Läsvärda artiklar med minst 600 ord

Kategori: A-kassa (Sida 2 av 2)

A-kassa regler

A-kassa står för arbetslöshetskassa och i Sverige så finns det ungefär 30 olika a-kassor som i sin tur riktar sig till olika branscher eller ”verksamhetsområden” som de också kallas av a-kassorna själva. Även om det alltså finns en mängd olika a-kassor så har ändå a-kassorna samma regler för ersättning. Hur de tillämpas kan dock variera eftersom det är upp till ansvarig personal på varje a-kassa att bedöma i de fall som kommer in. Således så finns det en ”mänsklig faktor” genom detta och precis som när det gäller det mesta andra i samhället så det alltså inte en svart-vit vardag vi lever i.

Ett par av de vanligaste a-kassorna är Akademikernas a-kassa (cirka 641 000 medlemmar), Kommunalarbetarnas a-kassa 528 000 medlemmar och Unionens a-kassa 526 000 medlemmar. För att få full förståelse för reglerna kring a-kassan och vad som gäller just i ditt specifika fall så gör du enklast att ta kontakt med a-kassan direkt. Du finner kontaktuppgifter till de olika a-kassorna via denna sajt. Vi kan dock gå igenom de övergripande reglerna här  artikel, för att du skall få en något sånär förståelse för hur det fungerar och vilka regler du måste uppnå för att få ersättning.

Övergripande regler för att kunna få ersättning från a-kassan

För att få ersättning från a-kassan så krävs att du blivit arbetslös. I regel så krävs att du blivit ”ofrivilligt arbetslös” vilket i praktiken betyder att du inte själv kunnat påverka att du haft oturen att förlora jobbet. I särskilda fall så kan man dock få ersättning även vid frivillig arbetslöshet. Vid ofrivillig arbetslöshet så har man 7 dagars karenstid (tiden innan man får ersättning utbetald) men när man upp sig frivilligt (egen uppsägning) så har man 7 dagars karenstid plus att man är avstängd från ersättning under 45 dagar, vilket motsvarar 2 kalendermånader (det är 22 ersättningsdagar per månad).

Vidare så är även ett av grundkriterierna för att kunna få ersättning att man uppfyllt kvalifikationstiden på 1 år. Om du aldrig hört talas om kvalifikationstid så kan vi berätta att detta innebär att du måste ha varit medlem i a-kassa i minst 12 månader innan du kan få ersättning baserat på lön. Om du blir arbetslös, men inte varit medlem i a-kassan i 12 månader så kan du ändå få ett så kallat grundbelopp. Detta grundbelopp är på 320 kr per dag. Och eftersom en månad har 22 ersättningsdagar så blir den totala ersättningen i detta fall, 22 x 320 kr = 7040 kr per månad. Detta är dock innan skatt så att netto så blir grundersättningen ungefär 5000 kr. Inte så mycket pengar om man har höga boendekostnader och annat som skall betalas varje månad. Det är därför bra om man har lite förbehållning och går med i en a-kassa så fort man fått ett jobb så att man hinner bygga på sig kvalifikationstid och därmed kan få ersättning baserad på lönen istället för bara grundersättningen, om man skulle förlora jobbet.

Men hur stor kan ersättningen bli då om man uppfyllt kvalifikationstiden på 12 månader? Ja, i detta fall så är man ju berättigad till ersättning som baseras på lönen. Men då är det som så att det finns ett tak i a-kassan som innebär att a-kassan aldrig försäkrar mer än 80 % av 18 700 kr. Detta blir 14 960 kr. Detta belopp är däremot brutto, det vill säga innan man dragit av skatt. Således så skall man även dra av skatt från dessa 14 960 kr och det man får utbetalt då landar på mellan 10 000 kr och 11 000 kr beroende på vilken kommunal-skatt man har. Ersättningen stannar således på denna nivå oavsett vad man tjänar. Tjänar du således 100 000 kr per månad så får du ändå inte ut mer än 10 000 kr – 11 000 kr. I detta fall så behöver man komplettera a-kassan med en inkomstförsäkring för att kunna få 80 % av den verkliga lönen.

