För det fall att du funderar på genomgå en bröstförstoring är det viktigt att vara påläst och att ta beslut utifrån en initierad och välgrundad utgångspunkt. I annat fall finns det en överhängande risk att man blir missbelåten och i sämsta fall får men för en lång tid framöver.

Det allmänna intresset för bröstförstoring har aldrig tidigare varit bredare och varje dag utförs ett stort antal bröstoperationer på de olika privata plastikkirurgiska klinikerna i hela landet.

Detta är den initierande artikeln i en artikelserie om bröstförstoring. Syftet med artiklarna är att skapa en bättre kunskap om vad en bröstförstoring är, på vilket sätt den utförs samt vilka spörsmål man som kund måste ställa sig för att förstå sig på operationens upp- och ned sidor.

Varför vill du genomgå din bröstförstoring?

En bröstförstoring ändrar det yttre men innebär även till en förändring av hur vi uppfattar oss själva. Innan man genomgår en operation bör man därför nyktert fråga sig; av vilket skäl gör jag detta?

Är det för att behandla en mycket liten byst som man lidit av sen 15-års åldern och nu 10 år längre fram tillslut har ekonomi att göra något åt? Alternativt är det för att du just blivit 18 år och som alla andra ”vill ha tjusigare bröst”?

Den som genomgår sin operation med målet att uppnå en förbättring av en sak vilken man lidit av över många år blir inte i samma utsträckning missbelåten som den som hoppas på perfekta bröst.

För vem gör du ingreppet?

Alla som gör en bröstförstoring har sina personliga grunder och agenda. Ett par saker bör man i vilket falla som helst tänka på.

Det viktigaste är att man låter utföra ingreppet för sin egen skull och aldrig för att någon annan tycker det. En killes alternativt tjejkompis förväntningar ska inte ges tyngd i det avgörande beslutet.

Man skall inte heller genomgå en bröstförstoring om den huvudsakliga grunden är att man vill förändra omvärldens uppfattning av ens person och sätt att bemöta en. I.s.f. löper man risk att senare få en försämrad självkänsla.

Endera för att man upplever sig annorlunda bemött av sin omgivning vilket kan uppfattas som en mycket ytlig uppskattning eller för att man INTE blir det och då riskerar att förstärka en groende känsla av att man inte duger.

Har du accepterat riskerna?

En bröstförstoring är ett kirurgiskt ingrepp vilket utförs i narkos. Med sådana följer det utan undantag risker. Innan man bestämmer sig ska man ha förståelse för vilka potentiella riskerna är och vilken den statistiska risken är att man drabbas av dem.

Den som inte är på det klara med riskernas omfattning, följder och sannolikhet är inte mogen att låta utföra en bröstförstoring. Som konsument bär man här ett eget ansvar att upplysa sig väl, fundera noggrant och först därefter bestämma sig.

Är du tillfreds med att få operera dig flera gånger?

Även om dagens metoder och implantat för bröstförstoring har hög kvalité så måste man efter sin bröstförstoring få genomföra flera operationer.

De mest vanliga skälen är att något går fel i anknytning till eller direkt efter ingreppet, man får komplikationer, blir missnöjd med resultatet alternativt att brösten efter en tid ser onaturliga ut till följd av kroppens åldrandeprocess.

De två vanligaste skälen till om operationer är inte som många antar operationsmissar eller komplikationer.

Istället rör det sig oftast om missnöje med operationsresultaten alternativt att silikonimplantaten efter en tid börjar se konstiga ut. Inte för att något är fel på dem utan för att kroppen förändrats till följ av åldern, förändringar i vikten, amning, träning, sjukdom eller andra lika naturliga förklaringar.

Ytterligare information om bröstförstoring på www.plastikoperationer.net/broestfoerstoring-broestoperation