Ett grundläggande behov i alla eller det stora flertalet kulturer återfinns i musik. Basen för musik formas av relationen mellan åhörarna och musikerna. För att tonerna ska kunna uppstå så måste relationen vara hälsosam dvs att åhörarna stöder musikerna vilket möjliggör för dem att kunna arbeta.

Detta kan vara svårare att åstadkomma än vad det låter. Det är nämligen lätt inträffat att alla vill vara den ’populäre’ och det kan resultera till slut i inget mer än bråk vilket betyder att ingen musik bildas.

Av den anledningen finns inom musik ofta bra regler eller förhållningssätt som uppkommit om hur man ska agera i olika situationer för att det ska fungera. Det är en slags empirisk kunskap som nötts och blötts fram av folk över tid, tom över generationer. Ett passande sätt att lagra denna info är just i musiken själv. Därför hittar man ofta en del kloka budskap eller ’regler’ i texterna. Det kan man säga är en slags bank av ordspråk som den som följer musiken utan några särskilda motiv förutom att den gillar musiken får en möjlighet att upptäcka i stunder då det kanske minst kan anas.

Det musikaliska kan många gånger stå i motsats till det politiska inom vilken man huvudsakligen debatterar emot ’motståndaren’ på heltid. Musiken återfinns ofta på pubar eller andra inofficiella miljöer och må ta ett steg tillbaks offentligt som konsekvens av detta. Det innefattar typiskt latinamerikansk musik som mer eller mindre anses höra till avlägsna exotiska breddgrader.

Hurdan man kan klara av salsaproduktion även utanför Latinamerika genom att förena det musikmässiga förhållandet ovan med uthyrning handlar den här texten om. Musiken från Latinamerika är annars känd för att i sin rätta form enbart kunna uppstå i Latinamerika.

Genom nätet kan latinoradio lokaliseras, förslagsvis pejlas denna in för att uppnå ovanstående. Att ratta in ’rätta frekvensen’ och följa det senaste musikaliskt sett räcker för att hålla sig till i den omfattning det uppenbarar sig dispyter i samband med uthyrning av rum. Detta eftersom latinomusik rymmer sådana kvantiteter med info.

Den information som återfinns är dels naturligtvis musikalisk och rytmisk, den så kallade klave-rytmen ligger i bakgrunden många gånger. Även sången är förståss anpassad efter rytmen och det märks exempelvis på hur man uttalar stavelser i takt till musiken. Till allt detta kommer själva texterna där man återfinner många visdomsord om hur man hanterar olika knepiga situationer inom musik och dans. Dessa kan även passa in på situationer i allmänhet.

Den allra nyaste latinmusiken placerar sig likt en filt över ’situationer’ vilket gör möjligt att hyra ut större andel yta än man normalt kan tolerera. Närapå alla uppkommna situationer kan klaras ut genom uppspelning av det senaste. På så sätt kan svenskspråkig Salsa tom fås fram då rums-uthyraren fullt ut kan koncentrera sig på musikskapande i utrymmet som bildas för personen ifråga.

För att komma in i den latinamerikanska rytmen ordentligt så behöver man nämligen gå hela vägen och ’vara’ musiken. D.v.s. att man sysslar med den hela tiden och det är det enda man gör. Det är alltså 24/7 som gäller för att kunna lyckas med salsan. Det är något som ofta kan vara svårt pga olika plikter och göromål som måste tas om hand om. Det är alltså även relaterat till begreppet frihet som engagerar många. Att via musiken kunna bryta sig loss från ’ekorrhjulet’ som annars sätter ramar som har svårt för att inrymma latinamerikansk musik.

Det finns en salsa relaterad till uthyrning som du kan följa denna länk för att lyssna in. I Uppsala existerar tom fortfarande potential att hyra studentbostad. Just du kan kanhända hyra studentrum? Se efter medelst att följa länken.