Trygghetssystemet på svensk arbetsmarknad är inte helt enkel och att ställa sig frågan om vad som händer om man blir arbetslös blir alltid aktuell i samband med lågkonjunkturer. I lågkonjunkturer så ökar ju risken för att bli varslad och uppsagd och det är också i samband med detta som det blir aktuellt att se över sitt skydd om man får ett inkomstbortfall på grund av arbetslöshet. En viktig del i skyddet som man kan ha vid eventuell arbetslöshet är a-kassan. Det finns ungefär 30 olika a-kassor i Sverige och en av dessa a-kassor heter Alfa-kassan. Eftersom det ibland råder förvirring kring just begreppen a-kassa och Alfa-kassa så får du via denna artikel en kort förklaring av begreppen.

Om a-kassa

A-kassa är en förkortning på arbetslöshetskassa och som nämndes ovan så finns ett 30-tal olika a-kassor som var och en är inriktade på olika yrkesgrupper eller sektorer. Exempelvis så finns en a-kassa som heter Akademikernas a-kassa och inriktar sig på akademiker med minst 180 högskolepoäng. På samma sätt så finns det en a-kassa som heter IF Metalls a-kassa och som vänder sig till industriarbetare. Oavsett vilken a-kassa man går med i så ser villkoren för ersättning och liknande ut på samma sätt. Detta styrs nämligen av en lag som heter Lagen om arbetslöshetsförsäkring. Däremot så kan avgiften skilja väldigt mycket mellan de olika a-kassorna vilket beror på att arbetslösheten är olika i a-kassornas olika verksamhetsområden.
Ersättningen vid full arbetslöshet är uppdelad i två olika ersättningar, ett grundbelopp och ett inkomstrelaterat belopp. Grundbeloppet får man ut om man inte uppfyllt kravet på 12 månaders medlemskap i a-kassan. Denna ersättning är på 320 kr per dag och eftersom a-kassan har 22 ersättningsdagar per månad så blir alltså den månatliga ersättningen 320 kr x 22 dagar = 7040 kr. Detta belopp är innan skatt och om man räknar med 30 % i skatt så blir alltså summan som man kan leva för 7040 kr x 0,7 = 4928 kr i grundersättning.

Om man har uppfyllt 12 månaders-regeln så är man även berättigad till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan. Den inkomstrelaterade ersättningen ger som mest 360 kr extra utöver grundbeloppet vilket gör att den totala ersättningen som mest kan bli 680 kr per dag. Det blir 14 960 kr innan skatt och efter skatteavdrag så blir det ungefär 10 500 kr per månad. Brutto-ersättning får dock aldrig bli högre än 80 % av bruttolönen upp till 18 700 kr.

Om Alfakassan

Alfakassan har två funktioner. Dels så kan den betala ut ersättning för dem som inte är med i någon a-kassa alls. Denna ersättning motsvarar grundbeloppet, 320 kr per dag i 22 dagar per månad. Utöver denna funktion så fungerar även Alfakassan som en helt fristående a-kassa där man kan gå med oavsett vilken bransch man jobbar inom. Så om man inte hittat en a-kassa som passar så kan man gå med i Alfa-kassan och på så vis även bli berättigad till den inkomstrelaterade ersättningen. Naturligtvis så kvarstår kravet på 12 månaders medlemskap även om man är medlem i Alfakassan, för att få del av den inkomstbaserade ersättningen. Avgiften till Alfakassan är relativt dyr om man jämför med många andra a-kassor. För närvarande (2013) så ligger avgiften på 297 kr per månad vilket kan jämföras med Akademikernas a-kassa som har en avgift på 90 kr per månad och IF metalls a-kassa som har en avgift på 267 kr per månad.

Vi hoppas att du nu blivit informerad om vad är Alfakassan och dess skillnad gentemot de övriga a-kassorna. Om du funderar på att gå med i en a-kassa så kan du besöka sajten A-kassa.net. Där listas de olika a-kassorna och där hittar du enkelt information om avgifter samt kontakt-uppgifter  Och om du väl beslutat dig för att gå med i en a-kassa så är det lika bra att göra det så fort som möjligt , så att du ökar sina chanser att uppfylla 12 månaders-regeln utifall man har oturen att bli av med jobbet.