Artikelkatalog - Artikelexpressen

Skriv eller köp artiklar med minst 600 ord

Vad ska man tänka på när man ska hyra en lokal för kommersiell verksamhet?

Lagstiftning och praxis skiljer sig ganska mycket mellan hyresavtal för lokal och hyresavtal för privata lägenheter. Exakt hur ditt avtal ser ut eller kommer att se ut behöver du noga kontrollera själv. Nedan är lite tips om vad man bör titta på som hyresgäst.

Långa bindningstider

När man hyr en lägenhet så har man oftast inte mer än tre månaders uppsägningstid för ett tillsvidarekontrakt. Står det något annat så gäller ändå högst tre månader. Vid lokalhyra så är det vanligast att man binder sig för en viss tid. Det vill säga, om du inte sagt upp lokalen till exempel tre månader innan avtalets utgång, så hyr du den ett eller flera år till.

Det är också vanligt med långa avtal Framförallt treårsavtal. Detta har sin grund i att man, enligt lagen, inte får ha rörligt pris, till exempel så kallad indexreglering, av hyran om avtalet är kortare än tre år. Även förlängningstiden måste vara tre år för att man ska få använda sig av rörliga delar i hyressättningen. Många hyresvärdar använder sig av indexreglering då det blir lättare att justera hyran utan att behöva förhandla om. Detta kan vara ett problem för nystartade företag, men man kan komma runt detta om hyresvärden skriver in en ensidig uppsägningsrätt för hyrestagaren efter till exempel ett år. Denna uppsägningsrätt får enbart gälla avflyttning, ej uppsägning för omförhandling.

Ursprunglig skick

När man sagt upp sitt hyreskontrakt så finns ingen särskild lagstiftning som reglerar ersättning för renovering eller skador. Det är allmänna rättsgrunder som gäller. Det betyder att du som hyresgäst aldrig kan begära ersättning för renovering med mera som du gjort i lokalen, oavsett om du avlämnar den i bättre skick eller inte. Det är upp till hyresvärden att avgöra om lokalen ska återställas i sitt ursprungliga skick eller kan avlämnas i det renoverade bättre skicket. Hyresvärden måste dock acceptera visst rimligt slitage för aktuell hyresperiod.

Byte av verksamhet

Det är ett ganska vanligt problem att man i kontraktet inte specificerar tillräckligt noga vad lokalen får användas till. Hyresgästen har begränsade möjligheter att byta verksamhet i en lokal om hyresvärden inte skulle vilja tillåta detta. Jordabalken säger att hyresgästen inte får använda lokalen till annat än det avsedda. ändamålet. Om hyresgästen ändrar ändamålet för lokalen och efter tillsägelse inte korrigerar detta så är hyresrätten förverkad. Det vill säga, hyresvärden kan säga upp kontraktet oavsett avtalad hyrestid med mera. Om hyresvärden säger upp avtalet så har en hyresgäst som hyrt lokalen i minst två år rätt att klaga till hyresnämnden för att få sin sak prövad. Hyresgästen måste ha “beaktansvärda skäl” för att ändra sin verksamhet, och hyresvärden får inte ha “befogad anledning” att vägra. Befogad anledning kan vara till exempel att man inte vill ha utsläpp av matos, störande musik på nätterna, eller att man efter byte av verksamhet konkurrerar med andra hyresgäster.

Uppsägning på grund av villkorsändring

Till skillnad från bostäder så kan lokaler sägas upp för omförhandling. Men de formella kraven är väldigt strikta, både vad gäller uppsägning för omförhandling och uppsägning för avflyttning. Grundregeln är dock att om man inte kommer överens så måste hyresgästen flytta.

Sägs lokalen upp på grund av villkorsändring så ska de nya villkoren vara mycket väl preciserade i uppsägningen. Man kan alltså inte säga upp avtalet för någon slags omförhandling. Uppsägningen måste också innehålla information om att om hyresgästen motsäger sig villkorsändringen så har hen två månader på sig att vända sig till hyresnämnden för klagan. Om detta inte är preciserat så är uppsägningen ogiltig och avtalet löper vidare.

