Vanliga och släta golv är lätta att städa men när de väl har blivit smutsiga eller blöta så är de inte längre säkra. Det finns många golv som går ut med att de är helt stegsäkra men ibland så är de bara ytbehandlade med ett stegsäkert ämne, när det senare har slitits bort så är golvet återigen osäkert. Om du mäter säkerheten på ditt golv så tänk på att den kan förändras snabbt om ytskiktet slits, på bara ett par veckor så kan värdena vara mycket sämre.

Olyckor

Den vanligaste orsaken till olyckor på arbetsplatsen är osäkra golv. Detta kostar arbetsgivarna mycket pengar varje år. När någon har en olycka i dina lokaler så är det du som arbetsgivare som har ansvaret. Alla som vistas i dina lokaler måste vara helt säkra från olyckor så du får inte kompromissa med säkerheten. Det är inte bara dina egna anställda du bör tänka på utan även kunder, leverantörer eller vanliga besökare utifrån som du också har ansvar för. Alla golv, gångområden och trappor måste vara säkra. Verksamheter som hanterar livsmedel och liknande måste vara extra säkra då det kan förekommer spill av fett, vatten eller mat på golvet som kompromissar säkerheten för de som vistas i lokalen. Då är det viktigt att ha ett golv som är vattentätt, inte samlar på sig bakterier och håller sin stegsäkra funktion länge.

Behöver just du ett säkerhetsgolv?

Om du vill veta om du behöver ett säkerhetsgolv så finns nedan några saker du bör överväga.

Finns det lutningar på ditt golv?

Blir det vått ibland?

Förekommer det fettpartiklar i luften eller på marken?

Blir det dammigt eller kommer in våt eller torr smuts?

Kan det komma in vatten från läckande tak eller kondens från rörledningar?

I alla lokaler där det finns en risk för fall och snubblingar så kan man behöva investera i ett stegsäkert golv. Oftast så behövs det inom skola, sjukvård, restaurang och industri.

Altro gör stegsäkra golv

Altros lösning använder sig av friktionskorn i golvet som gör att ytan blir mycket hållbar och golvet kommer att hålla sina egenskaper under hela sin livslängd. Golven har en slät yta och ser bra ut, men när du går på dem så märker du att golvet greppar skon. Kornen gnids mot dina skor när du går och detta gör att du går stegsäkert och halkfritt. Även om det finns fettpartiklar på golvet, vatten eller mat så förblir golvet halkfritt.

Ytan på golven sviktar vilket gör att de blir sköna att gå på och de är inbakade med ett medel som stoppar både bakterier och svamp.

Dessa halkfria golv används mycket inom vården, på vårdhem och sjukhus. Då golven tål vatten och är helt ogenomträngliga så passar de särskilt bra även i lokaler där golvet blir blött, så som duschar eller toaletter som behöver vara halkfria. Inom sjukvården är det extra viktigt att bakterier inte sprids. Då golvet innehåller ett ämne som heter Altrosan som minskar spridning av bakterier och svamp så är detta extra bra inom detta område, då det minskar risken för sjukhussjuka och andra smittor som uppstår på sjukhus. Golven håller sin funktion hela sin livslängd och de behåller sitt utseende länge. Altro våtrumsgolv passar bra för användning inom vården.

Golven passar även extra bra i lokaler där det finns mycket folk som vistas och går igenom. På grund av den unika teknologin som Altro erbjuder så är golven säkra, hållbara och vattentäta. Detta gör dem ideala för lokaler som behandlar mat där det ofta förekommer fettpartiklar i luften eller spill på marken. Vinylgolven är vattentäta och har ett tillsatt bakteriestatiskt ämne vilket gör att det inte uppstår någon bakterietillväxt.