Det är definitvt mycket att tänka på som nybliven förälder. Föräldrapenning är en av dessa saker och genom denna artikel så bidrar vi därför med lite information om hur denna sociala förmån fungerar och är uppbyggd. Vi hoppas att du lär dig mer om just föräldrapenning genom denna artikel och att du har nytta av den!
Om du inte hittar vad du söker genom denna artikel så kan vi rekommendera sajten http://xn--frldrapenning-cfb2y.info/ som tar upp det mesta beträffande just föräldrapenning.

Vad är föräldrapenning för något?

Svaret är att föräldrapenning är en av de förmåner som man kan åtnjuta som förälder i Sverige. Denna förmån ingår som en del i den svenska föräldraförsäkringen och just föräldrapenningen syftar till att ge ekonomisk komplensation till föräldrar som är hemma från arbetet med sina barn.

Föräldrapenningens omfattning

Det totala antalet dagar för vilak man kan få ut ersättning i form av föräldrapenning är 480. Man kan som förälder eller annan vårdnadshavare plocka ut föräldrapenning fram tills dess att barnet gått ur grund-skolan första år. Självfallet så kan även adoptivföräldrar få ut föräldrapenning.

Vidare så kan man säga att det finns olika nivåer i denna penning. Dessa nivåer kallas sjukpennings-nivå eller grund-nivå. Av de 480 ersättningsdagarna så utgör 390 av sjukpenningsnivå och de resterande av grundnivån. För att räkna ut ersättningen i form av sjukpenningsnivå så kan man ta sin årliga sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) och multiplicera med 0,97. Summan av detta multipliceras sedan med o,8 och därefter så dividerar man denna sumam med 365. Då får man ut sin ersättning per dag, innan skatt. Skatt skall alltså dras från denna ersättning för att få ut nettoersättningen.

Något som är bra att känan till är att det finns ett tak i föräldrapenngingen på så vis att beräkningen enligt ovan som mest kan baseras på en SGI, alltså årsinkomst, på 440 000 kr. Tjänar man över detta belopp på årsbasis så får man ändå inte ut mer i er föräldrapenning.

Som vi nämnde ovan så gller den sjukpenningsgrundade ersättningen endast de 380 första dagarna. Resterande dagar så får man grundersättning och detta är ett fast belopp som innbeär att man får 180 kr/per dag.

Som föräldrar så kan man även välja att dela upp föräldrapenningen mellan sig och sin patner och man behöver inte ta ut ersättning för ”hela dagar” så att säga. Man kan dela upp ersättningen på en åttondels dagsersättning, en halv dagsersättning eller en fjärdedels ersättning.

Vidare så har båda föräldrarna rätt till hälften vara av de 480 dagarna. Således så kan varje förälder plocka ut 240 dagar var. 60 dagar är reserverade för var och en av föräldrarna i övrigt så kan man dela upp dagarna mellan sig som man vill.

Hur gör man för att få ut föräldrapenning?

Det är den statliga organisationen Försäkringskassan som administerar föräldrapenningen. Det är alltså till dem man skall vända sig om om man har frågor om föräldrapenningen, eller skall skicka in blanketter och liknande. Lite förenklat kan man säga att processen med att få ut föräldrapenning startar redan när mamman är gravid och i samband med detta får hon ett moderskapsintyg från den mödravårdscentral som hon går hos. Detta moderskapsintyg kan hon skicka in till Försäkringskassan och detta fungerar då automatiskt som en anmälan för föräslrapenning. När detta väl är gjort så är det bara att invänta vidare information från Försäkringskassan om hur den vidare anmälan går till. Utvecklingen för detta går framåt och numer så kan man anmäla sig till föräldrapenning via Försäkringskassans hemsida.

Tillfällig föräldrapenning

Att barn blir sjuka är mer en regel än ett undantag. När detta inträffar så kan man som förälder bli tvungen att vara hemm för vård av barn. Detta brukar kallas ”att vabba”. Tillfällig föräldrapenning innebär att man får ekonomisk kompensation från Försäkringskassan för den uteblivna lönen på grund av att man är hemma och vårdar barn