En powerbank är något som de flesta av oss hört talas om. Det är ett portabelt batteri som används till att driva eller ladda andra enheter, oftast via en USB-port, t.ex. en surfplatta. Den är en väldigt uppskattad reskamrat och ett populärt tillbehör till mobilen.

Ökad mobilanvändning ger stor efterfrågan

Nya applikationer och användningsområden gör oss nu mer beroende av mobilen än någonsin tidigare vilket resulterar i ökande energiförbrukning och ökad efterfrågan på uppladdningsbara batterier. För att hänga med i utvecklingen försöker tillverkarna hela tiden producera bättre och kraftfullare batterier med högre effektivitet. Faktum är dock att den större kapaciteten oftast inte förmår att ge mobilen längre batteritid utan energin går istället till energiförsörjning av större skärmar, bättre processorer och fler appar som körs hela tiden. Powerbanken är således ett välanvänt mobiltillbehör och kommer troligtvis att förbli det ett bra tag framöver.

Snabbare laddning med anpassad powerbank

Allt fler elektronikföretag väljer att producera powerbanks under eget varumärke vilket inte är särskilt förvånande med tanke på att marknaden växt lavinartat de senaste åren. Under det senaste året har flera nya powerbanks lanserats. I dessa modeller har ofta hög prestanda och snabb laddning prioriterats. En viktig orsak till att det blir allt vanligare att lansera en högpresenterande nödladdare är att många nya mobiltelefoner får integrerade lösningar som tillåter snabbare laddning vilket i sin tur medför att den powerbank som används behöver stöd för teknologin för att bli kompatibel. Det kan handla om högre effekt, en USB-C port, eller stöd för en specifik snabbladdnings teknologi som t.ex QuickCharge som är utvecklat av Qualcomm. Produkter med stöd för QuickCharge (QC) ges en mer anpassad laddning där Volt och Ampere hela tiden anpassas efter enhetens preferens. Teknologin finns i flera high-end telefoner men letar sig allt längre ner i prisklasserna. Det finns även konkurrerande teknologier som utmanar Qualcomms QC. Framsteg görs hela tiden hos mobil och batteritillverkare.

Nya och innovativa lösningar

Större batterier, effektivare USB-portar och snabbladdnings teknologier i all ära, men det finns nu faktiskt andra innovativa produkter som börjat ta sig in på marknaden. Den intensiva forskningen har resulterat i teknologier som har visat sig vara extra intressanta. En alternativ teknologi till vanliga batterier är bränslecellen som främst kommersialiserats för användning inom transportindustrin och på senare tid har teknologin även hittat tillämpning som nödladdare till mobiltelefoner. Ett exempel på detta hittar vi i form av MyFC Jaq laddare som ungefär fungerar som en powerbank
men med en viktig och vital skillnad, bränslecellen producerar energin på beställning och behöver bränsle (vätgas) för att fungera. När bränslet tar slut så måste det fyllas på nytt. I den här produkten görs detta genom att byta ut en typ av ”kassett” som kan dras ur och sättas i. Detta anses dock av många vara en väsentlig nackdel gentemot litiumbatteriet som kan laddas via ett vägguttag då det tar slut. Fördelen med en bränslecell är att den aldrig behöver tillgång till ström för att den ska kunna generera energi vilket i sin tur ger användaren nya och unika möjligheter. En allt mer populär lösning för att slippa ladda powerbanken via vägguttaget är att integrera solceller i ytterhöljet. Solcellerna laddar litiumbatteriet i powerbanken som i sin tur laddar mobilen. En perfekt lösning tänker många. Tyvärr är oftast dessa solceller inte särskilt effektiva och väldigt begränsade av ytans storlek, även brist på solljus under vinterhalvåret skapar problem. Effektiva solceller är dyra men utvecklingen går ju framåt även i denna marknad så förhoppningsvis dröjer det inte så lång tid förrän detta blir en bra lösning. En sak som är säker är att utvecklingen kommer fortsätta framåt och att många intressanta lösningar kommer att presenteras för att möta världens ständigt ökade behov av mobil energi.