För den som behöver snabb finansiering tillhör kreditkort eller någon form av snabblån konsumentens mest uppenbara val. Dessa två alternativ är egentligen inte så olikartade som man först kan tro utifrån namnen.

Kreditkort är i huvudsak en snabb kredit där konsumenten vanligen ges en räntefri period innan avbetalningen sker mot ränta. En vanlig bankkort är kopplat till ett bankkonto. Ett kreditkort har ingen sådan länk till ditt personkonto. I stället fungerar kreditkort på samma vis som ett lån. Du handlar eller betalar räkningar via ditt kreditkort och får sedan fortlöpande fakturor på den kredit du tagit. Den räntefria perioden för kreditkort är i regel mellan 30 till 55 dagar. Om skulden i sin helhet betalas tillbaka innan denna period löper ut, behöver du inte betala någon ränta, man kan säga att du således har möjlighet att ta ”kostnadsfria” lån med hjälp av kreditkortet Den som inte betalar tillbaka den erhållna krediten inom den räntefria tidsperioden kommer emellertid vara tvungen att betala ränta på de pengar som ännu inte återbetalats. Räntorna på kreditkort är generellt högre jämfört med bankens privatlån. Så om man inte betalar tillbaka inom perioden för räntefria dagar, är lån via kreditkort generellt att betrakta som en onödigt dyr låneform.

Om du vet med dig att du inte kommer ha möjlighet att betala tillbaka de lånade pengarna inom maximalt 1-2 månader, är ett bättre alternativ att låna pengar från ett renodlat lånebolag. Ett privatlån är ett lån utan säkerhet, vilket innebär att banken inte har några synpunkter på hur pengarna används samtidigt som du inte heller behöver erbjuda lånegivaren någon säkerhet. Att låna pengar utan säkerhet gör det enklare för låntagare att beviljas lån, men i gengäld är ränta ofta ganska hög. Om du har möjlighet att utöka ett befintligt låneavtal är detta att föredra.

Vilken typ av finansiering som är bäst, beror helt på situationen. Om det är en mindre mängd pengar som skall lånas och du vet med dig att du kommer klara av att betala tillbaka krediten inom 30 dagar, är kreditkort ett mycket smidigt alternativ att använda. Löser du denna kredit innan återbetalningstiden för den räntefria perioden löper ut, har du nämligen trots allt fått ett helt gratis lån. Är det en större summa du behöver, är det i allmänhet bättre att satsa på ett riktigt privatlån alternativt låna på befintliga skulder.


Vad händer om jag inte kan betala tillbaka lånet?

Efter att låneavtalet tecknats och pengarna har överförts till ditt konto, är det dags att börja betala tillbaka på lånet. Denna återbetalning sker oftast regelbundet en gång i månaden. Skulle du inte klara av att betala fakturan i tid, får du normalt en påminnelse och tvingas ev. betala en förseningsavgift. Betalar du inte påminnelse fakturan, kommer ditt ärende gå vidare till inkasso. Inkassobolagen kommer att försöka driva in skulderna och även ta ut avgifter för att täcka deras kostnader genom dröjsmålsränta samt förseningsavgifter.

De skulder som inte betalas av vid inkassoindrivningen kommer gå vidare till kronofogden. Om skulden går vidare till kronofogden blir du i praktiken belagd med lånestopp och kommer inte kunna teckna nya finansiella avtal, mobilabonnemang och andra avtal som kräver att du kan uppvisa en fungerande hushållsekonomi.

På längre sikt finns det risk att du som låntagare försätts i personlig konkurs. Händer detta kan du få rätt till skuldsanering, vilket innebär att du under fem års tid tvingas leva under existens minimum innan din skuld avskrivs.


Samlingslån

Har du dragit på dig ett flertal små dyra lån kan ett samlingslån ge dig en sänkt totalkostnad. Samlingslån innebär att du samlar ihop alla dina skulder på ett ställe samtidigt som du kan förhandla ner räntan genom att du lånar ett större belopp pengar.

För att få samla lånen hos ett kreditbolag krävs att du har en i övrigt ordnad ekonomi, oftast godtas inte ansökningar om du har väldigt många upplysningar hos UC eller flera betalningsanmärkningar. Tyvärr är det inte möjligt för personer med skulder hos kronofogden att låna pengar för att lösa andra lån.