Vilka kortare utbildningar leder till jobb och en hög lön? Här listar vi sju korta utbildningar som ger både jobb och en lön på minst 30 000 kronor.

Inköpare och upphandlare

Som inköpare och upphandlare ansvarar man för inköp av varor och tjänster från leverantörer. Man bedriver förhandlingar, skriver avtal samt leder och deltar i affärshandlingar med fokus på att göra så kostnadseffektiva och miljömedvetna inköp som möjligt.

Yrkesutbildningen tar två år. Ingångslönen ligger på 30 000 SEK. En erfaren tjänar runt 42 000 kronor, men det kan vara stor skillnad, så det är viktigt att ta reda på löneläget innan anställningsintervjun. Det sistnämnda kan exempelvis göras genom att tala med en representant för arbetsplatsens fackförening.

Lönekonsult

Som lönekonsult tar du ansvar för interna verksamheters eller externa kunders lönearbete. Arbetsuppgifterna består ofta i att ge råd och stöd till företagets- eller organisationen medarbetare, chefer och personalansvarige, samt informera och i vissa fall även utbilda. Du kan antingen vara knuten till ett särskilt företag eller ha flera företag som kunder. Det är vanligt att små occh medelstora företag hyr in en lönekonsult när det inte är ekonomiskt möjligt att ha en egen HR-avdelning.

Du kan gå olika utbildningar. Till exempel yrkesutbildningar. Men du kan också gå en löneadministratör utbildning online. Marknadslönen för en lönekonsult ligger mellan 31 000 och 38 000 SEK.

Logistiker

Det finns många olika typer av kategorier av logistiker. Gemensamt är att all arbetare med att planer, utforma och styra flöden av information eller material. Det kan vara via leveranser av tjänster eller information, eller via transporter. Logistik kan delas in i fyra områden, transport- och lageroptimering, materialadministration, logistikstrategi, supply-chain management. Det är dock en bransch som i slutet av förra året var under lupp på grund av kritikerbara förhållanden.

Vanligen är en logistiker en högskoleutbildad ingenjör. Men det går också att bli logistiker via en två-årig yrkesutbildning. Marknadslönen ligger på mellan 34 000 och 45 000 SEK i månaden.

Försäkringsrådgivare

En försäkringsrådgivare ger råd till företag och privatpersoner om vilka försäkringar de borde ha. Det betyder att rådgivaren sätter sig in i kundens situation eller problem för att ge dem råd eller förmedla en försäkring som motsvarar deras behov. Ofta har försäkringsbolagen egna utbildningar för sin personal. Därför kan det vara bra att söka direkt hos bolaget. Det finns också en 80-veckors YH-utbildning.

 Den genomsnittliga marknadslönen ligger på 46 400 kronor.

Lokförare

Som lokförare arbetar du med att köra stora fordon i hög hastighet, lastade med gods och människor. Ibland ingår växlingsarbete med radiostyrda lok i arbetsuppgifterna. Lokföraren ansvarar för att tåget körs mjukt, säkert och i rätt hastighet. Du kör ofta ensam och har ansvar för trafiksäkerheten på järnvägen. Tillsammans med övrig tågpersonal har du också ansvar för säkerheten på tåget. Under resorna är det ett krav att du ska vara uppmärksam på oväntade och plötsliga situationer. Till sin hjälp har lokförarna ett automatiskt tågkontrollsystem som larmar om det finns hinder på spåret.  Stresstålighet och god koncentrationsförmåga är viktigt.

Idag är utbildningen ett år på heltid. Den genomsnittliga månadslönen är 38 300 SEK.

Arborist

En arborist beskär och fäller träd, och vårdar naturen. Den vanligaste uppgiften är så kallad kronrensning, vilket innebär att döda, skadade eller sjuka grenar tas bort. Att beskära träd som växer över byggnader, vägar och järnvägar ingår också i arbetet. Som arborist kan du arbeta som trädgårdvårdare, renodlad arborist, parkförvaltare, kyrkogårdsförman, arbetsledare, skogsvaktare och driftchef. läs mer om yrket här.

Utbildningen är vanligtvis på 1,5 år. Lönen ligger på runt 30 000 kronor.

Redovisningsekonom

En redovisningsekonom arbetar bland annat med redovisning av alla inbetalningar och utbetalningar. Man ser också till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms redovisas och betalas in i rätt tid. De analyserar också resultatet av bokslutet för att söka förklaringar till varför det gick som det gick. En gång per år görs ett mer omfattande årsbokslut. Marknadslönen för en redovisningsekonom ligger på mellan 33 000 och 40 000 SEK. Du kan bli utbildad redovisningsekonom efter 86 veckor på en YH-utbildning.