Om man jobbar inom metallindustrin, byggsektorn eller som tjänsteman så kan man gå med i ett fackförbund. Anledningen till att man väljer att gå med i ett fackförbund kan nog vara många, men den främsta är förmodligen att man känenr behov av en stöttande funktion utifall arbetsgivaren skulle utnyttja en med avseende på arbetsvillkor, löner och liknande. Som tjänsteman så finns det ett antal olika fackförbund som man kan välja mellan beroende vilken bransch man jobabr inom och vilken utbildningsman har. I denna artikel tänkte vi redogöra för de största av dessa förbund.

TCO

TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) är en paraplyorganisation för de fackförbund som riktar sig till tjänstemän. Iallafall om man bortser från de tjänstemannaförbund som ingår i SACO. TCOs roll är att samla medlemsförbunden så att de blir en ännu större kraft än varje förbund för sig i förhandlingarna gentemot arbetsgivarna. Om man sammanräknar alla TCOs medlemsförbunds medlemmar så blir det ungefär 1,2 miljoner.

Unionen

Unionen är det största förbundet för tjänstemän inom privat sektor och detta förbund har ungefär 30 000 förtoendevalda och 500 000 medlemmar. I Unionen kan både egenföretagare och anställda gå med och det finns även en a-kassa som heter Unionens a-kassa.

ST

ST ären förkortning för statstjänstemännaförbundet och detta är fackförbundet för dem som jobbar som tjänstemän inom statlig sektor. Typiskt sett så finenr man meldemmar i ST hos myndigheter, stiftelser, högskolor, statliga bolag och även universitet. Detta fackförbund har i runda slängar 90 000 medlemmar. I medlemskapet så ingår bland annat inkomstförsäkring som kan ge ersättning i 150 dagar.

Farmaciförbundet

Detta förbund riktar sig till dem som  jobbar inom farmacibranschen och det är ett relativt litet förbund då det har ungefär 7500 medlemmar.

Finansförbundet

Detta förbund riktar sig till dem som jobbar inom bank och finans.  Vidare så spelar det ingen roll om man jobbar på ett stort eller litet finansbolag, oavsett så kan man gå med i förbundet. Detta förbund är större än exempelvis FTF (som också verkar inom denna bransch) och förbundet har cirka 36 000 medlemmar.

Finans- och försäkringstjänstemannaförbundet

Detta är förbundet för dem som jobbar inom försäkringsbranschen. Man kan även jobba inom finansbranschen och gå med i detta fackförbund. Det är inte helelr några som helst krav på att man skall ha en akademisk utbildning för att gå med. Medlemsavgiften är relativt låg i detta förbund och den a-kassa, Finans- och Försäkringsbranschens a-kassa,  som många av detta fackförbunds medlemmar går med i, har den lägsa a-kasseavgiften.
Detat förbund har ungefär 13 000 medlemmar.

Försvarsförbundet

Ett annat förbund inom TCO är försvarsförbundet. I detta förbund så är medlemmarna tjänstemän inom försvarsmakten.  Typiskt sett så jobbar medlemmarna inom Försvarets materielverk, Rekryteringsmyndigheten och FRA. Medlemsantalet är ungefär 4500 vilket innebär att det är ett av de mindre förbunden.

Journalistförbundet

 

Som namnet antyder så är detta ett förbund som vänder sig till demo som jobbar som journalist. Som medlem i detta förbund så krävs att man är journalist, inga andra kan gå med i detta förbund. Förbundet har ungefär 17 300 medlemmar.

Lärarförbundet

Lärarförbundet är ett relativt stort fackförbund med sina 230 000 medlemmar. Till skilland från Lärarnas Riksförbund så krävs det inte att man har någon akademisk utbildning för att gå med i detta förbund. Enligt förbundet själva så jobbar man med att skapa goda förutsättningar för läraryrket på arbetsmarknaden.

Polisförbundet

Polisförbundet är helt enkelt fackförbundet för poliser. Detta förbund har ungefär  20 500 medlemmar. I detta medlemskap så ingår inte någon inkomstförsäkring.

Teaterförbundet

De som är yrkesverksamma inom teater kan gå med i Teaterförbundet. Detta förbund jobbar för att stärka sina medlemmars inflytande gentemot arbetsgivarna.

Vision

Detta förbund hetet tidigare SKTF och det är förbundet för dem som jobbar som tjänsteman inom både privat och även offentlig sektor. Detta förbund är relativt stort med sina 160 000 medlemmar.

Vårdförbundet

Vårdförbudnet vänder sig til ldem osm jobabr inom vården.

Tull-Kust

Detta förbund vänder sig til ldem osm jobabr inom Tullen.