Vilken a-kassa skall jag gå med i?

För många som nyligen avslutat sina studier och därmed skall ut på arbetsmarknaden så kan det vara en utmaning att hålla koll på allt. För det första så måste man ju hitta ett jobb, och detta är inte alltid enklaste. För det andra så bör man hålla kolla på rent administrativa delar såsom vilken a-kassa man skall gå med i. Vi kan inte hjälpa dig med att hitta ditt nya jobb, men däremot så kan vi bistå med lite information om vilka a-kassor som finns och hur du hittar rätt. Det enklaste sättet att hitta rätt a-kassa är att besöka en sajt som heter A-kassa.net som fungerar som en portal med kortfattad information om respektive a-kassa och som kan ge bra vägledning om vilken a-kassa man bör gå med i.

Olika a-kassor med olika inriktning

Det finns ett trettiotal olika a-kassor och var och en av dem är inriktade på en special bransch eller ”verksamhetsområde” som de själva benämner sin målgrupp. Eftersom det finns betydligt fler yrken och branscher än vad det finns a-kassor så är en del av a-kassorna ganska ”breda” i sitt omfång vilket innebär att andra kriterier än just bransch gäller. Exempel på detta är Akademikernas a-kassa där vem som helst kan gå med, förutsatt att man har minst kandidat-examen alternativt studerar med ambitionen att ta just en kandidat-examen. En annan bred a-kassa som vänder sig till tjänstemän inom privat sektor är Unionens a-kassa. Det krävs inga som helst högskolepoäng för att gå med i denna a-kassa utan det enda kravet är egentligen att man jobbar som tjänsteman inom privat sektor. Vidare så finns det något mer nischade a-kassor och en sådan är Finans- och försäkringsbranschens a-kassa. Inte heller denna a-kassa har något krav på akademisk utbildning, men däremot så måste man jobba inom finans eller försäkringsbranschen. För övrigt så har denna a-kassa den lägsta avgiften av dem alla med 85 kr per månad, vilket talar för att man skall gå med där, om man nu jobbar inom finans/försäkring. Rent krasst så skulle man kunna gå med i Unionen också om man jobbar som tjänsteman inom finans/försäkring, men då är det ju billigare att gå med i Finans- och Försäkringsbranschens a-kassa. Om man tittar de a-kassor som vänder sig mer till ”arbetaryrken” så är en av de absolut största Kommunal a-kassa. Här kan alla gå med som är anställda av kommunen och inte jobbar som tjänsteman. jobbar man som tjänsteman så kan man istället gå med i Visions a-kassa, som tidigare hette Sverige Kommunaltjänstemännens a-kassa. För att återgå till Kommunals a-kassa, så är det exempelvis i denna a-kassa som en kommunalt anställd parkarbetare skall gå med. En annan a-kassa som vänder sig till ett arbetaryrke är IF Metalls a-kassa. Till denna kassa vänder sig de som jobbar som metallarbetare inom industrin. Avgiften i IF Metalls a-kassa är 217 kr per månad och denna a-kassa har ungefär 300 000 medlemmar- Jobbar som metallarbetare så finns egentligen inte så många alternativ när det kommer till a-kassa. Förvisso så kan en metallarbetare gå med i Alfa-kassan, men eftersom denna kassa är dyrare än IF Metalls a-kassa så finns liksom inget incitament för detta. I denna text så är det även värt att nämna ett par ord om Alfa-kassan, detta är nämligen den absolut mest generella a-kassan av dem alla då vem som helst, oavsett yrke, kan gå med här. Avgiften är dock relativt hög då den ligger på 297 kr per månad. Trots detta så har denna a-kassa nästan 80 000 medlemmar och medlemsantalet har ökat de senaste åren.

Nu har du fått en inblick i ett par olika a-kassor, men det finns en ytterligare a-kassor som bör nämnas. men som sagt så är det enklast att besöka sajten A-kassa.net för att för en överblick av samtliga a-kassor.

