A-kassa står för arbetslöshetskassa och i Sverige så finns det ungefär 30 olika a-kassor som i sin tur riktar sig till olika branscher eller ”verksamhetsområden” som de också kallas av a-kassorna själva. Även om det alltså finns en mängd olika a-kassor så har ändå a-kassorna samma regler för ersättning. Hur de tillämpas kan dock variera eftersom det är upp till ansvarig personal på varje a-kassa att bedöma i de fall som kommer in. Således så finns det en ”mänsklig faktor” genom detta och precis som när det gäller det mesta andra i samhället så det alltså inte en svart-vit vardag vi lever i.

Ett par av de vanligaste a-kassorna är Akademikernas a-kassa (cirka 641 000 medlemmar), Kommunalarbetarnas a-kassa 528 000 medlemmar och Unionens a-kassa 526 000 medlemmar. För att få full förståelse för reglerna kring a-kassan och vad som gäller just i ditt specifika fall så gör du enklast att ta kontakt med a-kassan direkt. Du finner kontaktuppgifter till de olika a-kassorna via denna sajt. Vi kan dock gå igenom de övergripande reglerna här  artikel, för att du skall få en något sånär förståelse för hur det fungerar och vilka regler du måste uppnå för att få ersättning.

Övergripande regler för att kunna få ersättning från a-kassan

För att få ersättning från a-kassan så krävs att du blivit arbetslös. I regel så krävs att du blivit ”ofrivilligt arbetslös” vilket i praktiken betyder att du inte själv kunnat påverka att du haft oturen att förlora jobbet. I särskilda fall så kan man dock få ersättning även vid frivillig arbetslöshet. Vid ofrivillig arbetslöshet så har man 7 dagars karenstid (tiden innan man får ersättning utbetald) men när man upp sig frivilligt (egen uppsägning) så har man 7 dagars karenstid plus att man är avstängd från ersättning under 45 dagar, vilket motsvarar 2 kalendermånader (det är 22 ersättningsdagar per månad).

Vidare så är även ett av grundkriterierna för att kunna få ersättning att man uppfyllt kvalifikationstiden på 1 år. Om du aldrig hört talas om kvalifikationstid så kan vi berätta att detta innebär att du måste ha varit medlem i a-kassa i minst 12 månader innan du kan få ersättning baserat på lön. Om du blir arbetslös, men inte varit medlem i a-kassan i 12 månader så kan du ändå få ett så kallat grundbelopp. Detta grundbelopp är på 320 kr per dag. Och eftersom en månad har 22 ersättningsdagar så blir den totala ersättningen i detta fall, 22 x 320 kr = 7040 kr per månad. Detta är dock innan skatt så att netto så blir grundersättningen ungefär 5000 kr. Inte så mycket pengar om man har höga boendekostnader och annat som skall betalas varje månad. Det är därför bra om man har lite förbehållning och går med i en a-kassa så fort man fått ett jobb så att man hinner bygga på sig kvalifikationstid och därmed kan få ersättning baserad på lönen istället för bara grundersättningen, om man skulle förlora jobbet.

Men hur stor kan ersättningen bli då om man uppfyllt kvalifikationstiden på 12 månader? Ja, i detta fall så är man ju berättigad till ersättning som baseras på lönen. Men då är det som så att det finns ett tak i a-kassan som innebär att a-kassan aldrig försäkrar mer än 80 % av 18 700 kr. Detta blir 14 960 kr. Detta belopp är däremot brutto, det vill säga innan man dragit av skatt. Således så skall man även dra av skatt från dessa 14 960 kr och det man får utbetalt då landar på mellan 10 000 kr och 11 000 kr beroende på vilken kommunal-skatt man har. Ersättningen stannar således på denna nivå oavsett vad man tjänar. Tjänar du således 100 000 kr per månad så får du ändå inte ut mer än 10 000 kr – 11 000 kr. I detta fall så behöver man komplettera a-kassan med en inkomstförsäkring för att kunna få 80 % av den verkliga lönen.