Det finns många saker som är viktiga att tänka på när man är sugen på att införskaffa en hundvalp – du behöver bland annat ta reda på huruvida du är redo att skaffa hund och undersöka vilken hundras som är lämplig utifrån din livsstil. Du behöver också fundera över om du ska skaffa en valp eller en vuxen hund. Här får du veta allt du behöver tänka på kring val av hundvalp.

Är du redo att skaffa hund?

Att bli hundägare är ett stort beslut som förpliktigar, samtidigt som det på många sätt kan vara belönande. De fördelar som hundägarskapet för med sig kan bland annat inkludera en mer hälsosam livsstil, ett mer rikt socialt liv och inte minst sällskap.

För att försäkra dig om att du kan åtnjuta dessa fördelar är det viktigt att du ställer dig själv följande frågor innan du väljer att skaffa hund:

 • Har jag råd med en hund? Utöver inköpspriset tillkommer löpande kostnader för bland annat mat, veterinärkostnader och försäkring.
 • Kan jag göra ett livslångt åtagande att ta hand om en hund? En hund lever i genomsnitt i 12 år.
 • Är min bostad tillräckligt stor för att rymma en hund?
 • Kommer jag verkligen vilja motionera hunden på daglig basis?
 • Kommer någon att vara hemma tillsammans med hunden? Hundar är sociala djur och gillar inte att lämnas ensamma.
 • Kommer jag ha tid att träna och vårda hunden?
 • Kommer jag kunna svara “ja” på ovanstående frågor 365 dagar om året?

Om du har svarat “nej” på någon av ovanstående frågor, bör du förmodligen överväga beslutet att skaffa hund ytterligare.

Så väljer du rätt hundras

Alla renrasiga hundar har sina specifika egenskaper och det finns hundratals olika hundraser att välja mellan. Det stora antalet hundraser kan göra det svårt att begränsa sig till en ras eller ett fåtal raser, men det säkerställer samtidigt att det finns en hundras för just dig. Genom att matcha hundrasernas specifika egenskaper med din personlighet och livsstil, ökar sannolikheten för att du kommer få ett givande och lyckligt förhållande till din hund.

Bland de hundratals hundraser som finns att välja mellan finns alla möjliga typer av raser: stora, små, höga, korta, vanliga och ovanliga. Labrador och schäfer är två exempel på vanliga hundraser, medan eurasier är ett exempel på en lite mer ovanlig ras som ökar i popularitet. Det är viktigt att du inte väljer hundras enbart baserat på rasens utseende, utan att du även väger in den mentalitet och det beteende som är typiskt för den specifika hundras som du är intresserad av.

Vad är en renrasig hund?

En renrasig hund är avkomman av en hane och en tik av samma ras, d.v.s. en ras som är erkänd av Svenska Kennelklubben. Alla renrasiga hundar har en rasstandard, vilken beskriver den aktuella rasen – dess karaktär och hälsa. En enskild hund kan på en hundutställning bedömas enligt rasstandarden av en utställningsdomare. Hundutställningar används således för att bedöma avelsresultat.

Alla godkända hundraser delas in i olika rasgrupper. Det finns totalt tio rasgrupper:

 • Grupp 1 (Vall-, boskaps- och herdehundar)
 • Grupp 2 (Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar)
 • Grupp 3 (Terrier)
 • Grupp 4 (Taxar)
 • Grupp 5 (Spetsar och raser av urhundstyp)
 • Grupp 6 Drivande hundar samt sök- och spårhundar
 • Grupp 7 (Stående fågelhundar)
 • Grupp 8 (Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar)
 • Grupp 9 (Sällskapshundar)
 • Grupp 10 (Vinthundar)

Utöver ovanstående faktorer behöver du även vara noggrann i ditt val av hunduppfödare. På samma sätt som de olika hundraserna skiljer sig åt, kan olika uppfödare av en och samma hundras skilja sig åt vad gäller avelsstrategi, intresse för valpköpare m.m.