En näsplastik är ett kirurgiskt ingrepp som utförs för att förändra näsans form och utseende. Det här kan man utföra på ett stort antal sätt men de mest vanliga justeringarna i samband med näsplastik är de här:

  • Man minskar näsan i sin helhet
  • Man reducerar nästippen för att få en nättare näsa
  • Man slipar ned näsbenet i syfte att få en mer tilltalande ansiktsprofil
  • Man tar in näsvingarna för att minska näsborrarnas omfattning

En näsplastik kan trots oerhört återhållsamma justeringar ha en betydande inverkan på hela ansiktets utseendet. De justeringar ingreppet kan åstadkomma är också det som lyft näsplastik till ett av dom mest populära ingreppen i hela världen.

Innan man genomgår en näsplastik är det av vikt att tänka sig noggrant för. Till mest viktiga övervägandena hör de här:

Det är stor risk att du blir missnöjd

Näsplastiker är ett av de kirurgiska ingrepp där risken är störst att du inte blir nöjd med slutresultatet och orsakerna är flera.

För det första rör det sig om ovana, att man överreagerar på den stora förändringen av utseendet. Det här är väldigt vanligt men som väl är oftast övergående. De flesta patienter som reagerar med att de ”vill ha tillbaka sin tidigare näsa” är vanligen mycket belåtna efter ett halvår då de hunnit vänja sig.

Den andra orsaken till missnöje är att slutresultatet helt enkelt inte föll ut på det sätt man hoppats på trots att själva ingreppet blev bra. Det här kan bero på orealistiska förväntningar, brister i kommunikationen med den opererande kirurgen eller oförutsägbara förändringar under läkningsprocessen.

Det händer inte sällan att människor som låtit utföra en näsplastik återkommer flera gånger för att utföra ytterligare justeringar innan de är helt nöjda eller i värsta fall slutar eftersom de inte har råd eller vilja att genomgå fler operationer. Samtidigt är det inte särskilt ovanligt att kirurger säger nej till flera operationer på grund av att riskerna blir större för varje gång man utför kirurgi i näsan.

Ens yttre kommer att ändras för alltid

En näsplastik förändrar utseendet på en av de delar som har störst inverkan på hur vårt ansikte upplevs. Näsan läge gör den också, till skillnad från andra ingrepp som genomförs ”under kläder”, omöjlig att dölja. Det är dessutom mycket svårt att återställa en näsa när man börjat operera i den.

Ovan angivna skäl gör det speciellt betydelsefullt att aldrig göra en näsplastik utan att oerhört noga ha övervägt både fördelar och nackdelar med en operation.

Man ska också välja klinik och kirurg med största försiktighet och mycket noggrant med denna gå igenom exakt vad man önskar förändra och uppnå med sin näsa.

Man får i många fall göra korrigerande operationer

Näsan har en oerhört komplicerad struktur och är därmed samtidigt väldigt sårbar. Samtidigt syns minsta lilla asymmetri etcetera oerhört väl på grund av att dess läge i centrum av ansiktet.

Ovanstående två faktorer gör att näsplastiker är de operationer som flest gånger måste göras om av samtliga skönhetsingrepp. Man kan utgå ifrån att femton-tjugo% av samtliga näsplastiker erfordrar åtminstone en justering av slutresultatet i efterhand.

Den höga andelen komplikationer gör att vissa plastikkirurger har valt att helt enkelt inte utföra näsplastiker i syfte att slippa missnöjda kunder och dålig publisitet.

Källa till artikeln:

www.plastikoperationer.net/naesplastik-naesoperation hittar du allt du behöver veta om näsplastik. Här kan du ta del av vad du ska tänka på innan, efter din operation, riskerna som är förknippade med näsplastik, vad just din näsplastik kan kosta och före och efter bilder av andra patienter. Du kan även ställa frågor till en specialist inom näsplastik eller bara diskutera med andra, få tips och erfarenheter i ett forum.