Melanotan har kommit att bli ett av de mer omtalande hormonella tillskotten för brunare hud. Främst på grund av att det har en omisskännlig effekt som på många sätt talar sitt eget språk. Vi har tagit en närmare titt på varför det gör skillnad, och hur det egentligen kom att bli ett så pass populärt val för de som vill bli brun utan sol.

När Melanotan för några år sedan började dyka upp i allt i från bloggar till nyhetsartiklar var det faktiskt inte så många som visste vad det var. Trots att det en längre tid hade varit känt som syntetiskt pigmenteringshormon så hade de ännu inte blivit allmänt känt bland folk. De som valde att beställa melanotan fick däremot snabbt på egen erfara den enorma effekten som det har.

Men hur kommer det sig att Melanotan dök upp på marknaden? Och hur fungerar det? Vi har tagit en närmare titt på Melanotan och dess på många sätt kontroversiella ställning som favoritvalet bland personer som vill bli långvarigt brun utan sol.

Melanotan – Två ämnen med olika funktioner

Inom begreppet Melanotan faller två stycken olika syntetiska hormon. Även om de båda gör huden brunare så har de en del egenheter som skiljer dem åt. Deras ursprung ligger i forskning kring pigmentskador och sexuell dysfunktion. Det som förenar dem är att båda är ett resultat av att man på klinisk väg letat efter sätt att främja kroppens produktion av melanocytstimulerande hormon.

  • Melanotan (Afamelanotid) främjar kroppens egen produktion av melanin.
  • Melanotan 2 (syntetisk analog till α-MSH) främjar både kroppsegen produktion av melanin, ökar sexlusten och dämpar aptit.

Melanocytstimulerande hormon fyller ett flertal olika funktioner i kroppen. Dels så ligger de bakom kroppens förmåga att tillverka pigment. Men påverkar även hungerkänslor, energiomsättning och sexlust. Därför klassificeras de ofta till kategorin av reglerade hormon som helt enkelt är en del av ur vi fungerar.

Ett resultat av forskning

De senaste decennierna har förekomsten av UV-skador till följd av omfattande solexponering ökat i väldigt stor utsträckning. Antagligen som en direkt följd av att brunhet kommit att bli något utav en trend. Därför har det även funnits ett stort intresse inom forskningsvärlden att dels motverka denna sorts skada, och hitta alternativa och mer säkra sätt att säkerställa brun hy.

När man märkte hur avgörande melanocytstimulerande hormon var för hudens naturliga pigmentering och tjocklek så såg man det som ett potentiellt sätt att motverka och förebygga pigmentrelaterade hudskador. Men det blev samtidigt uppenbart att dessa hormon hade avsevärt mycket mer omfattande verkan och även kunde användas för att öka sexlusten.

Väldigt speciell verkan

I kroppen har vi ett flertal så kallade melanokortinreceptorer. De finns på många olika platser i kroppen och kallas ibland för MC1R, MC2R, MC3R, MC4R och MC5R beroende på var i kroppen de finns. Även om de ofta förknippas med just pigmentering så har de avsevärt mycket mer omfattande egenskaper.

Vad Melanotan gör är att binda till vissa av dessa receptorer och på så sätt aktivera dess funktioner. Det är även detta som ligger bakom dess påtagliga effekt. För även om receptorerna regelbundet aktiveras på egen väg så leder Melanotan till avsevärt mycket större effekt. Man skulle kunna säga att Melanotan fungerar som en våg av melanocytstimulerande hormon som sköljer över kroppen.

Forskningen kring dessa hormon och receptorer har pågått ända sedan 1960-talet och under lång tid var man osäker på hur man göra det mesta av denna kunskap. Det dröjde däremot ganska länge innan allting nådde den nivå att man kunde lansera en praktiskt användbar och tillförlitlig produkt.

Omtalat för att det främjar brunhet utan sol

Solande är definitivt en populär syssla. Men samtidigt är det något oerhört problematiskt. Anledningen är att solen på många sätt kan vara farlig för vår hud. Det kan leda till allt ifrån rynkor och åldersfläckar till regelrätt cancer. Detta är bara några få anledningarna till varför man bör undvika att sola i allt för stor utsträckning.

Men eftersom solens UV-ljus leder till att huden producerar mer av pigmentet melanin så har solandet en paradoxal dragningskraft. Samtidigt som den gör oss brun så leder långsiktigt solande till skador. Denna situationen är även en stor anledning till att Melanotan har fått ett så pass stort genomslag. Det är nämligen i princip det enda medel som ger en påtaglig brunhet samtidigt som man slipper riskerna som kommer med solexponering.

Eftersom kroppen har melanokortinreceptorer på ett stort antal ställen så kan effekten av Melanotan variera beroende på hur man använder det. Det är därför många väljer att injicera det direkt i huden. Denna sorts användning leder nämligen till direkt aktivering av de receptorer som finns i huden.

På många sätt är det just dess inverkan på huden som kommit att bli synonym med dess nytta. I takt med att allt fler personer efterfrågar alternativa sätt att bli brun så har Melanotan kommit att bli ett förstahandsval. Det finns helt enkelt inga alternativ som ger lika påtaglig effekt.

Allra mest uppmärksammat är numera Melanotan 2. Det benämns väldigt ofta som barbiedrogen på grund av dess förmåga att både göra användare brun och öka sexlusten. Det som är unikt med Melanotan är att det har anor som sträcker sig flera decennier bak i tiden, men först på senare tid har uppmärksammats för dess otroliga potential.

Fortfarande unikt men forskningen går framåt

Även om Melanotan i nuläget definitivt är unikt så går forskningen framåt. Ingen kan med någon större säkerhet säga vilka brun utan sol-alternativ som kommer finnas i framtiden. Något som det inte råder någon tvekan om är att det i nuläget inte finns några mer populära alternativ bland produkter som gör huden brun. Oavsett kontroverser och diskussioner kring Melanotan så är efterfrågan förmodligen högre än någonsin tidigare.