Det finns en del saker att tänka på den dag som man bestämt sig för att gå i pension och njuta av att slippa jobba. För det första så bör man så omgående som möjligt ta reda på det så kallade pensionsunderlaget samt vilka pensionsförsäkringar och övriga pensionslösningar man har. Med största sannolikhet har nämligen de olika pensionslösningar olika åldersgräns för när man får börja plocka ut pensionsersättning. Exempelvis så kan den allmänna pensionen (som man får från staten) först börja betalas ut från 61 år. Samma villkor gäller även beträffande den pension som man har på premiepensionskontot (den del av den allmänna pensionen som man kan placera själv). Reglerna är dock lite annorlunda när det kommer till privata pensionsförsäkringar, dessa kan nämligen börja betala ut pension från och med 55 års ålder, 6 år tidigare än den allmänna pensionen med andra ord.

Nu kanske det verkar lockande för en del att börja ta ut sina pensionspengar vid 61 respektive 55 års ålder. Rent ekonomiskt så är detta dock inte så fördelaktigt på grund av att den totala pensionsutbetalningen minskar för varje uttag som man gör. Följden blir att man får mer i total pension ju längre man jobbar. Därför har det blivit väldigt populärt att gå ner i arbetstid efter 60 år ålder istället för att helt sluta jobba och enbart ta ut pension. Exempelvis så kan man ju jobba halvtid istället för heltid. Om du jobbar som tjänsteman inom privat sektor så kan det vara bra att känna till att den dag som man fyllt 62 år – då har man uppfyllt sin maximala tjänstepension. Visst verkar reglerna lite krångliga och komplicerade? Vi är beredda att hålla med och på grund av reglerna som innebär lägre pension ju tidigare man börjar ta ut den så har följden blivit att många jobbar till 67 års ålder. För en tjänsteman så kanske detta inte är så betungande, men för en person med ett relativt tungt jobb (exempelvis byggnadsarbetare) så kan det säkert vara ganska påfrestande att jobba upp i 67-års åldern. Det är också en rättighet för dem som vill, att få jobba heltid upp till 67 års ålder. Om arbetsgivaren och arbetstagaren sedan är överens så får man jobba heltid hur länge man vill.

Hur gör man då för att börja plocka ut sin allmänna pension den dag då man fyllt 61 år (om man nu beslutat sig för detta)? Det man skall göra är att vända sig till Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten är en statlig inrättning som ansvarar för samt administrerar den allmänna pensionen. När det kommer till att börja plocka ut den privata pensionen som man eventuellt har så tar man helt enkelt kontakt med det försäkringsbolag eller den bank där man har försäkringen, så hjälper de dig med vilka eventuella handlingar man måste fylla i för att få pensionen utbetald. Det är även skatt på de pensionsutbetalningar som man får.

Om du ännu inte funderat så mycket över det här med pensionsförsäkring och kanske nu funderar på att skaffa dig en privat pensionsförsäkring så är detta något vi varmt kan rekommendera. En privat pensionsförsäkring innebär att du kan göra skatteavdrag med 12 000 kr per år och den privata pensionsförsäkringen stärker även upp din totala pension så att du kan få den levnadsstandard som du förväntar dig den dag då slutar jobba. Det finns en hel del produkter och leverantörer när det kommer till privat pensionsförsäkring och precis som när det gäller de flesta andra tjänster och varor så gäller det att jämföra innan man köper en pensionsförsäkring. Både avgifter, villkor och eventuella risknivåer kan nämligen skilja väldigt mycket mellan de olika privata pensionsförsäkringar som finns på marknaden. Om du inte tycker det är så kul att ta reda på information om denna typ av tjänster så kan du ha nytta av att anlita en mäklare som hjälper dig med rådgivning och rätt val.