Allt fler väljer att studera vidare på högskola eller universitet efter det att man tagit studenten från gymnasiet. Tiderna är förbi när merparten av våra ungdomar börjar jobba direkt efter grundskolan eller gymnasiet. Naturligtvis så tar inte alla en högre utbildning, men allt fler gör det iallafall i takt med att vårt samhälle allt mer får från ett industri- till ett tjänstesamhälle. I samband med denna utveckling så anpassas även de sociala system vi har såsom exempelvis föräldraförsäkringen. Därför tänkte vi ta tillfället i akt att via denna artikel redogöra för hur det fungerar med föräldrapenning student dvs vad an kan förvänta sig i form av föräldrapenning om man både är student och förälder. Informationen är hämtad från Försäkringskassan, som är den institution som ansvarar för administrationen och utbetalningarna av bland annat föräldrapenning. Läs vidare så kommer du lära dig mer om detta!

Kan man få föräldrapenning som student?

Ett grundkrav för att kunna få föräldrapenning om man som förälder är studerande, är att man är hemma på heltid och tar hand om sitt barn. Med andra ord så kan man inte få föräldrapenning om man bedriver heltidsstudier som även kräver att man är närvarande på skolan. Men är det då omöjligt att få föräldrapenning om man är student? Svaret är nej, eftersom man kan få denna ersättning om man bedriver studier på kvällstid eller på distans. Enligt Försäkringskassan så kan man naturligtvis även få föräldrapenning om man tar ett tillfälligt uppehåll i studierna i samband med födseln eller om studierna är avslutade.

Hur mycket kan man få i föräldrapenning som student?

Föräldrapenning studentOavsett om man är student eller ej så utgår Försäkringskassan från den så kallade SGI:n (Sjukpenningsgrundande inkomsten) när föräldrapenningens belopp beräknas. För dig som student så beräknas föräldrapenningens belopp utifrån den SGI som du hade innan studierna påbörjades. Det är alltså Försäkringskassan som fastställer din SGI, och de beräknar denna utifrån beräknad årlig inkomst. Följdfrågan blir ju då vilka inkomster som räknas in när Försäkringskassan fastställer SGI för dig. Inkomsterna som Försäkringskassan tar hänsyn till är i regel endast inkomster som ”beräknas pågå under minst 6 månader” samt är ”årligen återkommande”. Har man alltså haft ett enstaka jobb under endast ett par dagar eller veckor så är det tveksamt om Försäkringskassan kommer ta med detta vid beräkning av SGI.

Storleken på föräldrapenning för studenter beror alltså på hur hög SGI man har. SGI:n gångar man sedan med 0,97, därefter gångar man denna summa med 0,8.  Summan av detta delar du sedan med 365. Då får du ut vilken föräldrapenning/dag som du kan få ut. Har du exempelvis en SGI på 200 000 kr så får du ut enligt nedan.
SGI: 200 000 kr
200 000 kr x 0,97 = 194 000 kr
194 000 kr x 0,8 = 155 200 kr
155 200 kr / 365 =  ca 425 kr/dag

För kännedom så finns det även ett tak när det kommer till att beräkna SGI. Detta tak är för närvarande (2013) på 440 000 kr. Detta innebär att om man exempelvis har en årslön på 600 000 kr så blir inte SGI:n högre än 440 000 kr ändå.

Vidare så räknas den årliga inkomsten ut i form av lön innan skatt (bruttolön). Det kan vara bra att känna till att det dock inte bara är grundlön som kan räknas in i SGI. Även ersättningar som OB, provision och vikarieersättningar räknas med till SGI. För att behålla din SGI under tiden du studerar så krävs att du är berättigad till och finansierar dina studier genom studiestöd, att barnet du vårdar är under 1 år, att du studerar något inom ditt yrkesområde samt att avbrottet är på högst 3 månader.

Vi hoppas nu att du lärt dig lite mer om hur föräldrapenning fungerar om man är student. Och om du söker ännu mer information elelr har specifika frågor så råder vi dig att ringa Försäkringskassan, så får du svar på dina frågor.