Har man ett fordon i Sverige och vill använda det på allmänna vägar måste man teckna en trafikförsäkring. Detta enligt lag. Sedan är det många som även vill försäkra sitt fordon med en halv- eller helförsäkring men detta är alltså enbart valfria delar.  Den som däremot väljer bort och åker helt oförsäkrad kan få betala riktigt stora avgifter.

Trafikförsäkringen ersätter

Orsaken till att det är lag på att man måste minst ha en trafikförsäkring när man kör i trafiken är att ingen ska bli ersättningslös om olyckan skulle vara framme. För det första täcker nämligen trafikförsäkringen samtliga skador som uppstår på personer som skadats i olyckan. Detta både på förare, passagerare och medtrafikanter. Utöver det kan även trafikförsäkringen ersätta skador som uppkommit på fordon/egendom hos motparten i olyckan.  Men det man bör komma ihåg att denna del av bilförsäkringen inte ersätter något för skador på den egna bilen.

Dessutom behöver inte heller skador på egendom som transporteras ersättas av denna del av försäkringen. I de fall som man själv är orsaken till skadan och skadar gods är det något man själv kan få ansvara för att ersätta.

Ersättningen minskar eller uteblir om:

Som alltid när det gäller försäkringsavtal så finns det paragrafer som begränsar tillfällena då ersättning kan betala ut. Självklara punkter är exempelvis om man beter sig olagligt i trafiken. Då har man redan i detta skede valt att gå emot de regler som finns och därmed kan man även bli utan ersättning. Det samma om man kör rattfull eller är påverkad av narkotika.

Eftersom man även kan dömas för vårdslöshet i trafik är detta trafikbrott även något som kan påverka eventuell ersättning från trafikförsäkringen.

När ska man teckna den / säga upp den?

Samma dag som bilen tas i bruk (vanligtvis kallas detta för att bilen ställs på)ska man ha en gällande trafikförsäkring. När dessa tecknas börjar de gälla omgående även om inte försäkringspapper ännu har hunnit skickas ut till ägaren. Det räcker alltså med att man anmält på internet eller via telefon för att försäkringen ska börja gälla.

Den som sedan säljer sitt fordon ska själv säga upp sin försäkring. Detta gäller även om man ställer av den, avregistrerar den eller om man väljer att byta försäkringsbolag.

Avgifter för oförsäkrad

Det är trafikförsäkringsföreningen som har hand om att avgiftsbelägga de fordon som inte ägarna har betalt trafikförsäkring för. Avgiften är olika beroende på om det är bil, MC eller annat fordon. Den minsta summan som avgiften kan vara på är ca 200kr per dag men för att inte någon ska anse att detta är billigare än försäkringspremien för trafikförsäkringen finns det även en klausul som säger att priset kan vara lika som den högsta premien på marknaden plus 10%. Så hur man än räknar kommer det alltså vara billigare att göra det lagliga alternativet och köra med en trafikförsäkring.

Gällande aktuell avgift går den att se på trafikförsäkringsföreningens webbplats och man ska komma ihåg avgiften kan justeras 1-2 gånger per år. Då alltid uppåt med tanke på inflation m.m.

Teckna billigaste trafikförsäkringen

Hitta och teckna den billigaste trafikförsäkringen är enkelt. Att jämföra trafikförsäkring kan göras på  http://trafikförsäkringar.se vilket går på några minuter. Samtidigt kan man spara en hel del på att byta försäkringsbolag till ett där man får en lägre premie på sin trafikförsäkring. Så att jämföra priset är första steget att pressa ner försäkringskostnaden.

Men försäkra gärna mer…

Även om trafikförsäkring är det billigaste alternativet så är det långt från det säkraste. Denna försäkring ger enbart skydd för personskador samt på annans egendom. Med andra ord kan man inte få en enda krona för skada på sin egen bil. Då bör istället halv- eller helförsäkring väljas som går att läsa om här.