Hur du kan få ett smart hem

De flesta gillar smarta lösningar så varför inte transformera hela hemmet till en smart lösning? Denna fråga är naturligtvis ledande men faktum är att det idag går att automatisera och skapa enkla digitala lösningar för de flesta funktioner vi har i vårt hem.  Genom att skapa ett ekosystem av exempelvis ljud, lås, belysning och bild i hemmet och sedan kunna styra detta från en centraliserad enhet så har du transformerat hemmet till ett ”smart hem”. Det smarta hemmet ger dig både ett behagligare och tryggare vardagsliv. Det svåra är bara att veta hur man gör om sitt hem så att det blir smart, men läs vidare så skall vi redogöra för hur man kan gå tillväga.

Ett smartare hem börjar med dig själv

Ett bra första steg på vägen till ett smart hem är att fundera på och skriva ner hur man skulle vilja ha det. Vill man kunna styra alla funktioner i hemmet eller räcker det med bara ljuset och larmet? Ett enklare hem kan nog de flesta installera om man köper rätt produkter. Men ibland är det svårt att veta vilka de bäst anpassade produkterna är och vill man ha att smart hem på riktigt, som verkligen integrerar alla funktioner, så gör man klokast i att anlita expertis inom detta område. Sådan expertis får man exempelvis genom att anlita hemIQ – ett företag baserat i Bromma och som har lång erfarenhet av att leverera lösningar för smartahem.

hemIQ

hemIQ är som sagt ett företag som specialiserat sig på smarta hem och genom att anlita dem så hamnar man i trygga händer. De jobbar alltid med kundens behov i fokus och startar inte upp något projekt innan en behovsanalys gjorts i samarbete med kunden. I samband med behovsanalysen så går hemIQ igenom kundens behov och önskemål avseende funktioner och produkter. hemIQ vet vilka möjligheter som finns och vilka produkter som finns att tillgå så sannolikheten att de ska kunna skräddarsy en lösning just för dig är stor.

Efter behovsanalysen så får du som en kund en offert och när den godkänts så sätter hemIQ upp en projektplan med delmål och slutmål. Projektplanen gör att det blir enklare både för kund och leverantör att följa säkerställa att projektet slutförs i tid.

När projektplanen är klar så sker uppstarten av projektet, dvs. det datum där hemIQ defacto börjar arbeta, men oftast har de redan hunnit programmera en del av modulerna vid detta laget. Sedan anlitar hemIQ elektriker och annan behörig personal för den fysiska installationen av systemet i hemmet. När detta är gjort så är i princip projektet klart. Men en viktig del återstår – nämligen att hemIQ kommer hem och demar och utbildar i systemet så kund ska känna sig fullt bekväm med att den får ut maximalt av sitt nya smarta hem.

Vad är Control4?

Control4 är ett amerikanskt företag som grundades 2003. Företaget är specialiserat på att skapa produkter för att helautomatisering av hem. Fördelen med Control4, förutom att de har väldigt snygga och användbara produkter, är att de samarbetar med en lång rad andra företag som erbjuder produkter för hemmet. I princip spelar det därför ingen roll vad du har för prylar hemma – de flesta är kompatibla med Control4. Med en plattform från Control4 så får du total kontroll över hemmet. Glömde du låsa dörren? Ingen fara, med en app ifrån Control4 i din smartphone kan du enkelt kontrollera detta och låsa dörren. Kanske vill du spara pengar miljön genom att optimera värmen i hemmet så att den är avstängd när du är borta men samtidigt vill ha ett uppvärmt hus när du kommer hem? Inga problem – med Control4 så kan du enkelt sätta på värmen i hemmet från din smartphone ett par timmar innan du är hemma.

