Alla bilar behöver någon form av bränsle för att kunna framföras. För den vetgirige så tänkte vi i denna artikel ge en sammanfattning av de olika drivmedel som kan användas till bilar.

Bensin

Bensin är det vanligaste drivmedlet för personbilar i nuläget och även det viktigaste drivmedlet för förbränningsmotorer över lag. Bensin är ett så kallat fossilt bränsle och består av en blandning av flytande kolväten. De främsta egenskaperna hos bensin är att det är en lättflytande, lättflyktig och framförallt lättantändlig vätska. Kokpunkten hos bensin ligger mellan 30 – 190 grader Celsius.

Användning och miljö

Förutom att användas som drivmedel till bilar och andra fordon så kan även bensin användas som lösningsmedel. Framställningen av bensin sker från så kallad råolja. Förbränning av bensin har negativ miljöpåverkan i form av ökning av växthuseffekter och är en bidragande orsak till klimatförändringarna. Det finns dock olika miljöskadlig bensin och i Sverige använda den bensin som har minst klimatpåverkan, nämligen bensin inom Miljöklass 1.

Oktan

Du har säkert sett att man kan tanka bensin med olika oktantal hos en bensinstation. Oktanantalet anger hur lättantändlig bensinen är. De olika oktanantal som säljs på bensinstationer i Sverige är 95, 98 och 99. 95-oktanig bensin är den vanligaste för personbilar.

Diesel

Utöver bensin så är diesel ett vanligt drivmedel för bilar. Även diesel är ett fossilt bränsle. Namnet diesel härrör från en tysk ingenjör vid namn Rudolf Christian Karl Diesel som levde mellan 1858 till 1913. Det var Rudolf som uppfann dieselmotorn och därav namnet ”diesel” på detta drivmedel. Diesel består av kolväten och framställs oftast ur råolja.

Användning och miljö

Diesel används i motorer till personbilar och andra fordon och bygger på att antändningen skapas av kompressionen istället för gnista (som används i bensinmotorer). Diesel har en något större klimatpåverkan jämfört med bensin genom ökad klimatförändring och ökad växthuseffekt. Förbränning av diesel skapar även mer farliga artiklar jämfört med bensin, i Sverige används dock bara diesel av Miljöklass 1 till personbilar. Diesel av Miljöklass 1 är den ”minst” skadliga dieseltypen. För att minska utsläppen från en dieselbil så bör man installera ett så kallat partikelfilter.

Etanol (E85)

Vill man ha ett miljövänligare alternativ än bensin och diesel så kan man köpa en bil som drivs på Etanol. Etanolen är i själva verket en alkohol och utvinns ur växter såsom sockerrör eller vete. Etanolen släpper ut mindre skadliga avgaser men man måste dock försäkra sig om att själva framställningen också är miljövänlig vilket inte alltid är fallet. Många bensinstationer i Sverige erbjuder Etanol som ett alternativ till bensin och diesel.

El

Ännu finns inget direkt alternativ till bensin och diesel när det kommer till drivmedel för bilar. Ett drivmedel som dock är på farmmarsch är el. Fördelen med el är att det i princip inte släpper ut några avgaser och man slipper även motorbuller.  De få bilmodeller som drivs med el är dock än så länge för dyra för ”gemene man” och ett annat problem är att dessa bilar måste laddas ganska ofta eftersom man kan köra ungefär 30 mil innan batteriet måste laddas igen. En annan aspekt är att elen måste framställas miljövänligt, framställs elen exempelvis via kolkraft så är ändå inte el ett miljövänligt drivmedel.

Fordonsgas

Ytterligare ett alternativt drivmedel är fordonsgas som utgörs av metangas. Den vanligaste typen är CNG (Compressed Natural Gas). I Sverige finns mestadels det vi kallar biogas. Detta är ett snällt drivmedel ur miljöhänsyn, det gäller dock att säkerställa att även framställningen är miljövänlig. I Sverige kallas gasdrivna personbilar för miljöbilar och för dessa får man skattereduktion.

Vi hoppas nu att du lärt dig lite mer om olika drivmedel för personbilar och behöver du hitta bensinstation i närheten så kan vi tipsa om hitta-bensinstation.se.