Läsvärda artiklar med minst 600 ord

Författare: ninaostina

Näsplastik – Viktiga fakta för dig som patient

En näsplastik är ett kirurgiskt ingrepp som utförs för att förändra näsans form och utseende. Det här kan man utföra på ett stort antal sätt men de mest vanliga justeringarna i samband med näsplastik är de här:

  • Man minskar näsan i sin helhet
  • Man reducerar nästippen för att få en nättare näsa
  • Man slipar ned näsbenet i syfte att få en mer tilltalande ansiktsprofil
  • Man tar in näsvingarna för att minska näsborrarnas omfattning

En näsplastik kan trots oerhört återhållsamma justeringar ha en betydande inverkan på hela ansiktets utseendet. De justeringar ingreppet kan åstadkomma är också det som lyft näsplastik till ett av dom mest populära ingreppen i hela världen.

Innan man genomgår en näsplastik är det av vikt att tänka sig noggrant för. Till mest viktiga övervägandena hör de här:

Det är stor risk att du blir missnöjd

Näsplastiker är ett av de kirurgiska ingrepp där risken är störst att du inte blir nöjd med slutresultatet och orsakerna är flera.

För det första rör det sig om ovana, att man överreagerar på den stora förändringen av utseendet. Det här är väldigt vanligt men som väl är oftast övergående. De flesta patienter som reagerar med att de ”vill ha tillbaka sin tidigare näsa” är vanligen mycket belåtna efter ett halvår då de hunnit vänja sig.

Den andra orsaken till missnöje är att slutresultatet helt enkelt inte föll ut på det sätt man hoppats på trots att själva ingreppet blev bra. Det här kan bero på orealistiska förväntningar, brister i kommunikationen med den opererande kirurgen eller oförutsägbara förändringar under läkningsprocessen.

Det händer inte sällan att människor som låtit utföra en näsplastik återkommer flera gånger för att utföra ytterligare justeringar innan de är helt nöjda eller i värsta fall slutar eftersom de inte har råd eller vilja att genomgå fler operationer. Samtidigt är det inte särskilt ovanligt att kirurger säger nej till flera operationer på grund av att riskerna blir större för varje gång man utför kirurgi i näsan.

Ens yttre kommer att ändras för alltid

En näsplastik förändrar utseendet på en av de delar som har störst inverkan på hur vårt ansikte upplevs. Näsan läge gör den också, till skillnad från andra ingrepp som genomförs ”under kläder”, omöjlig att dölja. Det är dessutom mycket svårt att återställa en näsa när man börjat operera i den.

Ovan angivna skäl gör det speciellt betydelsefullt att aldrig göra en näsplastik utan att oerhört noga ha övervägt både fördelar och nackdelar med en operation.

Man ska också välja klinik och kirurg med största försiktighet och mycket noggrant med denna gå igenom exakt vad man önskar förändra och uppnå med sin näsa.

Man får i många fall göra korrigerande operationer

Näsan har en oerhört komplicerad struktur och är därmed samtidigt väldigt sårbar. Samtidigt syns minsta lilla asymmetri etcetera oerhört väl på grund av att dess läge i centrum av ansiktet.

Ovanstående två faktorer gör att näsplastiker är de operationer som flest gånger måste göras om av samtliga skönhetsingrepp. Man kan utgå ifrån att femton-tjugo% av samtliga näsplastiker erfordrar åtminstone en justering av slutresultatet i efterhand.

Den höga andelen komplikationer gör att vissa plastikkirurger har valt att helt enkelt inte utföra näsplastiker i syfte att slippa missnöjda kunder och dålig publisitet.

Källa till artikeln:

www.plastikoperationer.net/naesplastik-naesoperation hittar du allt du behöver veta om näsplastik. Här kan du ta del av vad du ska tänka på innan, efter din operation, riskerna som är förknippade med näsplastik, vad just din näsplastik kan kosta och före och efter bilder av andra patienter. Du kan även ställa frågor till en specialist inom näsplastik eller bara diskutera med andra, få tips och erfarenheter i ett forum.

