Att äga bil kommer även med en del skyldigheter. Bilen skall besiktas, skattas för, försäkras, och inte minst så behöver man ha lagenliga däck på den. På grund av vårt nordiska klimat, som är väldigt omväxlande om man jämför sommar med vinter, så säger lagen att man måste ha anpassade däck för årstiden. Detta för att öka trafiksäkerheten och i viss mån även ta hänsyn till miljö och buller. Läs vidare så skall vi redogöra för vad du bör tänka på när det gäller datum för vinterdäck.

När måste man ha vinterdäck?

För det första så gäller det att klargöra att vinterdäck kan vara av två olika typer. Dubbade alternativt dubbfria. Ett annat ord för dubbfria vinterdäck är friktionsdäck. Anledningen till att det kan vara viktigt att särskilja dessa typer av vinterdäck är att reglerna kan vara lite olika för dem. Är reglerna desamma så benämner vi helt enkelt dem för det gemensamma ordet ”vinterdäck” här i artikeln.

Kravet, enligt lag, är att alla bilar i Sverige (även utlandsregistrerade) måste ha vinterdäck mellan 1 December och 31 Mars. Under denna period är det alltså inte tillåtet med sommardäck eftersom de har mindre mönsterdjup och därför tappar greppet på vägbanan lättare. Vinterdäcken skall vara märkta med M och S, då vet man att de är särskilt framtagna för vinterväglag. M och S står för ”Mud and Snow”.

En liten passus är att datum-kravet ovan gäller om det är vinterväglag på vägarna. Det är det i princip alltid under denna tidsperiod i vårt klimat så man kan säga att det är inget att fundera över – vinterdäck skall vara på mellan 1 December och 31 Mars. Definitionen av vinterväglag är för övrigt huruvida det finns snömodd, snö, frost eller is på vägen. Detta behöver inte finnas på precis just den plats där man eventuellt blir stannad av polisen utan det räcker att det finns någonstans på vägen och det är Polisen som har vetorätt när det gäller att bestämma om vinterväglag råder.

Datum och dubbdäck

Som vi nämnde ovan så kan reglerna vara lite olika för dubbade och dubbfria vinterdäck. När det gäller dubbade vinterdäck, dvs dubbdäck, så är det tillåtet, men inget krav, att ha dessa på mellan 1 oktober – 15 april. Finns risk för vinterväglag eller att det är vinterväglag så kan man även vara tillåten att använda dubbdäck under andra tider och som sagt det är Polisen som avgör huruvida vinterväglag gäller eller ej. En sak som många glömmer är att om bilen har dubbdäck så måste även en eventuell släpvagn som är kopplad på bilen – ha dubbdäck.

Observera att det på särskilda gator i främst Stockholm ständigt kan finnas dubbdäcksförbud eftersom man anser att dessa skapar mer buller och miljöförstöring jämfört med dubbfria däck.

Vad skiljer mellan sommardäck och vinterdäck?

Ställer man denna fråga till en däcktillverkare så kan man nog få ett hur långt svar som helst. Men i själva verket så är det främst mönsterdjupet som skiljer sommardäck från vinterdäck. Mönsterdjupet hos sommardäck måste vara minst 1,6 mm och mönsterdjupet hos vinterdäck måste vara minst 3 mm. Det går ju som sagt även att kontrollera om däcken är vinterdäck genom att se om det är märkt med M och S.

Vad händer om jag inte följer lagen?

Förutom att du minskar trafiksäkerheten om du inte håller dig till datumen ovan så finns ju även risk för att bli stannad av Polisen. Skulle så bli fallet så kommer de kontrollera om du har vinterdäck samt mönsterdjupet på dessa. Uppfyller man inte lagkraven så får man böter. Så om man inte har vinterdäck mellan datumen ovan eller har otillräckligt mönsterdjup får man böta 1200 kr. Kör man med dubbdäck under annan tid på året då ej vinterväglag gäller så får man böta 500 kr.