De flesta av oss är medlem i en a-kassa. Detta för att ha en viss trygghet utifall man skulle ha oturen att bli uppsagd. Det finns ett trettiotal olika a-kassor och i dagsläget så kan det skilja väldigt mycket i avgift beroende på vilken a-kassa man är medlem i. Den billigaste är Finans- och försäkringsbranschens a-kassa som kostar 85 kr/mån och den dyraste är Musikernas a-kassa som kostar hela 444 kr per månad. Villkoren för hur mycket ersättning och när man kan få ersättning är dock samma oavsett vilken a-kassa man nu skulle välja. Låter lite snedvridet kanske, men regeringens ambition med dessa differentierade a-kasse-avgifter var att de skulle spegla arbetslöshet inom respektive bransch eller sektor som utgör a-kassornas verksamhetsområde / målgrupp. Resultatet blev dock att väldigt många inom de branscher där a-kasse-avgiften är som högst valde att gå ur a-kassan. Regeringen fick alltså inte den effekt som man önskat sig och därför har man nu valt att justera avgifterna så att det inte blir så stora skillnader mellan a-kassorna. På så vis hoppas man att fler väljer att gå med i a-kassan och därmed får en grundtrygghet vid arbetslöshet. Nedan visas vilka de nya avgifterna kommer bli. I skrivande stund så är det dock oklart exakt när dessa nya avgifter kommer införas.

Så blir den nya a-kasseavgiften

Antal medlemmar juni 2013 Avgift före slopad differentiering Avgift efter slopad differentiering Skillnad
Akademikernas Erkända AEA 658.665 90 90 0
Arbetslöshetskassan ALFA 83.129 297 147 -150
Arbetslöshetskassan SEKO 84.534 163 118 -45
Arbetslöshetskassan Vision 126.548 119 108 -11
Byggnadsarbetarnas 105.278 235 125 -110
Elektrikernas 25.433 105 105 0
Farmacitjänstemännens 4.697 177 107 -70
Fastighets 38.189 275 115 -160
Finans- och försäkringsbranschens 53.152 85 85 0
GS Arbetslöshetskassa 52.356 320 120 -200
Hamnarbetarnas 1.348 235 160 -75
Handelsantälldas 160.466 222 120 -102
Hotell- och restauranganställdas 50.574 390 135 -255
IF Metalls 289.550 267 92 -175
Journalisternas 12.825 145 100 -45
Kommunalarbetarnas (kollektivt anslutna) 534.292 142 87 -55
Ledarnas 82.712 93 93 0
Livsmedelsarbetarnas 32.001 247 102 -145
Lärarnas 173.201 100 100 0
Papperindustriarbetarnas 15.962 129 129 0
Skog- och lantbrukstjänstemännens 1.080 280 96 -184
Småföretagarnas SmåA 121.190 150 110 -40
STs 74.114 96 96 0
Svensk handels och arbetsgivarnas 13.862 269 165 -104
Sveriges arbetares 5.878 330 125 -205
Sveriges entreprenörers 1.460 195 119 -76
Säljarnas 8.003 240 110 -130
Transportarbetarnas 78.959 270 120 -150
Unionens 544.588 140 95 -45

Som du kan se i informationen ovan så blir den största skillnaden för de som jobbar inom Hotell- och restaurang-branschen som kommer spara 255 kr per månad på avgiftssänkningen. Ett par hundralappar per månad kanske inte låter så mycket men på ett år så utgör faktiskt skillnaden för en anställd inom Hotell- och restaurangnäringen 3060 kr. Säkerligen en summa som inte är helt oviktig för denna yrkeskategori.

I skrivande stund så har inte regeringen kommit med några besked om att a-kassan kommer ändras på något annat sätt än just avgiften. Exempelvis så kommer taket i a-kassan ligga kvar vilket innebär att den högsta ersättning a-kassan kan ge (alldeles oavsett vilken a-kassa man är medlem i) är 80 % av 18 700 kr. Detta innebär att man som mest får 14 960 kr per månad (680 kr/dag) från a-kassan. Det många glömmer bort är dock att dessa summor är brutto, det vill säga innan man dragit av skatt. Drar man av skatt så blir ersättningen ännu lägre och den brukar landa på mellan 10 000 kr och 11 000 kr per månad. En summa inte så många klarar sig på. Man kan helt enkelt säga att ju mer ens lön överstiger 18 700 kr, desto mer underförsäkrad blir man. Och därför så är det av stor vikt att man funderar över att komplettera a-kassan så att man ökar sin potentiella ersättning vid arbetslöshet. Detta kan man göra med hjälp av en inkomstförsäkring. Inkomstförsäkringen fungerar ungefär som a-kassan genom att den ”täpper till” lönegapet mellan 18 700 och den verkliga lönen. Har man en inkomstförsäkring så får man totalt sett (med både a-kassa och inkomstförsäkring) 80 % av sin verkliga lön och man är inte begränsad till a-kassan inkomsttak. Vi rekommenderar därför att man lägger en stund för att kolla upp vad en inkomstförsäkring kostar. Och är man medlem i ett fackförbund så kan det till och med vara så att du redan har en inkomstförsäkring, via fackmedlemskapet. I annat fall så får man leta upp ett privat försäkringsbolag som erbjuder just denna produkt. Så chansa inte, teckna en inkomstförsäkring.