Är du en bra patient för att låta utföra en bröstförstoring?

För det fall att du funderar på genomgå en bröstförstoring är det viktigt att vara påläst och att ta beslut utifrån en initierad och välgrundad utgångspunkt. I annat fall finns det en överhängande risk att man blir missbelåten och i sämsta fall får men för en lång tid framöver.

Det allmänna intresset för bröstförstoring har aldrig tidigare varit bredare och varje dag utförs ett stort antal bröstoperationer på de olika privata plastikkirurgiska klinikerna i hela landet.

Detta är den initierande artikeln i en artikelserie om bröstförstoring. Syftet med artiklarna är att skapa en bättre kunskap om vad en bröstförstoring är, på vilket sätt den utförs samt vilka spörsmål man som kund måste ställa sig för att förstå sig på operationens upp- och ned sidor.

Varför vill du genomgå din bröstförstoring?

En bröstförstoring ändrar det yttre men innebär även till en förändring av hur vi uppfattar oss själva. Innan man genomgår en operation bör man därför nyktert fråga sig; av vilket skäl gör jag detta?

Är det för att behandla en mycket liten byst som man lidit av sen 15-års åldern och nu 10 år längre fram tillslut har ekonomi att göra något åt? Alternativt är det för att du just blivit 18 år och som alla andra ”vill ha tjusigare bröst”?

Den som genomgår sin operation med målet att uppnå en förbättring av en sak vilken man lidit av över många år blir inte i samma utsträckning missbelåten som den som hoppas på perfekta bröst.

För vem gör du ingreppet?

Alla som gör en bröstförstoring har sina personliga grunder och agenda. Ett par saker bör man i vilket falla som helst tänka på.

Det viktigaste är att man låter utföra ingreppet för sin egen skull och aldrig för att någon annan tycker det. En killes alternativt tjejkompis förväntningar ska inte ges tyngd i det avgörande beslutet.

Man skall inte heller genomgå en bröstförstoring om den huvudsakliga grunden är att man vill förändra omvärldens uppfattning av ens person och sätt att bemöta en. I.s.f. löper man risk att senare få en försämrad självkänsla.

Endera för att man upplever sig annorlunda bemött av sin omgivning vilket kan uppfattas som en mycket ytlig uppskattning eller för att man INTE blir det och då riskerar att förstärka en groende känsla av att man inte duger.

Har du accepterat riskerna?

En bröstförstoring är ett kirurgiskt ingrepp vilket utförs i narkos. Med sådana följer det utan undantag risker. Innan man bestämmer sig ska man ha förståelse för vilka potentiella riskerna är och vilken den statistiska risken är att man drabbas av dem.

Den som inte är på det klara med riskernas omfattning, följder och sannolikhet är inte mogen att låta utföra en bröstförstoring. Som konsument bär man här ett eget ansvar att upplysa sig väl, fundera noggrant och först därefter bestämma sig.

Är du tillfreds med att få operera dig flera gånger?

Även om dagens metoder och implantat för bröstförstoring har hög kvalité så måste man efter sin bröstförstoring få genomföra flera operationer.

De mest vanliga skälen är att något går fel i anknytning till eller direkt efter ingreppet, man får komplikationer, blir missnöjd med resultatet alternativt att brösten efter en tid ser onaturliga ut till följd av kroppens åldrandeprocess.

De två vanligaste skälen till om operationer är inte som många antar operationsmissar eller komplikationer.

Istället rör det sig oftast om missnöje med operationsresultaten alternativt att silikonimplantaten efter en tid börjar se konstiga ut. Inte för att något är fel på dem utan för att kroppen förändrats till följ av åldern, förändringar i vikten, amning, träning, sjukdom eller andra lika naturliga förklaringar.

Ytterligare information om bröstförstoring på www.plastikoperationer.net/broestfoerstoring-broestoperation