För varje internetmarknadsförare så är det nog uppenbart att man inte kan utesluta att jobba med SEO – Search Engine Optimization, eller Sökmotorsoptimering som det heter på svenska. Det är helt enkelt för många som söker sin information på Internet, via de sökmotorer som finns tillgängliga. Man kan alltså inte bortse från att optimera sin eller sina sajter för att nå en bra synlighet i sökresultaten på de sökord och söktermer som är relevanta just för den verksamhet man bedriver. Men hur gör man då för att sökmotoroptimera sajten så att den hamnar bland  topp tre i träffresultaten när någon söker exempelvis via Google eller Bing? Detta är naturligtvis miljonfrågan och det är ingen exakt kunskap (algoritmerna bakom hur sökresultaten hos Google och Bing presenteras är hemliga) men frågar man professionella sökmotoroptimerare så får man svaret att det i stort är två områden man bör jobba med att för att optimera sin sida, och dessa två är ”on-page” och ”off-page”. ”On-page” handlar om att skapa ett bra och relevant innehåll på sajten som gilla av besökaren och ”off-page” handlar om att skapa relevanta länkar till sidan. Länkarna fungerar nämligen som ”röster” på sidan kontra konkurrerande sidor och ju fler relevanta och bra länkar, desto större chans att vinna bra bra placeringar bland träffresultaten. Men det här med att ordna bra och relevanta länkar till sin sida är inte det enklaste och det är här metodiken med artiklar kommer in. Genom att skriva artiklar och publicera på egna eller andras sajter så ges man också möjligheten att placera relevanta länkar i dessa artiklar. Är artiklarna tillräckligt bra och intressanta så finns ju även möjlighet att de får ”naturlig spridning” genom att läsarna delar artikeln via exempelvis Facebook, och på så vis så kan även själva artikeln fungera som marknadsföring för de webbprojekt man vill marknadsföra. Driver man exempelvis en internetbutik som säljer lampor, så kan man ju i artikeln ge värdefulla råd och tips på vad man skall tänka på när det gäller lampor. Har man dessutom kryddat artikeln med lite humor så finns chansen att den delas på nätet.

> Klicka här om du vill veta vad det kostar att köpa färdiga artiklar!

Nu kan det ju dock vara som så att man inte har tid att skriva artiklar för att skaffa länkar eller att man helt enkelt är bättre på att programmera och jobba med innehållet på sajten istället. Man upplever helt enkelt att det är mer ekonomiskt att lägga tiden på det man gör bäst, och om detta inte är att skriva artiklar så kan det vara bra att veta att det finns hjälp att få. Man kan nämligen köpa färdiga artiklar i exempelvis denna artikelkatalog och fördelen med detta är naturligtvis att man slipper skriva artikeln själv, den blir välskriven och den dessutom garanterat publicerad. Skickar man själv in artiklar till olika artikelkataloger så finns det nämligen ingen garanti för att de blir publicerade. Blir de väl publicerade så kan det även ta lång tid innan detta sker eftersom administratören tillika granskaren av artiklarna inte har tid eller vilja att gå in och manuellt granska de artiklar som skickas in. Så om du vill spara tid men ändå jobba med ditt länkbyggande så kan vi varm rekommendera dig att köpa artiklar. Det är för övrigt så många professionella SEO-byrårer jobbar, de skriver inte artiklarna själva utan väljer istället att köpa den tjänsten från professionella artikel-skribenter. På så vis så kan de istället jobba specialisera sig på andra saker såsom analys, strategi-arbete och uppföljning för att på så vis skapa värde för sina kunder.

Hoppas att du nå fått upp ögonen för att köpa artiklar i artikelkataloger, för att bygga länkar till dina webbprojekt!