Försäkringsvärlden är krånglig, inte minst när det kommer till bilförsäkringar. Många krångliga, ibland nästan byråkratiska försäkringstermer, svårtydda försäkringsbrev och offerter, mängder av försäkringsbolag och en uppsjö av tilläggsförsäkringar. 

Detta leder till att många kör över- eller underförsäkrade, oftast helt ovetandes. I bästa fall behöver man inte reflektera över försäkringen. Den enda relationen som de flesta har med försäkringsbolaget är man betalar fakturorna eller ser till att pengar finns på kontot inför autogirodragningen. Men vill det sig illa kan man snabbt bli varse om att man borde haft lite bättre koll på sin försäkring.

Underförsäkring, vad är det?

Att ha sin bil underförsäkrad innebär att man kör omkring med en försäkringsomfattning som är för låg i förhållande till bilen som försäkras. 

Var uppmärksam när bilen fyller tre 

Ett ganska vanligt scenario är att man glömmer att uppgradera försäkringen när bilen fyllt 3 år. Denna tidpunkt i bilens liv är kritisk sett till försäkringen, eftersom det är då vagnskadegarantin vanligtvis löper ut. Vagnskadegarantin motsvarar det skydd som en vagnskadeförsäkring ger, vilket gör det onödigt för de flesta att teckna en helförsäkring på en bil nyare än tre år. Dock gäller det att vara lite uppmärksam när garantin håller på att löpa ut. Biltillverkare har för vana att i god tid meddela försäkringstagaren om att garantin löper ut, med en tydlig rekommendation att komplettera den befintliga försäkringen med en vagnskadeförsäkring (vilket omvandlar halvförsäkringen till en helförsäkring). Tyvärr finns det fortfarande bilägare som av någon anledning inte uppgraderar. Detta kan ge stora ekonomiska konsekvenser ifall man råkar ut för en skada, särskilt en större skada med höga reparationskostnader.

Missförstånd vid jämförelse och byte

Ett annat scenario där man kan hamna i en underförsäkring, är i samband med byte av försäkringsbolag. Ofta beror det på den mänskliga faktorn; försäkringstagaren och det nya försäkringsbolaget har helt enkelt missförstått varandra, eller så har försäkringstagaren försökt jämföra på egen hand men inte fått till ett likvärdigt skydd i jämförelsen. När man jämför och byter försäkringsbolag, är det A och O att man säkerställer att försäkringen man byter till är minst lika bra som den man byter från.

Här hittar du en Försäkra bils guide; att välja hel eller halvförsäkring på ny eller begagnad bil.

Överförsäkring?

På samma sätt som underförsäkring kan det gå snett åt andra hållet också: Man har en onödigt omfattande försäkring, ett scenario som sällan lönar sig. 

Dubbel vagnskadeförsäkring

Om man tar ovanstående exempel igen, men vänder på det. Nu har man av någon anledning, istället för en halvförsäkring, tecknat en helförsäkring på en bil yngre än 3 år. Detta innebär i praktiken att man kör omkring med två vagnskadeförsäkringar. Visst kan det finnas de som har gjort ett medvetet val, eftersom självrisken är lägre i en vagnskadeförsäkring än en vagnskadegaranti, men för de allra flesta är detta en onödig kostnad. Då är det istället bättre att satsa på en självriskreducerande eller -eliminerande tilläggsförsäkring vid till exempel skadegörelse.  

För stor försäkring i förhållande till värde

Vanligt är också att man stannar kvar i ett heltäckande skydd för länge, trots att bilens värde har sjunkit kraftigt över årens lopp. Det finns oftast ingen ekonomi i att exempelvis ha en bil som är värd under 10 000 kronor helförsäkrad.

Rekommendation

Vi vill skicka med dig följande tips när du funderar på bilförsäkring

  • Läs på om hur en bilförsäkring fungerar, det är inte lika krångligt som man först kan tro. Det finns mängder av bra informationskällor online.
  • Ta hjälp. Bilhandlare har i regel ganska bra koll på försäkringar. Köper du av privatperson? Fråga i din bekantskapskrets.
  • Var noga när du jämför, se försäkringsomfattningen svart på vitt innan du tecknar något.

 Gästskribent: Försäkra bil, en webbplats om bilförsäkringar.