Letar du efter investeringsmöjligheter men inte riktigt vet vart du skall börja? Då är du inte ensam, men börja här! I denna artikel tänkte vi nämligen redogöra för en typ av bolag som man kan investera i och som medför många fördelar jämfört med andra investeringsformer. Läs vidare så förstår du.

Vad är investmentbolag?

Investmentbolag är företag som har som affärsidé att äga hela eller delar av andra företag. Genom att bistå med kompetens, kapital och annat så är förhoppningen att dotterbolaget skall ges förutsättningar växa snabbare och större jämfört med om de inte var ägda av investmentbolaget. Vissa förväxlar investmentbolag med så kallade riskkapitalbolag men skillnaderna är främst att investmentbolag i regel är långsiktiga ägare och kanske alls planerar för att sälja innehav utan istället vill behålla dem så långe värde kan skapas. Riskkapitalbolag å andra sidan är att beteckna som kortsiktiga ägare vilket innebär att de har en plan, en ”exitplan”, för när de skall sälja ett bolag. Oftast handlar det om ägande i 5 – 10 år.

Fördelar med investmentbolag

Kostnadseffektiv riskspridning

Om man tar råd från en bankman så brukar råden man får vara att köpa fonder eftersom man då får en riskspridning i olika bolag eller andra tillgångar. Detta kan vara bra men nackdelen med fonder är ofta att de är dyra då förmedlare och fondförvaltare tar ut avgifter. Dessa avgifter kan te sig små men i det långa loppet så blir det mycket pengar. Eftersom investmentbolag också äger olika bolag så erbjuder de också en riskspridning, ungefär som en fond. Skillnaden är att kostnaden för att driva investmentbolaget (personal, lokaler osv) är betydligt lägre per aktie jämfört med många fonders avgift per fondandel.

Starka ägare borgar för långsiktighet

En annan fördel med investmentbolag är att de flesta har en stark ägare vilket borgar för långsiktighet, ofta under flera generationer. Det största investmentbolaget i Sverige, Investor, ägs till stor del av familjen Wallenberg, likt Kinnevik som ägs av Stenbeck och Industrivärden av Fredrik Lundberg med familj. Att investmentbolagen har starka ägare inom näringslivet innebär att man i regel kan vara säker på att företagen sköts för att gynna aktieägarna så mycket som möjligt långsiktigt vilket även inbegriper småsparare.

Substansrabatt

Om man läser på lite om investmentbolag så brukar man komma i kontakt med begreppet substansrabatt. Detta är ett fenomen som innebär att man indirekt ges möjlighet att investera med rabatt i olika företag genom att investera i investmentbolag som äger dem istället. Det fungerar ungefär såhär. Om ett investmentbolag äger fyra bolag som vardera, individuellt, är prissatta till 25 kr per aktie så borde rimligen investmentbolaget vara prissatt till 100 kr per aktie (25 kr x 4). I verkligheten brukar dock investmentbolagen vara billigare. I detta exempel så kan exempelvis rabatten vara 10 % vilket då innebär att priset är 90 kr istället för 100 kr. Varför detta fenomen med rabatt på investmentbolag substansvärde uppstår kan jag faktiskt inte förklara men såhär ser det i alla fall ut när det gäller många av de investmentbolag som man kan investera i.

Expertis förvaltar ditt kapital

Ytterligare en fördel med att investera i investmentbolag är att man genom detta låter proffs förvalta sitt kapital. Investmentbolag är defacto kapitalförvaltare så om man inte själv har kunskapen eller tiden att utvärdera bolag så är en enkel väg att investera i just investmentbolag, deras affärsidé är som sagt att investera i andra bolag och då kan man som småsparare så att säga ”haka på” de investeringsbeslut som proffsen tar.

Detta var en text om investmentbolag och när ni läst detta så förstår ni säkert att dessa bolag ligger många investerare varmt om hjärtat.