Idag räknar man med att cirka 1.3 miljoner svenskar lider av migrän. Det är dock bara omkring 300 000 av dessa som har frekventa attacker med problem 1-2 gånger per månad. Oavsett om man lider av migränbesvär någon gång per år eller två gånger i månaden så är det här ett bekymmer. Det här är nämligen en intensiv form av huvudvärk som är ensidig och som pågår minst under fyra timmars tid och oftast mycket längre. Migränattacker kännetecknas även av ljuskänslighet och kräkningar som gör det omöjligt att fungera på ett normalt sätt. Med naprapati så kan vi behandla migrän som uppstått på grund av muskelspänningar eller ett felaktigt rörelsemönster. Migrän och spänningshuvudvärk går hand i hand, och genom att behandla spänningshuvudvärken så lindrar vi även migränattackerna. Framförallt så kan vi komma fram till orsaken till migrän och baserat på detta ge vettiga rekommendationer för fortsatt behandling.

Lider du av migrän? Symptom

Det första som vi måste avgöra är om du verkligen lider av migränattacker. Eftersom det här är en åkomma som kan vara ärftlig så brukar man vara väl medveten om vad det handlar om då man kanske har en förälder med samma precis samma symptom och sjukdomsförlopp. Skillnaden mellan en vanlig huvudvärk och migränattacker är stor. Även om man lider av lättare migränanfall så handlar det om episoder där det gör så ont att vanliga värktabletter inte fungerar. Ett annat mycket vanligt symptom är att man under en migränattack inte klarar av vanligt dagsljus och känner sig tvingad att vistas i totalt mörker. Kräkningar kan också förekomma och det särskilt när det handlar om svårare fall. Den medicinska definitionen av migrän gör gällande att man ska uppleva värken under minst 4 timmar i kombination med ljuskänslighet för att det ska kunna klassas som en migränattack.

En korrekt diagnos av orsaker

Det man kan se är att migränanfall föranleds av en slags retning av hjärnhinnornas nerver. Den här retningen uppstår av en reflex som kan startas av olika faktorer. Det gäller alltså att ta reda på vad som orsakar retningen och det här är inte helt enkelt för idag så lever de flesta mycket stressiga liv där allt från felaktiga rörelsemönster till överansträngning kan leda till att kroppen långsamt men säkert tar stryk. För att ta reda på om det handlar om vanlig spänningshuvudvärk eller en migränattack så måste man ställa en korrekt diagnos och vi jobbar med den metod som kallas för differentialdiagnos. Enkelt sagt så går det här ut på att vi först tittar på de vanligaste orsakerna så att vi steg för steg kan eliminera det som inte orsakar problemen för att till sist komma fram till de verkliga orsakerna.

En effektiv behandling

Det finns mediciner som kan mildra smärta och obehag, och för den som har en lättare typ av migrän så kan dessa vara tillräckligt för att man ska klara av en migränattack. Nu ska man dock komma ihåg att de här medicinerna inte botar migrän och vill man bli av med sina migränanfall så måste man gå till botten med vilka riskfaktorer som ligger bakom problemet. Att säga att det är stress som leder till anfallen är enkelt nog och alldeles för allmänt. Vi hjälper dig med att belysa dina individuella riskfaktorer så att en effektiv behandlingsplan kan utformas. Ibland kan man även testa botox för att behandla migrän, men det gäller då att man kan konstatera att det är migrän. Ibland så diagnostiseras kronisk spänningshuvudvärk som migrän, och då får patienten äta kraftiga mediciner när denne istället borde lära sig mer om sitt beteende och hur den kan förändra rörelsemönster och avslappningsövningar. Genom att analysera sig själv och vad man gör som framkallar huvudvärken kan man komma långt med egan förändringar. Böcker om avslappningsövningar brukar också hjälpa för att lära sig mer om sitt beteende.