A-kassans regler

Enligt undersökningar som bland annat Nordea genomfört så ligger arbetslöshet i topp för vad privatpersonen upplever som den största risken mot privatekonomin. Det är ju inte så konstigt heller då de flesta har sin huvudsakliga inkomst från förvärvsarbete. Blir man arbetslös så förlorar man ju samtidigt sin inkomst och det är ju mycket allvarligt för de flesta privatpersoner då alla har mer eller mindre höga fasta kostnader i form av hyror, mat och liknande. Ett sätt att skapa sig en trygghet utifall man skulle bli arbetslös är att gå med i en a-kassa. Det finns cirka 30 olika a-kassor i Sverige idag och då an man ju undra undra varför det finns flera olika och inte enbart en. Anledningen har nog en historisk bakgrund då olika bransch-grupper organiserat sig och skapat dessa ”kassor” där man avlagt en del av sin lön till kassan. Pengarna i kassan användes sedan för att kompensera någon som förlorat jobbat. Principen är densamma som brandförsäkringens bakgrund där fastighetsägare gick ihop för att skapa ”brandkassor”. För att återgå till begreppet a-kassa så finns det ju en del regler kring detta som kan vara bra att känna till.

Håll koll på ersättningsnivån

Vissa tror kanske att man får ut lika mycket som man har i lön från a-kassan om man skulle förlora jobbet. Detta är inte sant eftersom det finns ett så kallat inkomsttak i a-kassan. Under 2012 så ligger detta inkomst-tak på 18 700 kr. Detta innebär dock inte att man kan få ut 18 700 kr från a-kassan, utan långt därifrån. Detta tak innebär att a-kassan kan ”försäkra” som mest 18 700 kr och för att sedan beräkna ersättningen från detta så tar man 18 700 kr och multiplicerar med 0,8 (80 %). Då får man 14 960 kr. Utifrån detta belopp så drar sedan a-kassan av skatt vilket innebär att den arbetslöse får mellan 10 000 kr och 11 000 kr i ersättning efter skatt. Detta är inte alls mycket för den som tjänar över 18 700 kr, vilket innebär att man behöver utöka sitt skydd med en inkomstförsäkring om man vill få en högre ersättning än de belopp som nämnts ovan. Har man bostadslån och vill försäkra lånekostnaden så kan man även vända sig till sin bank och höra efter om de har en så kallad lånekostnads-försäkring, eller låneskydd som denna försäkring också benämns ibland.

Att tänka på innan man går med i a-kassan

Som nämnts ovan så finns det ett antal olika a-kassor. Avgiften skiljer sig ganska mycket mellan dessa olika a-kassor och det kan därför vara smart att jämföra dessa avgifter och såklart välja den a-kassa som har lägst avgift. Mellan den dyraste a-kassan och den billigaste kan det nämligen skilja flera hundra kronor per månad, vilket blir ganska mycket pengar om man beräknar att man är med i en a-kassa under hela sitt arbetsliv.
En annan mycket viktig sak att tänka på är att a-kassan är en trygghetsförsäkring som man skall ordna med i förebyggande syfte. Gärna när det går som bäst för företaget där man jobbar. Anledningen till detta är att det finns en kvalificeringstid som är på ett helt år. För att tala klarspråk så innebär denna kvalificeringstid att man måste vara medlem i sin a-kassa under ett år innan man får full ersättning från a-kassan utifall man skulle bli arbetslös. Skulle man bli arbetslös tidigare än ett år efter det att man gått med i a-kassan så kan man få ersättning ändå, men denna ersättning är såpass låg att väldigt få klarar sig på denna. I övrigt så gäller i regel endast a-kassan ersättning utifall man bli ”ofrivilligt” arbetslös, det vill säga att man får ersättning för att arbetsgivaren tvingas entlediga personen i fråga på grund av arbetsbrist. Man kan dock även få ersättning om man säger upp sig självmant, men då är det en karensperiod på 2 månader, vilket innebär att man måste vänta 2 månader på att få ut ersättningen.

Nyare inlägg »

Alla nya svenska casinon hittar du på spelpressen.se

Artikel om betting utan svensk licens med dagsfärska bonusar till alla spelare.

casinomedsnabbauttag.com

Besök https://utanspelpaus.se/ för mer information kring casino utan svensk licens.