Använd rutavdraget

RUT är en förkortning av rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdrag finns till för att du som behöver hjälp med till exempel städning, barnpassning och trädgårdsarbete ska kunna få lite rabatt på kostnaden för arbetet.

Syftet är naturligtvis att skapa fler jobb genom att det blir fler personer som har möjlighet att anlita någon att till exempel tapetsera om, passa barnen eller klippa den där besvärliga häcken.

Hur fungerar det?

Man kan enkelt säga att du får “dra av” hälften av arbetskostnaden i din deklaration. Just nu får du dra av som mest 25 000 kr. Men det motsvarar en arbetskostnad på 50 000 kr så det är mer än de flesta kommer upp i.

Det fina med RUT-avdraget är att du inte behöver ligga ute med pengarna. Den du anlitar drar av hälften av arbetskostnaden direkt på fakturan. Inte så dumt.

Vad får man avdrag för?

Vad får man egentligen RUT-avdrag för? Det är inte helt enkelt. Den nuvarande regeringen har ändrat lite i reglerna och städning hemma gäller nu bara enklare städning och flyttstäd. Innan vi går in på det, så kan man säga att huvudregeln för RUT avdrag är att du får göra avdrag för arbete som sker på din tomt eller i din trädgård, i din bostad eller fritidshus, men även i dina föräldrars bostad eller fritidshus.

Till detta finns en mängd regler och restriktioner som skatteverket informerar om på sin hemsida. Men enklast är att du kontaktar den du vill anlita till jobbet och kontrollerar med dem om du får göra avdrag för ditt tänkta jobb. När du gjort detta kan du även ringa till Skatteverket och fråga. De är oftast vänliga och hjälpsamma.

Många tycker, med rätta, att reglerna för RUT-avdraget är lite krångliga. Men låt inte det hindra dig. Det finns mycket du kan göra avdrag för.

Några exempel:

Du får RUT-avdrag för barnpassning, men bara om det inte kräver specialkompetens. Barnvakten får hämta och lämna på dagis och skola, men du får inte dra av för transportkostnaden, bara arbetstiden.

Du kan även få RUT-avdrag för flytthjälp, men även här gäller det bara arbetskostnaden, Givetvis så får du dra av för kostnaden för packning, lastning, lossning och uppackning, men återigen, bara för arbetet. Inte för material, hyra av kartonger, transportkostnader (utöver arbetstid) och annat som kan komma till.

Du får även dra av för arbete med din IT-utrustning, om det utförs hos dig. Om reparatören eller servicepersonen kommer hem till dig och installerar, lagar eller servar din laptop eller padda så är det ok att dra av för arbetskostnaden, men det ska gälla normala problem som kan uppstå med IT-utrustning i hemmet.

Hjälp hemma

Behöver du hjälp med att sätta upp gardiner, lägga upp dina byxor eller putsa dina skor så kan du använda RUT-avdraget, men vill du klä om din soffa så är det stopp. Du kan även få avdrag om du anlitar någon att tvätta i din tvättmaskin eller i din gemensamma tvättstuga, men inte om du lämnar in kläderna till kemtvätt.

Är du eller dina föräldrar i behov av enklare hjälp hemma, som till exempel hjälp med av- och påklädning, följeslagare vid promenader så är det inga problem så länge det inte krävs medicinska kunskaper eller annan kvalificerad hjälp.

Du får även dra av för enklare hemstädning som dammsugning och torkning, men även städning i skåp och till och med rengöring av ditt altandäck.

I din egen trädgård så får du dra av för snöskottning och sandning och du kan även göra RUT-avdrag för beskärning och för att ta bort stubbar.

Att tänka på

Det finns en hel del du får dra av för, men eftersom det är skatteverket som bestämmer om avdraget kommer att gå igenom eller inte, så är det alltid bra att prata med dem om man känner sig osäker. Har du utnyttjat RUT-avdraget förut och är osäker på hur mycket mer du kan använda så kan du även få ett intyg om hittills utnyttjat avdrag hemskickat till dig.

« Äldre inlägg