I början av mars skedde en hastig spridning av coronaviruset. Själva utbrottet började i Kina och spred sig sedan över hela världen, det har med all säkerhet ingen kunnat undgå någon. Viruset härjar fortfarande i många länder i större eller mindre grad och myndigheter kämpar med att bekämpa sjukdomen så gott det går. 

I många länder har staten tagit ett stort ansvar för att bekämpa viruset, men i Sverige har mycket ansvar legat på kommunal nivå. Det beror på att Sverige är ett av världens mest demokratiska länder – staten har alltså inte möjlighet att ta samma typ av beslut som man kan se i andra länder. Viruset har förorsakat ett stort antal dödsfall och har dessutom haft en förödande effekt på världsekonomin. Hur har Sverige klarat sig och vilka branscher har klarat sig bäst under krisen? 

Hur har branscherna klarat sig?

Alla branscher är såklart påverkade av coronakrisen, men påverkan är inte nödvändigtvis negativ för alla. Tittar man på fysiska butiker, detaljhandeln och klädbranschen har dess gått betydligt sämre under krisen. Dessa har också en stark koppling till fysiska inköp vilket innebär en större smittorisk. Aktörer på marknaden som inte är påverkade i samma utsträckning är de som verkar på internet och fokuserar på e-handel.

Exempelvis är underhållning via internet en växande bransch såväl som e-butiker som säljer intimprodukter som kan förbättra sexlivet det kan förslagsvis vara produkter som sexdocka, dildo och massagekulor. Produkter som kan förbättra sexlivet har alltså haft framgång under krisen, något som kan bero på att allt fler personer har fått ställa in event och liknande. Det har i sin tur lett till att man har kunnat spendera mer tid hemma med sin partner eller ensam. 

Sverige och coronakrisen

Under krisen har olika länder valt att hantera coronakrisen på olika sätt. Många länder valde snabbt att stänga ner stora delar av samhället för att på så sätt kunna stoppa smittspridningen. Tyvärr har man sett en trend bland många av de länder som stängde ner som kraftigast, att dessa fått en mycket kraftig andra våg. 

Det är ovisst att veta hur det kommer att gå i framtiden, men en sak är säker och det är att man i Sverige inte har haft en nedstängning av samhället tidigare, vilket gör att man rent ekonomiskt är bättre ställd inför en nedstängning under 2:a vågen.

På grund av att den andra vågen kommer under höst-/vintertid blir den sannolikt kraftigare än tidigare. Både WHO och ECDC har berömt Sverige för sin tydliga strategi där man i mycket stor utsträckning har valt en informativ modell framför en förbudsmodell, något som har resulterat i att Sverige har varit ett av de länder med lägst smittspridning i Europa under hösten, enligt ECDC.

WHO står för världshälsoorganisationen och anses för att vara främsta expertorgan inom hälso- och sjukvård. ECDC står för Europeiska smittskyddsmyndigheten som är en del av europeiska unionens samarbete.

Ekonomin under krisen

Tittar man rent ekonomiskt på krisen är det stora variationer både världen över, men också inom EU. Sverige har klarat sig bra även när det gäller ekonomin under krisen, och i själva verket inte bara bra, utan bäst av alla länder inom EU. Det sägs vara kopplat till de kraftiga nedstängningar som man har kunnat se runt om i världen såväl som i Europa, vilka många länder har valt att använda för att stoppa smittspridningen. Det har lett till att ekonomin tagit stor skada. 

Många länder har finansierat sina nedstängningar med hjälp av lån i form av försäljning av statsobligationer. Finansieringen har i vissa länder inte varit transparent, utan framkommit vid senare tillfällen såsom exempelvis i Danmark. Resultatet är att många länder har fått större statsskulder. 

Sveriges statsskuld har ökat minst i hela EU och den svenska ekonomin anses för att vara den som klarat sig allra bäst hitintills, precis som under krisen 2008.