Dagen då man får sitt första barn, är med största sannolikhet dagen då en ny fas i livet börjar. Livet som småbarnsförälder. Som småbarnsförälder så får de flesta ett nytt perspektiv på tillvaron som handlar om att man inte nödvändigtvis sätter sig själv i förta rummet. Istället så får barnet mest uppmärksamhet och dessutom så kommer en del praktiska och ekonomiska frågor på tal. En av dessa är vilket belopp vårt  barnbidrag är på för tillfället (2024). Vi tänkte därför genom denna artikel informera dig som kommande eller nybliven förälder om vad du kan förvänta dig i form av ekonomiskt stöd är det gäller barnbidraget. Om du inte redan har kännedom om detta så hoppas vi att du får stor nytta av denna information.

Tips: Här kan du se vilka datum som barnbidraget betalas ut

Se barnbidragets olika belopp

Vi går rakt på sak. I bilden nedan ser du de belopp som gäller 2024. Som synes i grafiken så får man 1250 kr i barnbidrag per barn och månad. Detta belopp är det enda man behöver fundera över om man är nybliven förälder (givet att man inte kommer få tvillingar eller fler barn under samma födsel).

barnbidrag 2024

Det spelar alltså ingen roll hur många barn man har. Man får ändå samma belopp – 1250 kr per månad. Däremot så kan man få något som heter flerbarnstillägg om man har har fler än ett barn. Har man två barn barn så får man 150 kr, om man har tre barn så får man 730 kr, har man fyra barn så får man 1740 kr, har man 5 barn barn så får man 2990 kr och om man har har 6 barn 4240 kr och om man har fler barn så får man ännu mer. Lägg märke till att detta alltså är belopp som man får utöver själva barnbidraget som alltså är på 1250 kr per barn och månad.

Övrig information om barnbidraget

Nu har du förhoppningsvis fått en grundlig genomgång om barnbidragets och föräldrapenningens belopp så att du vet vad du kan förvänta dig i ekonomisk kompensation från Försäkringskassan. Om du behöver veta er så kan du läsa vidare eftersom vi nu kommer gå igenom ett par andra vanliga frågor när det kommer till barnbidrag.

Vem kan få barnbidrag?

Vem som helst kan naturligtvis inte få barnbidrag. I regel så är det föräldrar som har rätt till ,och får, barnbidrag för sina barn. Även de som adopterat barn har rätt till barnbidrag.

Hur länge får man barnbidrag?

Man hör nästan på namnet att detta bidrag inte är för vuxna. Men hur länge räknas man då som barn med rätt till barnbidrag? I Försäkringskassans ögon så är man barn upp till det kvartal då man fyller 16 år, och det är också så länge som man kan få barnbidrag. Därefter så kan man istället få studiebidrag. Om man ligger efter med studierna vid 16 års ålder så kan dock särskilda regler gälla och i detta läge så gör an klokt i att kontakta Försäkringskassan så att de ordnar så att barnbidraget blir förlängt.

Vem får utbetalningen?

Det är föräldrarna som få barnbidraget eftersom barnet ännu inte är myndigt. Vidare så är det i regel mamman som får pengarna utbetalt till hennes konto, men detta går även att justera, och om man exempelvis vill att hälften av barnbidraget skall gå till mamman respektive pappan (så kan ju exempelvis vara fallet om föräldrarna är skilda)

Vad är delat barnbidrag för något?

Detta är egentligen precis som det låter nämligen att man som föräldrar delar på barnbidraget, vilket kan bli aktuellt om föräldrarna är skilda. Som nämndens ovan så bör man alltså ta kontakt med Försäkringskassan för att lösa detta.

Vi hoppas ni att ni lärt er lite mer om barnbidrag belopp och andra frågor som handlar om just barnbidraget och andra närliggande områden.