halktester

På varje golv kan man bestämma ett halkvärde. Detta värde får du fram genom att du släpar en speciell släde över golvet och sen mäter resultatet. Ju högre värde du får på testet desto bättre halksäkerhet.

Man kan även undersöka ytsträvheten på golvet. Man mäter ytsträvheten med en specialmätare, ju högre resultat desto säkrare är det att gå på.

Det finns även speciella ramptester. I dessa tester applicerar man olja på golvet som man sedan ställer upp i en ramp. Efter det får någon prova att gå på golvet, men bedömer sen säkerheten.

Friktionskorn

Altro har utvecklat en speciallösning på säkerhetsgolv där man använder sig av friktionskorn. Dessa korn finns i hela golvet och ser till att golvet är säkert att gå på även när ytan på golvet har slitits bort av långvarig användning. Vid spill av olja eller vatten så förblir golvet halksäkert. Friktionskornen greppar tag i fötterna på den som går på golvet, detta gör att golvet blir väldigt stabilt att gå på.

Golvet är behandlat med ett speciellt ämne som motverkar både bakterier och svamp. Golvet går även lätt att städa, för en snabbstädning så räcker det att bara spola av golvet. Du kan läsa mer här om säkerhetsgolv från Altro:

http://www.altro.se/Arbetsmiljo-och-sakerhet-for-ditt-eget-basta/Hur-fungerar-ett-sakerhetsgolv.aspx

Var används golv från Altro?

Altros golv är populära på sjukhus där man vill minska smittspridning så mycket som möjligt. Då golven motverkar bakterier så hjälper de till att minska risken för sjukhussjukan.

Golvet är även helt vattentätt vilket gör att det är populärt att använda i duschutrymmen och på toaletter.

Då golvet är väldigt tåligt och inte slits ner lätt så används det även i lokaler där det finns en hög trafik av människor.